Dette kjennetegner Norges gründere

Har du en gründer i deg, men vet ikke helt hva som skal til for å realisere gründerdrømmen? I det 4. Kvartalet i 2021 ble det registrert 19 240 nye foretak i Norge. Blir du en av de som starter ditt eget foretak i neste kvartal? 

Hvert år legger Statistisk Sentralbyrå frem tallene for nye virksomheter registrert i Norge. Regnskapsførerformidleren Ageras har undersøkt hvordan tallene ser ut når vi går inn i det tredje året med pandemi, restriksjoner og nedstengninger. Disse tallene har vi fremstilt på en oversiktlig måte, og dratt ut de viktigste funnene som kan både bidra til inspirasjon og motivasjon for å starte din egen bedrift i 2022.

Her har vi samlet data om Norges gründere og hvilke type mennesker som utgjør det norske gründermiljøet. 

19 240 Nye foretak 

I det 4. Kvartalet i 2021 ble det registrert 19 240 nye foretak i Norge, det er en økning på 6,5% sammenlignet med det 3. Kvartalet i 2021, men likevel en liten nedgang på 1,8% sammenlignet med samme kvartal året før.

 

Trenden de siste årene har vist at antall gründere som starter sitt eget foretak har økt kraftig, en økning som stort sett har fortsatt under pandemien. Det viser at det norske gründermiljøet ikke lar seg svekke av pandemi og restriksjoner, men heller ser muligheter og fortsetter å vokse gjennom pandemien. 

Koronapandemien har tvunget mange inn i nye rutiner og vaner. Vi har måtte tenke nytt om mye, det virker som det også har slått ut positivt for nye norske virksomheter. 

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere

Kulturlivet vokser

Kulturlivet har hatt en spesielt stor vekst og det var 1 561 nye foretak innen kultur, underholdning og fritid i det 4. Kvartalet i 2021, det er det nest høyeste tallet registrert noen gang og det er kun 4. Kvartal i 2021 som lå noe høyere

Det har vært en oppgang på 20 prosent siden forrige kvartal og hele 36 prosent sammenlignet med samme kvartal året før - kanskje har pandemien skapt mer kreativitet og rom for ideer for hva norske gründere har å tilby til kulturlivet. 

Dette har gründerne til felles

Om vi ser på fellestrekkene mellom gründerne som alder, kjønn og utdanning finner vi noen interessante data som sier noe om hvilke grupper som utgjør Norges gründere. 

Kvinner underrepresentert i gründermiljøet 

Det er hovedsakelig menn som starter egen bedrift i Norge og kvinner er underrepresentert med kun 38,1 prosent kvinner som startet eget foretak 4. kvartal i 2020. Vi ser også at antall kvinnelige gründere gikk ned i 2020. 

Om vi ser på enkeltpersonsforetak hadde dette en nedgang på 3,7 prosent blant kvinner mellom 2019 og 2020. Blant menn var det derimot en økning på 1,2 prosent i samme tidsrom. 

Antall kvinner som startet eget aksjeselskap i 2020 hadde derimot en større økning på 13,5 prosent fra 2019 til 2020. 

Næringsminister, Iselin Nybø, har uttalt at Norge har behov for at flere kvinner tar gründerspranget, og det er satt i gang flere tiltak for å endre på denne trenden hvor færre kvinner velger å starte eget foretak. Kanskje 2022 blir året trenden snur?

Flest med videregående grad som starter eget foretak 

Tallene fra SSB viser at jo høyere utdanning du har etter videregående, jo mindre sannsynlig er det at du starter eget foretak. Om vi ser på hvem som starter enkeltpersonforetak i sammenheng med deres utdanningsnivå, er det flest av de med videregående som sin høyeste utdanning som starter for seg selv. 

I 2020 var det 11 928 med videregående som sin høyeste utdanning som startet enkeltpersonforetak og kun 5 130 enkeltpersonforetak etablert av de med universitets- eller høyskoleutdanning på over fire år.
 

Om vi ser på gründere etter alder er det flest i alderen mellom 25 og 44 år som starter AS eller allmennaksjeselskap.

Moskenes kommune har flest gründere 

Totalt har det vært flest nye foretak startet opp i Oslo- og Viken kommune, i følge de nyeste tallene fra SSB fra 2020. Om vi derimot ser på nye foretak per innbygger er det Moskenes Kommune som har hatt flest gründere det siste kvartalet og ligger høyt over Oslo. 

Moskenes kommune er kjent som en utpreget fiskerikommune og næringslivet til kommunen består av små og mellomstore foretak. Kommunen skriver selv i revidert planprogram for kommuneplanen 2020 at de har fått en mer etablert turisme, spesielt i vintertiden. En potensiell grunn til veksten kan for eksempel være at flere nordmenn har reist til Lofoten på sin norgesferie under pandemien. Det virker som gründerne i Moskenes kommune har sett muligheten her og dermed vokser næringslivet. 

For å fortsette veksten i næringslivet vedtok kommunen et kommunalt næringsfond i 2021. Formålet med næringsfondet er å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn med å kunne gi støtte til prosjekt og tiltak.

Tabellen over viser antall nyetablerte foretak normalisert per innbyggertall 

Når vi ser bort fra Oslo er det relativt små kommuner som viser seg å være mest innovative og fremgangsrike, og gründervirksomheten blomstrer i de mindre kommunene. 

Er du den neste gründeren? 

Tross tallene som viser hvem som utgjør det norske gründermiljøet, er det likevel ingen fasit på hva eller hvem en gründer er. Du kan komme langt med en god ide og den rette innsatsen, i følge tall fra SSB er det 27,6 prosent av nyetablerte foretak som overlever fem år og det er mye jobb som må til for å bli en av de som overlever, men kanskje når ditt foretak til topps?

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere

 

Innhold