Bedriftsetablering: Få hjelp til å starte egen bedrift

Vi gjør prosessen mindre komplisert ved bedriftsetablering

Har du en spennende forretningside og tenker på å starte eget selskap? Det er mange ting som skal tenkes gjennom i løpet av etableringsprosessen – helt fra ideen har fått feste til du har opprettet et foretak. Hvis du ønsker å starte et selskap har du sikkert en god del spørsmål og trenger sannsynligvis litt hjelp og rådgivning underveis. Hvordan kommer jeg i det hele tatt i gang, er ideen min god nok? Hva slags bedrift skal jeg etablere? Hva skal selskapet hete? Hvordan driver jeg god markedsføring og hvem kan føre regnskap for meg? Mange sitter med svært gode ideer, men mangler å tenke gjennom egne forutsetninger for å kunne håndtere den daglige drift. Det er naturligvis ikke slik at du kan være ekspert innenfor alle områder av forretningsdrift, og det er derfor viktig å ha et godt nettverk og støtteapparat.

Bedriftsetablering er ikke enkelt, derfor kan det lønne seg å benytte spesialister som vet hva de holder på med. Hos Ageras får du hjelp fra et profesjonelt nettverk av advokater, regnskapsførere og revisorer. Vår tjeneste er gratis og uforpliktende, og målet er selvsagt å hjelpe deg med din suksess. Vi forenkler prosessen!

Slik fungerer Ageras:

Det første du trenger å gjøre er å fortelle oss om din situasjon slik at vi får nok informasjon før vi matcher deg med våre eksperter.

Deretter vil du motta ulike tilbud slik at du kan sammenligne dem før du bestemmer deg for hva som er riktig for deg. Du vil få god oversikt over de forskjellige tilbudene.

Til slutt kan du se over alle tilbudene og velge akkurat den som er mest fordelaktig for deg. Du vil nå innlede et samarbeid med spesialister som vil hjelpe deg med det du skulle ønske.

Få hjelp fra kvalifiserte spesialister idet du etablerer din bedrift
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Hvordan finansiere oppstartsfasen

Det gjelder å være realistisk på hvor man er og hvor man har tenkt å lande i fremtiden. Få hjelp av kompetente fagfolk til å kickstarte selskapet og å holde orden på økonomien underveis.

Velg riktig organisasjonsform

Et aksjeselskap tenker først og fremst på profitt, men er det egentlig det selskapet ditt handler mest om? Det finnes mange typer organisasjonsformer, for eksempel vil de som fokuserer mest på humanitære formål kanskje velge en stiftelse.

Ryddig drift av din virksomhet

Som næringsdrivende er det viktig å holde fokus på alt fra økonomi til lover og regler, skatter og avgifter, støtteordninger gode arbeidsforhold, osv. Sørg for å få hjelp av de som har riktige kvalifikasjoner og som er rik på bransjekunnskap.

Unngå fallgruvene og la dyktige fagfolk hjelpe deg med din økonomi

Gjør det enkelt å etablere en bedrift

Når man skal etablere en bedrift, er det viktig å ha en flott idé helt i bunn, det vil bli selve kjernen som vil bli helt avgjørende for om du vil lykkes eller ikke. Ditt neste steg kan være å se om det finnes et marked for ditt produkt eller din idé. En strukturert visjon om hvilke steg man må ta fremover kan også være nøkkelen til suksess. Da bør man vite hvor mye man skal sette av til skatter og avgifter, lønninger til personell, og andre økonomiske bekymringer som er knyttet til bedriften, de bør helst være kartlagt før man tar det neste steget.

Vårt team vil bistå både med kompetanse og idémyldring fra mennesker som vet hva du kommer til å gå gjennom. Ikke la juss og økonomi bli til hinder for den gode idéen som du sitter med. Oppstartsfasen kan være tung å komme seg forbi om man ikke har erfaring fra før, og det er akkurat derfor vi er her for å hjelpe deg med å få idéen ut i verden.

Det er også mange lover og regler som kan være vanskelig å sette seg inn i. Utfordringene vil variere mye, avhengig av hvilken bransje du er i. Er du ingen jussekspert selv, kan det være lurt å inkludere en advokat i din bedrift. Hos oss vil du finne eksperter med mye erfaring i bagasjen som vil gjøre livet ditt mye enklere når du setter i gang med ditt prosjekt.

Profesjonell hjelp til å starte egen bedrift

Ved oppstart av eget foretak kan du få tips og råd fra spesialister. Men hva koster hjelp til å starte egen bedrift? Prisen for tjenesten vil variere og være basert på tjenesten du mottar. Ettersom bedriftsetablering er såpass komplisert, vil det være vanskelig å ha en fast pris på vår tjeneste.

Hvor mye en rådgiver eller regnskapsfører vil ta betalt kommer helt an på hvor mye jobb som må bli gjort. Det vil for eksempel være billigere å bestille regnskap for et enkeltpersonforetak enn det vil for et aksjeselskap med høye ambisjoner. Skal du inn i et komplisert marked hvor det er mye å sette seg inn i og mange lover å tyde, vil det koste mer enn om du trenger hjelp med andre småting. Heldigvis har våre rådgivere mye erfaring, og vi vil finne den rådgiver med best kompetanse i forhold til de utfordringene din bedrift står ovenfor. Som regel vil det alltid lønne seg å jobbe med andre profesjonelle når man starter en bedrift.

Vi vil sørge for at du får kvalitetsarbeid for de tjenestene du betaler for og jobber hardt for å yte god service i forhold til pris. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og samarbeider med spesialister i regnskap, revisjon og skatterådgivning i hele Norge. Vi er konsulentnettverket for spesialistene innen regnskap, prosjektledelse, rådgivning og ledelse rundt bedrifters behov. Det skal være enkelt for deg å starte egen bedrift og drive selskapet etter oppstarten. Vi kan sette deg i kontakt med opptil 3 fagkyndige som passer til din situasjon med hensyn til deres kompetanse og erfaring, og dine behov. Videre skaper Ageras gjennomsiktighet på markedet idet kundene våre har mulighet til å sammenligne de forskjellige tilbudene, noe som ofte leder til fordelaktige priser. Enten du vil prioritere tiden din til andre formål eller ikke har den tilstrekkelige kompetansen, vil du kunne få verdifull hjelp til forskjellige oppgaver fra spesialister. Vi hjelper deg med systemer og tjenester til lave faste kostnader.

Våre kunder har ulike bakgrunner; noen trenger hjelp til sitt aksjeselskap, andre driver frivillige organisasjoner, mens en tredje gruppe kan være selvstendig næringsdrivende som gjerne vil flytte bort noe av sitt arbeid til kompetente regnskapsførere og advokater. Har du et større foretak som trenger ansatte, kan det lønne seg med juridisk bistand om ting rundt ansettelser, lønn og oppsigelser. Husk at ditt valg av organisasjonsform også vil påvirke ditt ansvarsforhold. Regnskap og skatt eller lover og regler kan være komplisert og tidkrevende, dessuten skaper det trygghet i bedriften om man benytter finansielle eksperter eller en advokat, for eksempel vil en revisoruttalelse skape tillit hos viktige forretningsforbindelser og gir en bekreftelse på at regnskapet er ført etter gjeldende standarder.

Vi vil gi deg en oversikt over hva du kan forvente av kostnader så snart vi vet mer om deg og dine mål for fremtiden. Ageras har som mål å skape gjennomsiktighet i markedet, og det vil til gjengjeld skape fordelaktige priser for våre brukere. Her får man velge mellom flere dyktige spesialister og vil dermed få muligheten til å sammenligne de ulike tilbudene. 

Aksjeselskap

Om du er eier av et aksjeselskap av betydning, vil det være vanskelig å drive det uten hjelp fra profesjonelle økonomer og advokater. Et aksjeselskap vil ha regnskapsplikt og bokføringsplikt, det vil si at de årlig må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret på grunnlag av gjennomsiktighet.

Stiftelse

Har du en stiftelse vil du også være i en lignende posisjon som gruppen ovenfor. En stiftelse har også regnskapsplikt og plikt til å ha revisor. Regnskap for frivillige organisasjoner er derfor også helt nødvendig for å skape gjennomsiktighet i bedriften.

Selvstendig næringsdrivende

Frilansere har ikke regnskapsplikt, men de har derimot bokføringsplikt. Altså er det mulig for å frilansere å drive sitt regnskap helt selv, men mange opplever at det tar altfor mye tid, at det går utover deres hovedformål eller at de rett og slett har vanskeligheter med å sette seg inn i det.

Starte egen bedrift, steg for steg

Steg 1: Planleggingsfasen

Har du allerede en fantastisk idé i boks og er klar for å ta markedet med storm? Du har sikkert mange ønsker, forventninger og målsetninger i forbindelse med forretningsideen – for eksempel å være i stand til å drive for deg selv og bli økonomisk uavhengig. Ideen kan være noe du har funnet på helt ut av det blå eller noe du antar at markedet etterspør. Det er viktig at du foretar en strategisk planlegging og beslutter deg for hvilket markedssegment du vil inn i, samt hvilken målgruppe du ønsker. Grundige undersøkelser burde gjennomføres for å være trygg på at markedet faktisk har behov for det du tilbyr, eller at det kan skapes et behov for produktet/tjenesten. Snakk med noen du stoler på om ideen din, og ikke vær redd for å motta kritikk og nye synspunkter. Det er lett å bli fanget i en boble av sine egne ideer, der alle forslag som strider imot det du i utgangspunktet har tenkt blir ignorert eller avvist.

Du burde være forberedt på at ideen din kan endre seg over tid, men at dette er en god ting! Det kan være nødvendig med mange endringer for at det i siste ende skal bli en godt formet og fruktbar idé. Realiteten er at kun 1 av 10 gründere lykkes, og dette skyldes i hovedsak at man har urealistiske oppfattelser om og forventninger til sin forretningsidé. Mange elementer skal derfor være på plass før man tar steget og faktisk stifter et foretak, slik at du har best mulig forutsetninger for å skape en vellykket virksomhet. 

Det er også noen egenskaper og kvaliteter som kommer godt med, og som vil øke sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket. Som gründer må man trives med å ha ansvar, i tillegg til å være initiativrik, nysgjerrig og selvsikker. Du burde være løsningsorientert og ha en evne til å se muligheter der andre ser begrensninger. Det er viktig å være utholdende og akseptere at det tar tid å nå sine mål, men målene skal samtidig være realistiske nok til å kunne nås! Du må være villig til å brette opp ermene og investere mye tid og energi i prosjektet. Til sist er det svært viktig å kjenne sine styrker og svakheter. Skap verdi ved å bruke tiden din til det du gjør best, og overlat oppgaver du er mindre god på til andre. Det er for eksempel mange som bruker unødvendig mye tid på å gå gjennom regnskap uten å ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring med dette, og det kan være en god investering å bruke en utdannet regnskapsfører som vil utføre oppgavene effektivt og nøye. Du er gründeren og dermed eksperten når det kommer til ideen du har skapt. Det kan derfor være fordelaktig å frigjøre tid og ressurser ved å få hjelp til enkelte oppgaver, mens du selv fokuserer på å utvikle ideen videre.

Steg 2: Få finansielle tilskudd

Klarer du å utarbeide en velutformet forretningsplan er du langt på vei i prosessen med å få ditt konsept til å virke tiltalende for potensielle investorer og øvrige aktører. De fleste har behov for støtte fra eksterne under bedriftsetableringen, og derfor er det vesentlig at du kan vise til gjennomtenkte og realistiske budsjetter. De forskjellige budsjettene har forskjellige formål, men komplimenterer hverandre. Å identifisere kapitalbehovet kan være komplisert, da mange forhold er uvisst og uforutsigbare. I oppstartsfasen bør ditt fokus være på å utarbeide et oppstartsbudsjett, et driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett slik at du kan vise at virksomheten har overlevelsespotensiale og at du er klar over kapitalbehovet. På den måten kan du enklere rette henvendelser til og få gjennomslag hos forskjellige finansieringskilder. Denne delen av prosessen er for mange vanskelig å håndtere på egen hånd, og det kan være hensiktsmessig å anvende en regnskapsfører til dette. Innovasjon Norge ønsker økt engasjement og gir derfor støtte gjennom «etablerertilskudd» som du kan søke om til fylket. På kommunalt nivå finnet det også ofte næringsfond som yter støtte til oppstart, og du burde derfor undersøke mulighetene der du bor.

Steg 3: Valg av organisasjonsform

Når du skal velge hva slags bedrift du vil starte er det viktig å tenke seg godt om! Dette har nemlig stor betydning i forhold til viktige forhold som ansvar, rettigheter, risiko og skatt. Det er lurt å rådføre seg med en advokat når du skal ta denne beslutningen. I Norge er de vanligste organisasjonsformene:

Andre former er forening, stiftelse, allmennaksjeselskap (ASA) og norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Uansett hvilken form for foretak du ønsker å stifte, er det en god idé å rådføre seg med en regnskapsfører eller revisor i tillegg til en advokat. De kan gi rådgivning i forbindelse med alle aspektene av bedriftsetablering og god økonomistyring, og kan hjelpe deg med å vurdere hvilken type virksomhet som er optimal for deg. I tilfeller der aksjeselskap skal opprettes er det til og med et krav at en revisor eller bank tilknyttes, da en finansinstitusjon må bekrefte aksjeinnskuddet før selskapet kan registreres i Foretaksregisteret.

Steg 4: Hva skal jeg kalle bedriften?

Når du skal starte næringsvirksomhet må du finne på et godt navn til selskapet ditt. Her er det også mye som skal tenkes gjennom, undersøkes og veies opp mot hverandre. For det første må du passe på at navnet ikke er tatt fra før – det er ulovlig å velge et navn som allerede er i bruk og registrert i Foretaksregisteret. Hvis du ønsker et domenenavn i tillegg, som gjør det enklere å finne selskapet på Internett, må du sjekke at dette også er ledig. For det andre må navnet representere de verdiene du ønsker at folk skal forbinde med selskapet. Navnet skal si noe om selskapets identitet, på en måte du synes er riktig. For det tredje burde posisjoneringen du ønsker i markedet og i forhold til konkurrenter tas i betraktning når du velger navn. Til slutt er det lurt å gjøre seg noen tanker om navnet du ønsker kan forveksles med andre navn som allerede eksisterer. Er navnet ditt særegent nok?

Steg 5: Opprette selskapet

Når du har kommet så langt at forretningsideen er moden og organisasjonsformen er valgt, er det viktig å sette seg inn i regler, lovverk og krav omkring regnskap og revisjon, skatt og avgifter og så videre. Når alt i forbindelse med planlegging og strategi er i orden, kan bedriften endelig opprettes. For både enkelpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlige selskap, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger og allmennaksjeselskap gjelder det at du må fylle ut skjemaet Samordnet registermelding for å registrere selskapet. Hvilken informasjon som skal vedlegges ved registering avhenger av den organisasjonsformen du skal anvende.

MVA

Etter hvert som selskapet ditt vokser i omsetning blir det også nødvendig å registrere merverdiavgift (mva./moms). Når omsetningen overstiger 50.000 kr i løpet av tolv måneder er selskapet mva-pliktig og skal derfor betale avgift av alle varer og tjenester som omsettes innenlands.

Regnskap og revisjon

Nærmest alle næringsdrivende har bokføringsplikt, noe som innebærer plikten til å registrere og dokumentere foretakets inntekter og kostnader i henhold til bokføringsloven. Denne informasjonen brukes blant annet for å bestemme hvor mye som skal betales i skatter og avgifter, og det er dermed svært viktig at opplysningene stemmer. De selskapene som er omfattet av regnskapsplikten skal i tillegg utarbeide årsregnskap. De som har regnskapsplikt har i utgangspunktet også revisjonsplikt, som innebærer at en registrert revisor skal kontrollere årsregnskapet. Enkelte foretak kan bestemme om de ønsker revisjon eller ikke, og dette gjelder:

  • Regnskapspliktige aksjeselskaper med driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner i året, balansesum på mindre enn 20 millioner kroner i året og ansatte under 10 årsverk – hvis et godkjent flertall på generalforsamlingen har vedtatt dette.
  • Enkeltpersonforetak med samlede verdier på maksimum 20 millioner kroner og ansatte med maksimalt 20 årsverk.
  • Ansvarlige selskaper med maksimalt 5 deltagere og en årlig salgsinntekt på maksimum 5 millioner kroner.

Selv om man ikke har revisjonsplikt er det som regel fordelaktig å anvende en revisor, da årsregnskapet og bokføringsopplysningene har så stor betydning for å holde en ryddig struktur i virksomhetsdriften. Reglene rundt regnskapsføring og skatt er komplekse, og det juridiske språket i lovgivningen kan være vanskelig å tyde. Det kan derfor være tidkrevende for selskapets egne medarbeidere å bli tilstrekkelig innført i denne prosessen. Ettersom selskapet står til ansvar for opplysningene som fremgår av deres regnskap er det en stor trygghet i å bruke en kyndig revisor som er oppdatert på de gjeldende reglene i bransjen, har den nødvendige utdannelse og erfaring, og den tilpassede teknologi. En revisoruttalelse vedlagt regnskapet skaper i tillegg tillit hos baner og andre viktige forretningsforbindelser, idet dette gir en bekreftelse på at regnskapet er ført etter gjeldende standarder.

Ageras finner spesialister som kan hjelpe deg med alt du lurer på

Når man skal starte en bedrift vil det vær mange aspekter å tenke over. Det er utrolig spennende å teste ut sine idéer ute i samfunnet hvor de vil ha en innvirkning på andre mennesker, ikke bare på dine fremtidige kunder, men også på dine medarbeidere. Ikke la deg skremme av kaotiske regler, økonomihåndtering eller andre småting som kan flyttes over til profesjonelle.

Planleggingsfasen
Ved etablering av en bedrift vil det aller viktigste være å ha en god idé. Det er ofte det første steget og er preget av mye idémyldring. I tillegg til å ha en god grunnplan, gjelder det å stille seg selv de viktige spørsmålene. Hva er målet med bedriften? Er det et marked for min idé? Er det realistisk å kunne få til? Finnes det konkurrenter som allerede gjør det veldig bra? Har jeg vurdert risikoen godt nok? Hva skal bedriften hete?
Få finansielle tilskudd
Om du sitter inne med en god idé vil det ofte være andre aktører som er interessert i at du skal lykkes, derfor finnes det mange finansielle tilskudd man kan søke om. Enten det er tilskudd til markedsavklaring, kommersialisering, innovasjonslån, eller andre støtteordninger fra banker eller aktører som Innovasjon Norge som ofte prøver å hjelpe små og mellomstore bedrifter.
Valg av organisasjonsform
Som vi allerede har vært gjennom, er det mange ulike organisasjonsformer som har ulike hensikter. Et aksjeselskap trenger 30 000 i startkapital, og dens hovedhensikt er å være investorvennlig. Man må også tenke på å tilfredsstille kunden, og et samfunnsansvar vil ofte komme i tillegg for store bedrifter.
Starte selskapet
Når alle brikkene har falt på plass, vil det siste steget være å danne selskapet. Da vil du offisielt være synlig i markedet, og du kan begynne å fokusere på vekst eller å spre ryktet om din eksistens. Dette er en spennende fase hvor alle dine idéer blir satt på prøve. Selv om det ofte er selve idéen som vil være mest avgjørende for din suksess, vil det være smart å ha dyktige mennesker rundt deg som kan hjelpe deg med ting som du kanskje ikke har helt kontroll på.

Ageras finner spesialister som kan hjelpe deg med alt du lurer på

Kort oppsummert er det utallige ting som skal tenkes gjennom, planlegges og kontinuerlig håndteres når man etablerer et foretak. Mange av oppgavene du vil stå overfor er av økonomisk karakter, og det vil sannsynligvis være nødvendig å hente inn hjelp fra regnskapsførere og revisorer. Utover de økonomiske problemstillingene, er det også mye en advokat kan bidra med. Tenk for eksempel på arbeidsforhold og de juridiske reglene rundt ansettelse, lønn og oppsigelser. Dette er viktige forhold man må ta stilling til etter hvert som selskapet vokser og det blir behov for mer arbeidskraft.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg