Få profesjonell skatterådgiving

Vi hjelper å finne den beste skatte­rådgiver for deg

Det kan være en betydelig utfordring å skulle anskaffe en skatte-rådgiver som har den riktige kompetansen du behøver. Markedet kan virke uoversiktlig. Skatt er et tema som er bortimot like innfløkt som det er essensielt for økonomien. Både for privatpersoner og selskaper, er det ikke alltid enkelt å stadfeste nøyaktig hva slags skatterådgivning som faktisk kreves.

Skatterådgivning handler i all hovedsak om å minimere beskatning på lovlig vis, ved å foreta en strategisk planlegging av en virksomhet eller en persons privatøkonomi. Det skatterettslige området kjennetegnes ved hyppige og omfattende endringer av allerede kompliserte regler, noe som gjør skatterapportering- og planlegging utfordrende. Skattelovgivningen kan nettopp virke uhåndterlig både for privatpersoner og selskaper. Dermed øker behovet for profesjonell rådgivning for å sikre at gjeldende regelverk overholdes, og med rett veiledning kan du oppdage muligheten for berettigede besparelser som kan være gunstige.

Ved å bruke Ageras, vil du kunne finne akkurat den skatterådgiveren som sitter med kunnskapen og erfaringen du er ute etter. Fyll inn boksen her på vår side, så matcher vi deg med ekspertisen du søker. Det er gratis, uforpliktende og lett. Dette er rett og slett den mest praktiske måten tilgjengelig for å få full tilgang til vårt ekstensive nettverk av skatterådgivere.

Slik fungerer det:

Beskriv behovet ditt. Være så detaljert som mulig om typen skatterådgivning som kreves. Vi vil finne 3 forskjellige skatterådgivere med passende kompetanse.

Sammenlign tilbud. Skatterådgiveren vil kontakte deg direkte. Du kan nå sammenligne deres tilbud, og innhente informasjonen som er viktigst for deg direkte.

Velg et tilbud. Basert på faktorer som pris, spesialkompetanse og service kan du nå velge en skatteadvokat som byr på akkurat den tjenesten som du var ute etter.

Få tilbud fra opptil 3 skatterådgivere
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Finn skatterådgivere med riktig kvalifikasjon

Du må alltid velge en skatterådgiver som har den kvalifikasjonene og den utdannelsen som passer best med dine krav. Skatterett er et stort og mangfoldig felt. Finn en advokat med riktig spesialisering.

Velg en rådgiver med relevant bransjekunnskap

Er du på ute etter skatterådgivning på vegne av det forretningsforetak? Da kan det være fordelaktig å hente bistand fra en dyktig ­rådgiver som kjenner din bransje godt. Skatt og regelverk varierer fra sektor til sektor i næringslivet.

En skatte­rådgiver er noen du må kunne stole på

Er det for din privatøkonomi du trenger veiledning angjeldende skatt, er det viktig å velge en profesjonell og kompetent skatteadvokat som inngir troverdighet. Husk at du gjennom skattebetalerforeningen kan finne mange hjelpsomme råd og tips.

Finn din skatterådgiver ved bruk av vår formidlingstjeneste. Prosessen er gratis, hurtig og uforpliktende.

Hva er en skatterådgiver?

En skatterådgiver er en juridisk utdannet yrkesutøver som spesialiserer seg på skatt og skatterett. En skatterådgiver og en skatteadvokat er gjerne en og samme sak. Skatterett endrer seg hele tiden. Etter hvert som økonomi og arbeidsliv, politikk og samfunn er i endring, endrer også skattereglene. Dette er det svært vanskelig å henge med på for privatpersoner.

Selv økonomieksperter på arbeidsplassen kan ikke vente å holde seg oppdaterte til enhver tid. Derfor er det godt å kunne hente inn ekspertise i form av en skatterrådgiver. Den viktigste funksjonen til en skatte-rådgiver er å sørge for at du eller din bedrift ikke betaler unødvendig mye skatt. Det finnes veldig mange regler og lovhjemler som byr på sjanser til besparelser. Dyre feller finnes også. En skatteadvokat kan hjelpe deg spare utgifter og unngå bry med skattetaten.

Betaler du riktig skatt?

På den annen side, kan en skatteekspert hjelpe deg å betale all den skatten du plikter å levere til myndighetene. Skatteetaten er ikke en instans du har lyst til å falle i unåde hos. Det er utrolig viktig at du sørger for å overholde dine skatteforpliktelser. En dyktig skatterådgiver er en jurist som sørger for at du eller din bedrift holder deg innenfor regelverket. Det finnes også andre områder av skatterett som du kan behøve hjelp med, rent bortsett fra å betale relevante skattesatser til myndighetene. Dette kan dreie seg om arverett og andre, lignende aspekter av privatøkonomien. For et forretningsforetak kan det hende at du må forholde deg til skatteavtaler Norge har med andre land. Slikt kan en skatte-rådgiver også bistå med.

Hva koster skatterådgivning?

Prisen for skatterådgivning er selvfølgelig en viktig faktor. Det kan være en fordel å hente inn flere tilbud, slik at disse kan sammenlignes i forhold til både kvalitet og pris. En rådgiver skal ikke være en uhåndterlig kostnad, men det er viktig å huske på at pris i noen tilfeller avspeiler kvalitet. Velg derfor en fagkyndig med en pris som er fornuftig for deg som privatperson eller for ditt selskap og budsjett, men vær samtidig oppmerksom på å sammenligne kvaliteten og rekken av tjenester de kan tilby. 

Hvor mye du må betale for å benytte deg av en skatterådgivers tjenester vil avhenge av et bredt spekter av faktorer. Den kanskje mest åpenbare er tidsbruken som kreves. Hvis du har 400 ansatte, og omsetter for milliarder, med eksport til et stort, internasjonalt marked vil du selvsagt ha behov for et helt annet nivå av skatterådgivning enn hvis du er en selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor og noen hundretusen i årsinntekt. Du vil selvsagt måtte betale i henhold til antall arbeidstimer en skatteadvokat må vie til din sak.

Selv om en slik tjeneste ikke nødvendigvis er billig, vil en god skatterådgiver kunne betale for seg selv. Både å betale mer skatt enn nødvendig, og restskatt og annen form for straffeaksjon fra skatteetaten kan bli langt mer kostbart enn honoraret til en god skatterådgiver. Her gjelder det å ikke spare seg til fant. Uansett hva slags budsjett og hva slags behov du har, kan du finne en skatterådgiver ved bruk av våre tjenester. Det er alltid aldeles vederlagsfritt.

Alle slags forretningsforetak behøver en skattejurist av noe slag. Det foreligger innfløkte regelverk for skatt, avhengig av bransje, bedriftstype og mye mer. For å unngå å tape penger, eller komme i skade for å bryte loven, avhenger din bedrift av en skatteadvokat. Det kan virke storslått å hyre inn en skatte-rådgiver for en liten nystartet bedrift, men skatt er så viktig og så komplisert at det nok vil lønne seg i lengden.

Hvis du driver for deg selv, som freelancer, håndverker eller lignende, vil du nok allerede ha merket at skatteplanlegging er en krevende sjanger. Skattemyndigheten gjør ikke hverdagen din som vanskeligere med vilje, men det kan kanskje virke sånn til tider. Skatteskjema kan virke uforståelige og inneholde sjargong og formuleringer du sliter med å finne mening i. Det er da en skattejurist kan hjelpe. For det verste med å forholde seg til de kompliserte skattereglene er nettopp at de er så viktige. Gjør du feil, selv i vanvare, kan konsekvensene bli alvorlig.

Nesten alle kan ha nytte av skatterådgivning. Privatpersoner vil gjerne kunne oppnå besparelser, både i tid og penger, ved å benytte seg av en skatte­rådgiver. Hjelp til skatteplanlegging kan bidra til at du unngår dyre skattefeller. Egne regler gjelder for ektepar med barn fra flere parforhold, for enslige med forsørgeransvar, for de som eier eiendom mer enn en plass, for de som har inntekt fra utlandet, nyskilte, samboere, og så videre. Har du virkelig full oversikt hva gjelder din situasjon?

Skatterådgivning for privatpersoner

For en alminnelig person er ikke behovet for skatterådgivning spesielt utstrakt. Så snart man investerer, har formue eller jobber utenlands blir det imidlertid litt mer komplisert, og behovet for rådgivning øker. Er man deltager i selskap med ubegrenset ansvar hvor man hefter med sin personlige formue er det for eksempel flere forhold å ta i betraktning. Har man ansettelsesforhold i flere land, i tillegg til formue og investeringer i utlandet, blir situasjonen også en annen. For internasjonale arbeidstakere reiser det seg ofte problemstillinger rundt dobbeltbeskatning, og hvis man for eksempel flytter helt eller delvis til et annet land skal man vite når den fulle skatteplikt opphører, og når den begrensede skatteplikt inntrer.

Skatterådgivning for selskaper

Skattelover og -regler er omfattende og det kan være vanskelig å danne et fullstendig overblikk. En skatterådgiver kan implementere helhetlige løsninger for å oppnå skatteoptimalisering slik at bedriften din ikke betaler for mye i skatt og avgifter, for eksempel ved å gi rådgivning omkring organiseringen av selskapet. Vedkommende kan også utarbeide skatte- og mva-rapporter og være til stor hjelp når det kommer til næringsoppgaven i selvangivelsen. Feil i næringsoppgaven kan nemlig medføre straffeskatt fra skattemyndighetene. Videre er det mange næringsdrivende som ikke er bevisste på hvilke rettigheter de har når det gjelder fradrag, og ender derfor opp med å betale for mye skatt.

Internasjonal beskatning

For bedrifter og privatpersoner som opererer og arbeider på tvers av landegrenser oppstår ofte de mest komplekse skattemessige problemstillingene, og i disse tilfellene er begrepet skatteplanlegging relevant å inndra. Skatteplanlegging er fullt lovlige løsninger med henblikk på å ikke betale mer skatt enn nødvendig, og skal ikke forveksles med skatteunndragelse/skattesvik som er ulovlig og straffbart. I internasjonale skattesaker er det vesentlig flere elementer man skal være oppmerksom på og skatteplanlegging blir mer utfordrende, men desto mer viktig. Skattestrukturering og risikostyring får også stor betydning, og rådgivning kan være en uvurderlig hjelp.

En skatteadvokat kan hjelpe deg med en viktig og påkrevet oppgave

Skatt er ikke noen bør ta lett på. Det er noe alle må forholde seg til. Det går for det samme hva slags økonomi du har. Hva slags familie- og boforhold du har. Hva slags ansettelsesforhold du har. Det gjelder både for privatpersoner og for bedrifter. Dette gjør betydningen av å få en best mulig skatteavtale fundamental. En god skatteadvokat kan hjelpe deg gjøre nettopp det.

Skatt er utrolig viktig
Det sier seg vel nesten selv. Å betal skatt er en viktig samfunnsplikt. Det er også noe som kan få alvorlige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig. Få hjelpen du behøver.
Alle kan trenge skatterådgivning
En skattejurist kan hjelpe alle som er skattepliktige – store og små bedrifter, enkeltmannsforetak, privatpersoner – med å få en enklere hverdag. Alle må betale skatt; alle kan trenge hjelp.
Skatt er veldig komplisert
Skattemyndigheten kommer hele tiden med nye skatteskjema. Nye regler og vedtekter dukker fortløpende opp. Dette gjør skatteplanlegging veldig komplisert. En skattejurist kan hjelpe.
En skatteadvokat kan spare deg penger – og bry
En skattejurist er ikke gratis. Men med tanke på konsekvensene av å trå feil innenfor dette feltet, kan en god skatterådgiver fort betale for seg selv.

Det er mange dyktige skatterådgivere der ute

Ettersom det er mange fagkyndige med rett kompetanse til å yte skatterådgivning kan det være vanskelig å finne frem til akkurat den du vil ha det beste samarbeidet med. Derfor håper vi du vil la oss finne denne personen for deg – gratis.

Så snart du har beskrevet dine behov vil vi søke gjennom nettverket vårt og finne opptil 3 skatterådgivere, regnskapsførere eller revisorer som har kunnskapen som kreves for å gi deg best mulig rådgivning. De vil kontakte deg med forskjellige tilbud og du kan dermed sammenligne tjenestene og prisene de tilbyr deg og treffe et fordelaktig valg. Tjenesten koster deg ingenting - vi tilbyr deg en kostnadsfri og uforpliktende mulighet til å lokalisere dyktige kandidater til å løse din oppgave.

Vi har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har tilrettelagt vellykkede samarbeid mellom kunder og fagkyndige. Vi håper du vil overlate ansvaret for å finne din skatterådgiver til oss. Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg