Sykepenger for selvstendig næringsdrivende gir økonomisk trygghet så man er bedre sikret. I motsetning til ansatte i bedrifter har de ikke den samme graden av beskyttelse når de blir syke. Likevel er det viktige ordninger på plass for å sikre økonomisk trygghet for selvstendig næringsdrivende i slike situasjoner. I denne artikkelen vil vi utforske temaet sykepenger for selvstendig næringsdrivende og gi deg en grundig oversikt over de viktigste aspektene.

Hva er sykepenger for selvstendig næringsdrivende?

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende er en ordning som gir økonomisk kompensasjon til selvstendig næringsdrivende når de blir syke og derfor ikke kan jobbe som normalt. Dette kan bidra til å avhjelpe økonomisk stress i en allerede krevende situasjon.

Hvem har rett til sykepenger som selvstendig næringsdrivende?

For å kvalifisere for sykepenger som selvstendig næringsdrivende, må du være medlem av folketrygden i Norge. Dette innebærer at du betaler trygdeavgift til NAV, som gir deg rettigheter som sykepenger, pensjon, og andre sosiale ytelser. Du må også ha en inntekt som er høy nok til å generere trygdeavgift.

Hvordan beregnes sykepengene for selvstendig næringsdrivende?

Sykepengene for selvstendig næringsdrivende beregnes ut fra din inntekt og sykefraværet ditt. NAV beregner en gjennomsnittlig inntekt basert på din siste årsinntekt før sykefraværet. Deretter blir sykepengene utbetalt som en prosentandel av denne gjennomsnittlige inntekten.

Finn hjelp til selvstendig næringsdrivende?

Trenger du hjelp som selvstendig næringsdrivende? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til selvstendig næringsdrivende

Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Sykepenge forsikring for selvstendig næringsdrivende 

Ønsker du mer trygghet og stabilitet om du som selvstendig næringsdrivende må få sykepenger, tilbyr NAV forsikringer for selvstending næringsdrivende.

Her er de ulike forsikringene du kan velge mellom:

  • 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag 
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Når trer forsikringen for selvstendig næringsdrivende i kraft?

Du må ha hatt forsikring i 4 uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret. Ventetiden blir regnet fra den dagen NAV fikk søknaden. 

Hjelp til selvstendig næringsdrivende?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til selvstendig næringsdrivende

 

Innhold