Hvert eneste år tar personer sjansen på å bli den neste store gründeren. Utallige andre sitter med fantastiske ideer som de fremdeles holder på å forme ferdig. Noen er ute i arbeidslivet i flere år før de velger å starte for selv, og andre tar sats og hopper av studiene for å følge drømmen sin. Sistnevnte er det mange kjente eksempler på, blant annet Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Walt Disney og Mayer Amschel Rothschild. En annen som valgte å ta en sjanse fremfor å fullføre studiene er Ageras’ helt egen CEO som droppet ut av handelsskolen i Roskilde for å starte dette selskapet.

Etablere en bedrift

Nedenfor har jeg satt inn 10 sitater fra entreprenører, idrettsmenn, forfattere, nytenkere og andre som har oppnådd store ting i løpet av sine liv. Les og bli inspirert til å realisere dine drømmer, og skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har andre gode sitater på lager eller ønsker å dele dine tanker om emnet.

#1 sitat for entreprenører

Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won’t so you can spend the rest of your life like most people can't – Uidentifisert student.

Det å være entreprenør er utfordrende, slitsomt, tidkrevende og frustrerende. Samtidig er det utrolig lærerikt og spennende. Det krever mye å starte opp noe helt selv, og man må forvente store skuffelser og mange feilvurderinger før man begynner å se lyset i tunnelen. Det skal legges ned arbeid fra morgen til kveld og man kan føle at man stanger hodet i veggen i en evighet til ingen nytte. Men det er disse periodene som definerer deg som entreprenør og skiller deg fra alle som ikke er villige til å gi en like stor innsats – det at du er villig til å slite deg gjennom det, gjøre feil og jobbe hardt, for så å være i stand til å høste fruktene av alt arbeidet du har lagt ned og leve et liv med enorm frihet og endeløse muligheter.

#2 sitat for entreprenører

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work – Thomas Edison.

Feilene du gjør på veien er helt essensielle og viser at du er villig til å prøve nye ting og aldri er redd for å teste dine ideer. Man lærer av sine feil, og hver eneste feil vi gjør bringer oss nærmere et godt resultat.

#3 sitat for entreprenører

If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward – Martin Luther King, Jr.

Uansett hvor mange hindringer du møter på din vei – gjør ditt beste ut fra den situasjonen du står i. Når du tar beslutninger som viser seg å være lite gode eller gjør store feil så har du i det minste lært av det, og du kan bruke dette til å komme deg videre. Når det ser ut som at alt håp er ute og du har nådd et punkt hvor du er i ferd med å gi opp så må du ta tak i de midlene du har for hånd. De færreste har for eksempel godt med kapital i startfasen, men bruk dine evner, ressurser og ditt nettverk til å skape verdi og vekst. Det viktgiste er at du ser fremover og lærer av hvert eneste steg du tar.

#4 sitat for entreprenører

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover – Mark Twain.

Som den kjente regla sier angrer vi mer på det vi ikke har gjort enn det vi har gjort, og dette tror jeg er noe alle kan kjenne seg igjen i. Når vi feiler føler vi oss umiddelbart som tapere og skulle ønske at vi kunne ta tilbake det vi gjorde, men enda verre er det å gå glipp av muligheter fordi man er redd for hva som kan skje. Av og til må man stole på seg selv og ta en sjanse for å kunne oppleve det man tidligere bare drømte om. Dette leder naturlig videre til neste sitat:

#5 sitat for entreprenører

You miss 100 percent of the shots you don't take – Wayne Gretzky.

Du må våge å prøve for å kunne vinne i det hele tatt. Det er ikke sikkert at du lykkes hvis du prøver, men det er hvertfall helt sikkert at du ikke lykkes hvis du lar være.

#6 sitat for entreprenører

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all the matters of the heart, you’ll know when you find it –  Steve Jobs.

Mange av tidenes store forretningsmenn og -kvinner sier at det som skal til for å være en vellykket entreprenør er et ønske om å forandre verden. Du må elske det du driver med for å lykkes, og du vil elsker det du gjør hvis du føler det bidrar til noe positivt. Vi ser alle verden gjennom forskjellige øyne, og endringer oppfattes derfor på svært ulike måter. Et tiltak som for noen virker helt ordinært kan for andre fremstå som spektakulært og innovativt. Det eneste som er sikkert er at det du jobber med burde ha en betydning for deg. Da er det irrelevant hva andre måtte mene om ideen din eller arbeidet ditt, så lenge du selv føler at det du gjør gir mening for deg.

#7 sitat for entreprenører

Your most unhappy customers are your greatest source of learning – Bill Gates.

Selv om du ikke skal la deg rive ned av alle mulige negative synspunkter er det viktig å huske på å være ydmyk og åpen for kritikk. Hvis du ikke tilfredsstiller kundene dine er det deg som i siste ende vil få konsekvensene. Det er derfor viktig å fortsette med idéutvikling og gjøre en innsats for å gjøre produktet eller tjenesten enda bedre, istedet for å være for stolt til å akseptere at den aller første ideen har forbedringspotensiale.

#8 sitat for entreprenører

Watch, listen, and learn. You can’t know it all yourself. Anyone who thinks they do is destined for mediocrity – Donald Trump.

Mye kan sies om denne mannen, men en ting er sikkert: Trump har gjort det meget godt i forretningslivet. Sitatet er viktig fordi man som entreprenør må huske på at man ikke kan, og ikke skal, kunne absolutt alt. Man må kjenne sine begrensninger såvel som sine styrker, og få hjelp fra andre på områder der man selv har mye å lære. Når du er entreprenør er det du som er eksperten på det bestemte produktet eller den bestemte tjenesten. Andre er eksperter på områder som er altavgjørende for at ideen skal nå sitt fulle potensiale på markedet.

#9 sitat for entreprenører

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently – Warren Buffet.

I begynnelsen er man avhengig av å prøve og feile for å finne ut hvilken retning man ønsker å ta sikte på. Som nevnt flere ganger i denne artikkelen er feilene i stor grad med på å bringe oss nærmere en løsning, og vi lærer av dem hver eneste gang. Etter hvert som ens forretningsidé får feste og modnes mer og mer er situasjonen imidlertid en annen. Det står mer på spill enn tidligere og hvis man begår en stor feil kan man risikere å miste det man har jobbet hardt for over lang tid. Man kan aldri slutte å ta sjanser, men de skal være veloverveid og gjennomtenkt.

#10 sitat for entreprenører

It's hard to beat a person who never gives up – Babe Ruth.

Det avsluttende sitatet understreker hvor viktig det er å stå på alltid - uansett hvor tøft det kan være til tider. Ha tro på deg selv og dine evner, og få hjelp når du trenger det, så kan det hende at du vil oppnå noe helt spesielt.

Innhold