For 500 år siden presenterte den italienske munken Luca Pacioli dobbel bokføring. Denne formen bokføring revolusjonerte økonomistyring, og konseptet er fortsatt gjeldende. Neste store gjennombrudd kom da datamaskinene gjorde sin entre på markedet. Siden det har teknologien utviklet seg med stormskritt, og nå står vi midt oppe i digitaliseringen. Den største revolusjonen innen regnskap på 500 år.

Vil kunstig intelligens minke behovet for regnskapsførere?

Kunstig intelligens, eller «AI» for artificial intelligence, og dens rolle i næringslivet debatteres i stor grad, og særlig dens påvirkning på arbeidsplassene. I korte trekk automatiserer AI diverse digitale arbeidsoppgaver og fungerer ofte som hjelpemidler til en tjeneste eller et produkt. Utviklingen av AI er i dag relativt liten, og eksisterer eksempelvis i apper som Google Maps og Spotify. Førstnevnte viser nærliggende forretninger og sistnevnte oppretter spillelister basert på musikken du vanligvis søker etter.

AI er heller ikke et nytt fenomen innen regnskapsføring, hvor den har påvirket arbeidstilnærmingen til mange regnskapsførere i form av diverse programmer for bokføring og liknende. Smarte regnskapsprogram har erstattet store deler av det manuelle regnskapsarbeidet, og bokføring og rapportering har aldri vært enklere. Dette er en utvikling som vil fortsette. Når intuitive regnskapsprogram blir vanligere kommer flere foretak til å påta seg en større del av regnskapsarbeidet selv. Innebærer det at regnskapsførere blir overflødige? Nei. I tillegg til krav om regnskapsfører og revisor for enkelte bedrifter, kan neppe AI erstatte arbeidet regnskapsførere gjør i forhold til rådgivning og problemløsning. Men, arbeidsoppgavene til fremtidige regnskapsførere vil sannsynligvis være annerledes enn i dag, med økt fokus på analytisk og kritisk tenking og problemløsning.

Dyp forståelse for økonomistyring kombinert med viljen til å utnytte ny teknologi gjør nye muligheter tilgjengelig, og kan frigjøre plass i timeplanen til flere klienter.

La oss se på hvordan du kan tilpasse deg en digitalisert virkelighet.

Bli en samarbeidspartner

Når regnskapstjenester automatiseres, kreves nye tjenester fra regnskapsførere. Tidligere har regnskapsorganer jobbet med forretningsmodeller som vektla standardiserte tjenester som rapportering og løpende regnskap tungt. Siden slike oppgaver blir mer og mer automatiserte, vil forretningsmodellen for regnskapsførere utvikle seg i takt med endringen. Sannsynligvis vil det bli et økt fokus på rådgivning og andre «menneskelige» tjenester. Videre kan regnskapsførere skape verdi ved å bistå selskaper i bruken av disse nye programmene. Det innebærer å velge rett system, og videre implementere og tilpasse det for spesifikke forretninger.

Regnskapsprogrammene genererer store mengder data, som forteller verdifulle fakta om virksomheten, gitt en forståelse av de diverse økonomiske uttrykkene og hvordan dataen kan anvendes. Her kan regnskapsførerne posisjonere seg konkurransedyktig ved å skape en forståelse for programmet det gjelder, for å deretter implementere forretningsstrategier og annen rådgivning. Regnskapsførere og revisorer blir dermed viktige partnere for grundere og bedriftsledere som ønsker å utvikle sine virksomheter.

Finn en nisje

I en fremtid hvor forståelse av virksomhetens forretningssituasjon er en avgjørende konkurransefaktor, er det kritisk å posisjonere seg. En definert målgruppe innen en spesifikk nisje åpner for muligheten til å skreddersy tilbud og løsninger. Finn ut av hva målgruppen har som målsetting, og bli en ekspert på å tilpasse systemer og løsninger skreddersytt denne.

Les også: To markedsføringsfeil som ødelegger din suksess som regnskapsfører

Ikke begrenset til regnskapsprogrammer

Teknologien gir muligheten til å overvåke data i sanntid, hvor du og klienten kan arbeide med det samme datasettet eller de samme filene. I kombinasjon med effektiv kommunikasjon gir det muligheten til å være delaktig i dine klienters virksomheter, og løpende hjelpe dem å oppdage trender for å deretter effektivisere beslutninger. Dersom tidligere samarbeid har vært relativt passive bør andre kommunikasjonskanaler vurderes, i tillegg til overstående. Hvor dialogen faktisk finner sted varierer fra klient til klient, men nøkkelen er å være åpen for nye tjenester.

Eksempelvis kan klienten dele tall med deg i Google Sheets eller tilsvarende programmer, og på samme måte dele filer. Dermed er du alltid oppdatert, og har alt av filer nødvendig for hånd, uansett hvor du måtte befinne deg. Det forenkler samarbeidet, som kan være av verdi for potensielle klienter.

Skap en fleksibel kultur

Tilbudet av teknologier vokser stadig, hvilket innebærer at den som vil være oppdatert må se etter nye trender og løsninger. Dette krever tid og engasjement fra regnskapsbyråer. En del av tiden vil også bli brukt til å prøve ut løsninger som ikke leder noe vei. Dessuten må regnskapsførere avsette tid til kursing innad organisasjonen. Den største barrieren for forandring er menneskenes uvilje til å bryte vanedannende handlinger, hvilket gjør det viktig å legge ressurser i utviklingsprosesser for å tilrettelegge for omstilling.

Framtiden stiller også større krav til en fleksibel innstilling vedrørende samarbeid. Å forstå kundens behov ut fra et økonomisk ståsted og utvikle samarbeidet deretter er kritisk, og dem som ikke er fornøyd med nåværende samarbeid kan finne en annen regnskapsfører som er tilbøyelig for andre former for samarbeid.

Økt konkurranse

Markedet regnskapsførere agerer på blir i økende grad i klientenes favør. Digital kommunikasjon har gjort det enklere for bedrifter å både undersøke og bytte regnskapsfører, samtidig som markedet for regnskapstjenester har blitt mer transparent. Når det er enklere å finne regnskapsførere online øker også konkurransen da en ikke begrenses til sin hjemby, og en regnskapsfører i Sandefjord kan eksempelvis kapre kunder fra Larvik enklere enn før.

Last ned markedsføringshåndboken for regnskapsførere og revisorer

Vi i Ageras er drevet av visjonen om å bidra til å gjøre markedene for regnskapsytelser og juridisk rådgivning transparente, noe vi er overbeviste om at kommer alle parter til gode. Som en forlengelse av disse tjenestene har vi nå skrevet en regnskapshåndbok, ment for regnskapsførere og revisorer, eller spesielt interesserte. Klikk her og last ned e-boken.

Finn klienter online

Potensielle klienter leter i større grad etter regnskapsførere på nett, og det krever ikke en forretningssans over snittet for å beslutte å posisjonere seg der kundene er. I tillegg til typiske søkemotorer, bruker mange forretninger formidlingstjenester som Ageras til å finne regnskapsførere og revisorer. Klikk her og finn klienter via Ageras med en gratis prøveperiode på en måned.  

Blue ocean

Avslutningsvis nevnes det at store forandringer åpner dørene for kreative løsninger. Blue ocean er en av flere, som innebærer at man oppretter et tilbud som går mot normalen på markedet. Når majoriteten digitaliserer prosesser oppstår en mulighet for dem som ønsker å gå i motsatt retning. 

Har du kapasitet til flere klienter?

Å finne de helt rette regnskapsklientene har aldri vært enklere! Kontakt oss i dag for å høre om dine muligheter for å utvide din kundeportefølje. Ageras er markedsleder med klienter i hele Norge som søker din hjelp.

Innhold