Regnskapsplikt

Oppdatert 2022

Er selskapet ditt regnskapspliktig?

Da stilles det et viktig krav til deg, nemlig at du årlig skal innlevere en rapport som gir informasjon om selskapets økonomiske situasjon og utvikling. I tillegg til regnskapsmessige opplysninger skal årsrapporten inneholde informasjon om hvilke mål som har blitt oppfylt i løpet av året, samt viktige hendelser. Den kan også omfatte fremtidige mål, strategier og planer. Årsrapporten består av to deler: årsregnskapet og årsberetningen. Årsregnskapet viser selskapets økonomiske resultater i løpet av det siste året, mens årsberetningen skal inneholde supplerende opplysninger, blant annet om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives. Både årsregnskapet og årsberetningen skal utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven.

Finn regnskapsfører

Hvem har regnskapsplikt?

Det er kun regnskapspliktige selskaper som er pålagt å utarbeide årsapport. For øvrige foretak er dette frivillig, og fritaket gjelder oftest mindre selskaper. Dette er en oversikt over selskaper som har regnskapsplikt og som dermed skal innlevere årsregnskap og årsberetning:

 • Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ét av følgende kriterier:
  • 5 millioner kroner eller mer i salgsinntekt
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
  • Antall deltagere flere enn 5
  • Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
 • Alle som driver enkeltpersonforetak og som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner.
 • Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 milioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
 • Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner.
 • Stiftelser.
 • Utenlandske foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skatepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.
 • Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt.

Hvis du fremdeles er usikker på om du har regnskapsplikt kan du kontakte Brønnøysundregistrene som finner ut av dette for deg.

Er du regnskapspliktig?

Har du regnskapsplikt, kan det være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører