Finn en ekspert på bokettersyn

Ageras hjelper deg med å finne en spesialist som kan hjelpe deg i løpet av bokettersynet - tilbudene er gratis og uforpliktende.

Slik fungerer det:

Fortell oss hva du har behov for. Vi finner noen med den rette kompetansen.

Motta inntil 3 uforpliktende tilbud innen 48 timer, og sammenlign disse.

Velg et av tilbudene, og få den hjelpen du trenger.

Få hjelp av en spesialist ved bokettersyn i din bedrift
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Du har krav på å få hjelp fra en ekspert

Dersom virksomheten din av ulike grunner har blitt tatt ut til bokettersyn, finnes det visse rettigheter og plikter som angår deg. For å få full oversikt over dette kan du kontakte en advokat for bokettersyn. Du kan også bruke en regnskapsfører dersom du synes dette er bedre. Det viktigste er at du har med deg noen som kan bistå deg.

Det finnes flere former for bokettersyn

Det finnes hele 3 ulike former for bokettersyn. Det er forenklet bokettersyn, utvidet bokettersyn og arbeidsgiverkontroll. Den første er den mest vanlige, og her blir 1 eller 2 konkrete forhold sjekket. Et utvidet bokettersyn innebærer at alt vedrørende skatter og avgifter blir sjekket. Arbeidsgiverkontrollen er det kemnerkontoret som har ansvar for, og de lager en rapport når de er ferdige.

Meldt eller uanmeldt bokettersyn

Et bokettersyn kan være varslet eller skje helt uanmeldt. Ved et varslet ettersyn skal du svare på spørsmål og avtale tid for bokettersynet. Et uanmeldt bokettersyn kan skje fordi kontrollorganet har fått tips om at noe kan være galt. Da kommer de uanmeldt for å hindre at du ødelegger eventuelle beviser. De kan gjøre beslag i papirer og elektrisk utstyr dersom du har dokumenter lagret på PC eller telefon.

Få hjelp av en spesialist ved bokettersyn i din bedrift

Hva er bokettersyn?

Bokettersyn er noe myndighetene foretar for å kontrollere at alt stemmer når det kommer til virksomhetens innberetning av lønn, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og en rekke andre punkter. I tillegg til å gå gjennom regnskapsmessige opplysninger kan også kontrakter, korrespondanse samt styre- og generalforsamlingsprotokoller gjennomgås. Under ettersynet kan de også gå gjennom slike ting som kontrakter og ulike protokoller.
Bokettersyn på Engelsk: Oversettelsen av bokettersyn til engelsk er "Tax Audit".

Hvorfor man foretar bokettersyn?

Noen ganger velger myndighetene og gå en spesifikk bransje nærmere etter i sømmene. Når det skjer plukker de vilkårlig ut enkelte virksomheter innenfor den bransjen og sjekker disse. Andre ganger er kontrollen tilfeldig, og da kan det være en stikkprøve som har sørget for at virksomheten din blir utvalgt. Det kan også være slik at virksomheten din blir gjenstand for bokettersyn fordi noen har tipset Skatteetaten om det de mener er mistenkelige forhold, eller at kontrollørene har oppdaget noe de mener ikke er helt som det skal. I så tilfelle vil de dukke opp uanmeldt for å hindre at eventuelle beviser blir ødelagt. Får du melding om bokettersynet vil du også bli bedt om å svare på enkelte spørsmål, og i tillegg blir det avtalt et tidspunkt for når kontrolløren kan komme.

Rettigheter ved bokettersyn

Ved et bokettersyn har du rett til å få ordentlig veiledning av en regnskapsfører, og Ageras har et solid nettverk av kompetente fagpersoner som kan hjelpe deg. Selv om du er forpliktet til å gi kontrolløren alle de opplysningene vedkommende ber om, gjelder dette kun om du er enig i at dette er viktig for bokettersynet. Det er mulig å klage om dere er uenige. Mens klagen går sin gang skal dokumentene det handler om oppbevares i forseglede konvolutter. Vær også oppmerksom på at vedkommende som utfører bokettersynet er forpliktet til å legitimere seg og levere en skriftlig rapport om ettersynet i etterkant, uavhengig av undersøkelsens resultater. Vedkommende skal også levere tilbake originale papirer. Du har rett til å bruke en advokat og/eller regnskapsfører i forbindelse med bokettersynet, som kan være en god idé hvis du ikke har tidligere erfaring med en slik prosess, eller ønsker å få ordentlig veiledning. Ageras hjelper deg med å finne en erfaren og dyktig kandidat hvis du skulle ønske det.

Bokettersyn privatpersoner

Bokettersyn av privatpersoner foregår på samme måte som bokettersyn av virksomheter. Det kan være en varslet og begrenset kontroll der de ønsker å sjekke bilag eller kontrollere en spesifikk post i selvangivelsen din. I slike tilfeller blir du bedt om å sende inn dokumentasjon og forklaring til Skatteetaten. Den andre måten er det som kalles en stedlig kontroll. Her kan kontrollørene møte opp hjemme hos deg eller på arbeidsplassen din. Da vil de ta beslag i fysiske papirer og/eller elektronisk data, som mobiltelefon og PC.

Bokettersyn enkeltpersonforetak

Alle som driver enkeltpersonforetak kan bli gjenstand for et bokettersyn. Dette kan igjen være et varslet ettersyn eller et uanmeldt. Kontrolløren vil blant annet undersøke om inngående merverdiavgift er rapportert på riktig måte og at arbeidsgiveravgiften er korrekt. Dersom du mener at kontrolløren ber om dokumenter som ikke angår ettersynet, kan du klage. Du har også rett til å få veiledning av en ekspert på området. Det skal også utarbeidet en skriftlig rapport, og alle originale dokumenter skal leveres tilbake.

Aksjeselskaper

Aksjeselskaper kan også bli underlagt bokettersyn på samme måte som vi har beskrevet over her. Det er derfor viktig at virksomhetens dokumentasjon vedrørende slike ting som lønnsoppgaver og merverdiavgift alltid er i orden. Da blir det lettere å gjennomføre bokettersynet. Videre er det viktig å huske på at regnskapet til syvende og sist er virksomhetens ansvar, og at både daglig leder og/eller styrets medlemmer vil stå ansvarlige for eventuelle feil på skattetrekk.

Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi

Hvis du har behov for hjelp fra en regnskapsfører, revisor eller advokat er du velkommen til å ta kontakt med oss og vi vil finne de relevante spesialistene til deg. Regnskapsfører, advokater og revisorer er verdifulle ressurser ved bokettersyn. En revisor vil kunne kommunisere med Skatteetatens kontrollorgan både i løpet av og i etterkant av bokettersynet for å være helt sikker på at opplysningene som kommer frem under bokettersynet er korrekte, og at det ikke oppstår feil eller misforståelser. En advokat vil både kunne fungere som en viktig veileder og senere bistå deg hvis faktiske feil har blitt oppdaget under bokettersynet og du står overfor juridiske konsekvenser.

Hvis du er i tvil om hvem du trenger hjelp fra er dette ikke noe problem – det finner vi ut av for deg. Du kan enkelt beskrive situasjonen du står i og hva du ønsker hjelp til i skjemaet ovenfor, og vi vil raskt komme tilbake til deg med forslag til flere kyndige fagpersoner. Ageras har dyp kjennskap til markedet for regnskap og samarbeider med spesialister over hele landet. Vi kan derfor ordne et samarbeid med en spesialist nær deg som også har de kompetansene du har bruk for. Vi gleder oss til å hjelpe deg med din sak. 

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg