Regnskaps­program

Et regnskapsprogram er et program som hjelper bedrifter med sin føring av regnskap. Regnskapsprogram kan være brukervennlige og funksjonelle, hvilket gjør det mulig for personer uten regnskapsutdannelse å håndtere regnskapsføring. For mindre bedrifter med en begrenset omsetning kan ansettelsen av en regnskapsfører fort bli en uhåndterlig utgift, og for disse er fordelene med et regnskapsprogram mange. Ved at bedriftens egne ansatte med enkelhet selv kan utføre oppgaven med å føre regnskap sparer bedriften ressurser målt både i tid og penger.

Hva kan man gjøre med et regnskapsprogram?

Den type regnskapsprogram som små og mellomstore bedrifter bruker har som regel de samme grunnleggende funksjonene. Likevel varierer naturligvis brukervennligheten og utformingen av hvert enkelt regnskapsprogram.

Et regnskapsprogram har som regel funksjoner som skaper overblikk over:

  • Hovedbok
  • Balanse
  • Debitorer og kreditorer
  • Varebeholdning
  • Faktura
  • Kassanota/kassakladd

Outsourcing

Mange bedrifter, uavhengig av størrelse, velger ofte å outsource regnskapsoppgavene. Årsakene til at man velger outsourcing kan være mange og varierer i stor grad fra foretak til foretak. For enkelte er det et sikkerhetsspørsmål, hvor det handler om at bedriftens ledelse føler seg tryggere på å la fagutdannede med spisskompetanse håndtere regnskapsopplysningene. For andre handler det om et ønske om å holde arbeidsfokuset på kjerneaktiviteten i bedriften.

På tross av at en bedrift outsourcer selve regnskapsføringen må de likevel gjøre deler av forarbeidet selv. Mange regnskapsførere bruker regnskapsprogram, og det er i så tilfelle tidsbesparende for begge parter at man bruker en komplett løsning hvor begge parter benytter samme program.

Tilpasset regnskapsprogram

Hvilke behov og krav en bedrift stiller til leverandøren av sitt regnskapsprogram avhenger i stor grad av størrelse, omfang og egne kompetanser. For mange er det vesentlig at et regnskapsprogram har en lang rekke muligheter, slik at det er mulig å gjøre tilvalg av tjenester.

Valg av regnskapsprogram

Når man skal velge regnskapsprogram er det viktig å velge den leverandøren som har det mest tilpassede produktet til ditt behov. Programmet bør være enkelt å lære og brukervennlig, samt gi god oversikt.  

Alternativ til regnskapsprogram

Er man innehaver av en bedrift som kun har et svært begrenset omfang kan det være unødvendig å betale mye for et regnskapsprogram. For enkelte er det eksempelvis tilstrekkelig med et fakturaprogram. Dette gjør seg eksempelvis gjeldende for mange enkeltpersonforetak.

Klikk her og få tilbud fra 3 regnskapsførere!