Få tilbud fra opptil 3 spesialister

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige advokater, regnskapsførere og revisorer der ute

Finn spesialisten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 relevante kandidater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en spesialist som gir deg det du søker.

Få hjelp av en spesialist ved bokettersyn i din bedrift

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Bokettersyn

Har du fått beskjed om at bedriften din skal ha et bokettersyn? Da kan en advokat eller regnskapsfører være gode støtteapparater gjennom prosessen. Et bokettersyn innebærer nemlig at myndighetene ser nærmere på forskjellige forhold ved en bedrift, oftest dens regnskap. Det er som regel ingenting å uroe seg over, men du skal allikevel være oppmerksom på rettighetene og pliktene dine i forbindelse med ettersynet. Dette kan din advokat eller regnskapsfører sørge for at du har oversikt over.

Hvorfor man foretar bokettersyn

Alle virksomheter gjennomgår bokettersyn, og dette gjøres for å sjekke at alt er i orden med bedriftenes innberetning av lønn, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, betaling av skatt samt inngående og utgående fakturaer, for å nevne noen forhold. I tillegg til å gå gjennom regnskapsmessige opplysninger kan også kontrakter, korrespondanse samt styre- og generalforsamlingsprotokoller gjennomgås.

Et bokettersyn kan være bransjerelatert og derfor innebære at flere virksomheter i samme bransje blir vilkårlig sjekket. Alternativt kan kontrollen være helt tilfeldig og bedriften din har da sannsynligvis blitt valgt ut ved hjelp av en stikkprøve. Et tredje tilfelle er at Skatteetatens kontrollører har blitt gjort oppmerksom på mistanker om ulovlige forhold og derfor er nødt til gjøre en undersøkelse av bedriften.

Forvarsel om eller uanmeldt bokettersyn

Som oftest mottar bedrifter et varsel i forkant av bokettersynet. Bedriften skal i forbindelse med varslingen besvare visse spørsmål før kontrollen finner sted, i tillegg til å avtale et tidspunkt for ettersynet sammen med kontrolløren. Det kan imidlertid forekomme at bokettersynsrevisoren – som er personen ansvarlig for å foreta bokettersynet – dukker opp uanmeldt. Dette er ikke vanlig og årsaken til at det skjer er ofte at skattekontoret har oppdaget at noe ikke er som det skal og vil forhindre at bevis blir ødelagt før det er for sent.

Bedriftens rettigheter og plikter

Under bokettersynet er du forpliktet til å gi bokettersynsrevisoren den informasjonen han/hun ber om, såfremt du anser det som nødvendig for kontrollen. Hvis det er en uoverenstemmelse mellom din og kontrollørens oppfatning vedrørende dette har du mulighet til å klage. Inntil klagen er behandlet og det blir bestemt hvorvidt disse opplysningene er viktige for ettersynet skal dokumentene oppbevares i forseglede konvolutter.

Vær også oppmerksom på at vedkommende som utfører bokettersynet er forpliktet til å legitimere seg og levere en skriftlig rapport om ettersynet i etterkant, uavhengig av undersøkelsens resultater. Vedkommende skal også levere tilbake originale papirer.

Som nevnt har du rett til å bruke en advokat og/eller regnskapsfører i forbindelse med bokettersynet, som kan være en god idé hvis du ikke har tidligere erfaring med en slik prosess, eller ønsker å få ordentlig veiledning. Ageras hjelper deg med å finne en erfaren og dyktig kandidat hvis du skulle ønske det.

Feil avdekket under bokettersynet

Dersom det skulle skje at Skatteetatens kontrollører avdekker feil i opplysningene relatert til forholdene nevnt lenger oppe, kan det komme ulike konsekvenser. Dersom det for eksempel er blitt betalt for lite skatt eller avgifter vil bedriften måtte etterbetale dette og muligvis også bøter. Ved tilfeller av ulovlige straffbare handlinger kan verste straff være fengsel for de som er involvert. Også i denne situasjonen er advokater og revisorer verdifulle ressurser. En revisor vil kunne kommunisere med Skatteetatens kontrollorgan både i løpet av og i etterkant av bokettersynet for å være helt sikker på at opplysningene som kommer frem under bokettersynet er korrekte, og at det ikke oppstår feil eller misforståelser. En advokat vil både kunne fungere som en viktig veileder og senere bistå deg hvis faktiske feil har blitt oppdaget under bokettersynet og du står overfor juridiske konsekvenser.

Få hjelp av Ageras

Hvis du har behov for hjelp fra en regnskapsfører, revisor eller advokat er du velkommen til å ta kontakt med oss og vi vil finne de relevante spesialistene til deg. Hvis du er i tvil om hvem du trenger hjelp fra er dette ikke noe problem – det finner vi ut av for deg. Du kan enkelt beskrive situasjonen du står i og hva du ønsker hjelp til i skjemaet ovenfor, og vi vil raskt komme tilbake til deg med forslag til flere kyndige fagpersoner. Ageras har dyp kjennskap til markedet for regnskap, revisjon og juss og samarbeider med spesialister over hele landet. Vi kan derfor ordne et samarbeid med en spesialist nær deg som også har de kompetansene du har bruk for. Vi gleder oss til å hjelpe deg med din sak.