LEAN: hva, hvordan og hvorfor?

For oppstartsbedrifter er lean en metodologi tilpasset utviklingen av forretningen og dets produkter, hvis formål er redusert ressursbruk, kombinert med økt kundeverdi. Dette gjøres ved å forkorte produktutviklingssykluser, med fokus på en implementering av eksperimentering, hyppig læring og gjentakende prosesser. Sagt med andre ord handler lean om barbering av unødvendige kostnader, basert på grundige vurderinger.

Få hjelp av spesialister når du skal etablere en bedrift

Hva er Lean-prosessen?

Overstående formål og prinsipper kan visualiseres i en bygg-mål-lær-modell. Det legges trykk på effektivitet, som måles av selskapets evne til å ideutvikle, konstruere MVPer (minimum viable product), måle effektiviteten i markedet, og lære fra eksperimentet. Det er med andre ord en læringssyklus hvor ideer utvikles til produkter som testes sammen med kunden, hvor det deretter vurderes om ideen skal beholdes eller erstattes. Dette er en gjentakende prosess, og kan visualiseres som: Ide → Konstruer → Produkt → Mål → Data → Lær.

Utfra læringssyklusen ser vi altså en implementasjon av hypotesedreven testing og læring i en gjentakende prosess. Ved å introdusere en MVP sparer virksomheten videre ressurser når det ikke lanseres produkter med unødvendige funksjoner som målgruppen potensielt ikke har behov for, og kundetilfredsheten øker når bedriften utvikler produkter med bakgrunn i tilbakemeldinger.   

MVP (minimum viable product): Et produkt med nok funksjoner til å tilfredsstille de simpleste behovene til kundene, som videre brukes til å innhente tilbakemeldinger for videre utvikling.

En MVP er kritisk for virksomheter uten dype lommer, rettere sagt oppstartsbedrifter uten investorer i ryggen. Dette er fordi produktet tilrettelegger for økt markedsforståelse, som brukes til å vurdere om produktet har et markedspotensial.

Regnskapsføring for Lean

Regnskapsføring for lean er et generelt uttrykk brukt for endringen i en bedrifts regnskapsføring, kontroll, måling og styringsprosess for å støtte en overordnet strategi tilpasset lean. Hovedtanken er å rette søkelyset mot nøkkeltall tilpasset forretningsmodellen, som skal identifisere den finansielle påvirkningen av forbedringene gjort etter implementeringen av lean.  

Tradisjonelle nøkkeltall for en bedrift med strategiske mål som økt pengestrøm, salg og markedsandeler er typisk omsetning, EBITDA, omsetningshastighet og kundetilfredsstillelse. Disse nøkkeltallene er for all del av relevans, og er pensum hos de fleste handelshøyskoler. Dog bør faktorer som salg per person, opprettholdelse av leveringsfrister, «dock-to-dock» tid og snittpris per vare vurderes i forhold til lean.

Regnskapsføringen bør videre vise til at en stor konsekvens av lean er ledig kapasitet. Den finansielle påvirkningen av dette avhenger av hvordan denne kapasiteten blir anvendt. Eksempler er salgsøkning og forretningsvekst.

Få 3 uforpliktende tilbud fra regnskapsførere

Verktøy til lean

Det populariserte «Lean Canvas» blir hyppig brukt som et supplement til lean-prosessen, og fungerer som et rammeverk til bedriftens forretningsmodell, eller MVP. Rammeverket skal blant annet beskrive et produkts verdi i markedet, infrastruktur, potensielle kunder og dets finansielle aspekter.

Posted: 14 Nov, 2018

Martin Hegelund

Les mer av denne skribenten

Ageras yter ikke individuell økonomisk eller juridisk rådgivning, men har i stedet samarbeid med advokater, revisorer og regnskapsførere som hjelper deg videre. Fyll ut et av skjemaene nedenfor og motta tilbud fra profesjonelle rådgivere innen kort tid.

Få tilbud fra regnskapsførere

Få tilbud fra advokater

Kategorier

Om Ageras

Ageras streber etter å skape gjennomsiktighet på markedet for finansielle og juridiske tjenester - til formål for kunder, bedrifter og markedet som helhet.

Om Ageras »