Næringsoppgave

Oppdatert 2022

Hva er næringsoppgave?

En næringsoppgave er et vedlegg alle næringsdrivende må sende inn sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Alle som driver næringsvirksomhet (enkeltmannsforetak, aksjeselskap, NUF mv) må årlig levere næringsoppgave. Næringsoppgaven skal vise en oversikt over virksomhetens hovedposter i resultat- og balanseregnskapet.

Få hjelp med næringsoppgaven

Er du bokføringspliktig må du levere næringsoppgave 1. Er du regnskapspliktig må levere næringsoppgave 2. Næringsrapport skatt er en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold. 

Næringsrapport skatt

Næringsrapporten er en oppstilling av hovedpostene i selskapets balanse og resultat og viser om selskapet har gått i overskudd eller underskudd. Overskuddet eller underskuddet føres inn i selvangivelsen. Avhengig av selskapets størrelse og form er det varierende hvor kompleks næringsoppgaven må være. Dette er en god løsning for selskaper med enkle skatteforhold.

  • Enkeltpersonforetak må fortsette til skattemeldingen etter at Næringsrapport skatt er fylt ut for å korrigere personlige tall og sende inn.
  • Aksjeselskap er ferdige med innsendingen når de har levert Næringsrapport skatt.

Fordelene med næringsrapport skatt er blant annet at du får hint som hjelper deg å fylle ut feltene riktig, det skjer automatiske beregninger av verdier underveis, du får mulighet til å velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk, det er utfyllende hjelpetekster med eksempler, og rapporten er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaene. Du slipper i tillegg å gjenta de samme opplysningene i ulike skjemaer år etter år. Ofte er nye næringsdrivende aktuelle for denne type rapportering.

Næringsoppgave 1

Selskaper som er bokføringspliktige etter bokføringsloven skal levere Næringsoppgave 1 og personinntektsskjema som vedlegg i selvangivelsen. Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet året før skal levere en blank Næringsoppgave 1.

Selskap med deltakerfastsetting kan ikke bruke Næringsoppgave 1. Alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting skal levere Næringsoppgave 5.

Næringsoppgave 2

Selskaper som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, og dermed utarbeider årsregnskap etter de internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), skal levere Næringsoppgave 2 som vedlegg i selvangivelsen. Dette gjelder blant annet aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, borettslag og enkeltmannsforetak som har flere enn 20 årsverk eller som samlet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner. Selvstendig næringsdrivende skal levere personinntektsskjema uansett om de leverer Næringsoppgave 1 eller 2.

Få hjelp med næringsoppgaven

Fritak fra næringsoppgave

Enkeltmannsforetak (personlig næringsdrivende) er fritatt fra å levere næringsoppgave hvis brutto driftsinntekter er 50,000 kr. eller mindre i året. 

Hjelp med næringsoppgave

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med næringsoppgaven. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med næringsoppgaven