Bitcoin og andre digitale valutaer har ingen formell utgiver, og det eksisterer heller ingen offisiell valutakurs. Prisen bestemmes utelukkende utfra tilbud og etterspørsel av brukerne. Valutaen kan kjøpes og selges på forskjellige plattformer, og godtas som betaling flere steder. Det kan dermed sies at digitale valuta har mange likhetstrekk med ordinære valuta.

Hva er bitcoin?

Bitcoin er en type virtuell valuta, og har sitt opphav på nettet. Bitcoin er uregulerte, digitale penger som til kontrast med tradisjonelle penger, ikke er garantert av en nasjonal sentralbank.

For å sende og verifisere transaksjoner i nettverket benytter den digitale valutaen «peer-to-peer» teknologi, og gjennom kryptologi sikres bitcoins mot forfalskede betalinger. Derav uttrykket «kryptovaluta». Videre er alle historiske bitcoin transaksjoner tilgjengelige på block-chain.

Finn en regnskapsfører

Er bitcoin et formuesobjekt?

Per skatteloven er gevinst ved salg av formuesobjekter skattepliktig inntekt. Skattedirektoratet legger til grunn at bitcoins er et formuesobjekt, noe som gjør gevinst fra den digitale valutaen skattepliktig inntekt, melder skatteetaten. Motsatt er et evenuelt tap en fradragsberettiget kostnad.  

Bitcoins skal som hovedregel verdsettes med omsetningsverdien i norske kroner ved årsskiftet for den som innehar denne type verdier.

Realisasjon av bitcoin

I likhet med andre aktiva vil det kunne oppstå en gevinst eller et tap ved realisasjon av bitcoin.

Vi konkluderte ovenfor at bictoin er et formuesobjekt, og i henhold til skatteloven paragraf 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av denne type formuesobjekt. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, og dermed bitcoin.

Differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien bestemmer om skatteyteren må betale skatt av handelens resultat eller kunne motta skattemessig fradrag.

Formue, kjøp og salg av bitcoin blir ikke direkte rapportert til skatteetaten. Dermed er du selv ansvarlig for å oppgi eventuell formue og gevinst/tap vedrørende valutaen på din private skattemelding.

Dokumentasjon som kan verifisere oppgitte opplysninger i skattemeldingen er blant annet:

  • Transaksjonslogg over realiserte bitcoins
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bictoins er anskattet/mines
  • Logg fra mining

Bitcoin og formue

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret. Bitcoin og annen digital valuta inngår, og anses som skattepliktig formue. Verdien bestemmes som omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret.

Trenger du hjelp med innføringen av bitcoingevinster i selvangivelsen?

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold