Ypperlig kundeservice og god produktkvalitet forbindes ofte med konkurransedyktighet. Selv om sistnevnte er viktige faktorer som sørger for at en bedrift skal gå rundt, og selv om de forbedrer konkurransedyktigheten, kan det påstås at faktorene er generiske uttrykk som deles av mange bedrifter på markedet. For å kunne fordype overstående introduseres tre uttrykk som forbindes med konkurransedyktighet: POPs, PODs, og vedvarende konkurransedyktige fordeler (SCA).

POPs: Points of parity, forkortet POPs, er egenskaper kunder forbinder med en bedrift og dens produkter eller tjenester, som videre forventes å være tilstedeværende. Det forventes eksempelvis at bedrifter har ansatte som kan løse problemstillinger og svare på spørsmål, og det forventes at et hotellrom har gode senger og skapplass.

PODs: Points of difference, forkortet PODs, er i motsetning til POPs egenskaper som skiller en bedrift fra dens konkurrenter, eksempelvis ved å kun bruke organiske ingredienser i produkter eller ved å jevnlig følge opp kunden etter kjøp. Det er ved bruken av slike faktorer en bedrifts produkter og tjenester kan klassifiseres som konkurransedyktige.

Vedvarende konkurransedyktige fordeler: En bedrift har kanskje konkurransedyktige fordeler i form av PODs og POPs, men den har nødvendigvis ikke vedvarende konkurransedyktige fordeler. Disse to formene skilles av flere krav. De må eksempelvis være verdiskapende, sjeldne og vanskelig å imitere.

Konkurransedyktighet i et eksempel

Den fiktive bedriften Blå AS produserer og selger internettkabler til leverandører. Blå AS har bedriftskunder over hele Norge, og det dukker stadig opp problemstillinger og spørsmål vedrørende pris, leveringstid, osv. For å dekke behovet for assistanse har kabelprodusenten et stort kundeserviceteam tilgjengelig 12 timer hver dag, syv dager i uken. Dette er et eksempel på POPs, altså egenskaper og service kundene forventer.  

Blå AS bruker videre kun materialer som er utvunnet fra trygge arbeidsplasser i utlandet, som ikke skader miljøet. Standardproduktene skiller seg dermed fra konkurrentenes, som typisk bruker billigst mulig materialer. Dette kan kategoriseres som en POD for bedriften, og videre enn konkurransedyktig fordel. Dog er det ingenting som hindrer konkurrerende bedrifter i å utnytte tilsvarende materialer og arbeidskraft, og kabelen kan med det ikke kategoriseres som en vedvarende konkurransedyktig fordel.

Hvordan kan konkurransedyktige fordeler oppdages?

Mye avhenger av bransjen en bedrift agerer på, og det er dermed ingen fasit. Dog, med utgangspunkt i kriteriene til en vedvarende konkurransedyktig fordel nevnt ovenfor, kan en utføre en såkalt VRIN-test, hvor samtlige krav må oppfylles:

Verdifull: Fordelen som vurderes som konkurransedyktig må være verdifull. Det betyr at den eksempelvis må bidra til økt omsetning eller lavere kostnader i bedriften.

Rare: Fordelen må videre være sjelden. Dette kan eksempelvis være råvarer.

Inimitable: Dersom en konkurransedyktig fordel kan imiteres, kan den ikke være vedvarende. Dette er eksempelvis standardkabelen til ABC AS nevnt ovenfor.

Non-substitutable: En vedvarende konkurransedyktig fordel kan ikke erstattes. Det kan eksempelvis være en ingrediens et produkt er avhengig av, som kun en produsent har rettigheter til å bruke.

Hvis den konkurransedyktige fordelen er verdifull, sjelden, vanskelig å imitere og videre ikke kan erstattes defineres den dermed som vedvarende.

Få et optimalt grunnlag

For å få best mulig utbytte av overstående gjelder det å ha et optimalt grunnlag. Fra et økonomisk perspektiv gjelder det å kutte kostnader, uten å gå på kompromiss med kvalitet. Vet du for eksempel om fakturaene du får fra regnskapsføreren din er på nivå med markedsstandarden? Sjansene er at svaret er nei, spesielt hvis du har hatt samme regnskapsfører over flere år. Sammenlign dermed regnskapsføreres og revisorers priser og kvalitet for å holde kostnadene lave og kvaliteten høy. Dette kan gratis og uforpliktende gjøres hos Ageras, som kobler bedrifter med regnskapsførere og revisorer. Via knappen nedenfor kan du etter få tastetrykk være på vei mot lavere kostnader.

Få opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere

Innhold