Autorisasjonen som regnskapsfører er attraktiv da den gir tillatelse til å utføre regnskapstjenester for andre bedrifter. For å bli autorisert regnskapsfører finnes det krav i henhold til utdannelse og arbeidserfaring. Ønsker du å bli autorisert regnskapsfører? Les denne guiden.

Autorisasjonsordningen eksisterer som en kvalitetssikring for kompetansen regnskapsførere innehar, og dermed er autoriserte regnskapsførere ettertraktet blant regnskapspliktige bedrifter. Kvalitetssikringen krever en viss type utdannelse og praksis, samt opprettholdelse gjennom etterutdanning. Etter kravene som vil bli presentert i denne artikkelen er møtt, er det Finanstilsynet som tildeler autorisasjonen basert på innsendt søknad.

Regnskapsførerens oppgaver

Innholdsfortegnelse

Hvem må ha autorisasjon som regnskapsfører?

Som hovedregel må samtlige som påtar regnskapsoppgaver for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver ha autorisasjon som regnskapsfører. Det er enkelte tjenester som ikke utløser autorisasjonsplikten, som blant annet utarbeidelse av oppgaver og opplysninger som kreves etter andre lover og forskrifter enn regnskaps- og bokføringsloven.

Lønns- og faktureringstjenester er begge autorisasjonspliktig dersom tjenesten 1) er en integrert del av oppdragsgivers regnskapssystem eller 2) omfatter pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven. Videre er lønnstjenester autorisasjonspliktig dersom tjenesten oppfyller autorisasjonsplikten etter bokføringsloven. Faktureringstjenester er autorisasjonspliktig dersom oppdraget omfatter avstemming av kundetransaksjoner mot bokførte opplysninger.

Krav til utdannelse

Et overordnet minimumskrav til utdannelse er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører». 

For studenter i utlandet som ønsker autorisasjon som regnskapsfører gjelder det alltid at en må ta tilleggseksamener i Norge for å oppfylle utdanningskravet. Denne vurderingen gjøres i hovedsak av norske utdanningssteder som tilbyr profilering regnskapsfører. Vurderingen går ut på om den utenlandske utdanningen oppfyller kravene til en norsk bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og videre hvilke eksamener som må avlegges for å oppfylle profileringskravene. Utenlandske studenter må uansett bestå eksamener i skatte- og avgiftsrett og rettslære i Norge.

Vedrørende dokumentasjon skal vitnemål vedlegges søknaden, og profileringen i regnskap må inkluderes i vitnemålets tittel. Dersom det ikke er inkludert, må utdannelsesstedet vedlegge en bekreftelse på godkjent og fullført profilering. 

Krav til praksis

Finanstilsynet krever to års praksis som et minimum for å kunne søke om autorisasjon, hvor minst ett av disse årene må ha blitt opparbeidet hos autorisert regnskapsfører, regnskapsførerselskap eller godkjent revisor. Krav til antall timer jobbet i året er 1.600 som et minimum, og praksisen skal være opparbeidet innen de fem siste årene før innsendt søknad. Kravet om praksis er regulert i regnskapsførerforskriften, paragraf 1-2.

Hva er relevant praksis?

Relevant praksis betegnes som regnskapsføring etter bokførings- og regnskapsloven, herunder pliktig regnskapsrapportering. Praksisen må med andre ord inkludere:

  • Registrering av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringslovens prinsipper. Pliktig regnskapsrapportering anses også som relevant. Sistnevnte innebærer regnskapsrapportering etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven.
  • Utarbeidelse av årsregnskap, som inkluderer utforming og oppstilling av resultatregnskap og balanseføring, inklusivt noteutarbeidelse.
  • Utarbeidelse av ligningspapirer etter ligningsloven

Variert praksis fra lovbestemt revisjon etter revisorloven oppfyller kravet til praksis.

Regnskapspraksisen skal være utfylt av praksisstedet, og kan lastes ned fra Finanstilsynet her (automatisk nedlastning).

Krav til vandel

En politiattest må vedlegges autorisasjonssøknaden, og må ikke være eldre enn tre måneder før søknadstidspunktet. Attesten innhentes fra politiet i hjemdistriktet til autorisasjonssøkeren, og det må opplyses om at politiattesten skal brukes i Finanstilsynets egnethetsvurdering.

Forhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid omfattes ikke i attesten. Enkelte andre forhold, som bøtestraff, omfattes ikke hvis de dateres mer enn to år tilbake i tid. Videre tillegges ikke brudd på veitrafikklovgivningen vekt. 

Andre krav

Økonomisk situasjon
For å bli autorisert regnskapsfører må en være økonomisk vederheftig. Det betyr at personer under gjeldsordninger eller gjeldsordningsloven ikke oppfyller dette kravet. I autorisasjonssøknaden må siste kopi av siste selvangivelse vedlegges. Vektet høyt er forholdet mellom inntekt/eiendeler og gjeld, og om søker er betalingsdyktig vedrørende sine forpliktelser.

Bo- og kontorsted
Det er et krav å være bosatt i et EØS-land. Korrekt bostedsadresse må være registrert til Folkeregisteret. Ved utøvelse av regnskapsførervirksomhet i eget ENK må du ha fast kontorsted i Norge. 

Det kan søkes fratak fra disse kravene.

Søknad om autorisasjon

Søknad om å bli autorisert regnskapsfører sendes inn via Altinn. Skjemaet heter KRT-1019 søknadsskjema (personlig konsesjon), og finnes her.

Er du autorisert regnskapsfører? 

Opprett en gratis demo-profil med Ageras og få flere kunder i dag. Ageras leverer en komplett markedsføringsløsning til regnskapsførere. Enten om du ønsker mer synlighet på nett eller rask vekst. Vår markedsføringspakke inneholder alt fra en digital virkosmhetsprofil til mulige nye kunder rett i din innboks. Du får full kontroll over dine markedsføringsaktiviteter, hvilke kunder du ønsker og det månedlige budsjettet.

Les mer om å bli partner med Ageras her

Er du en ambisiøs regnskapsfører eller revisor?

Å finne de helt rette regnskapsklientene har aldri vært enklere! Kontakt oss i dag for å høre om dine muligheter for å utvide din kundeportefølje. Ageras er markedsleder med klienter i hele Norge som søker din hjelp.

Innhold