Som regnskapsfører er man avhengig av lojale klienter som sprer gode ord gjennom jungeltelegrafen. Det er disse klientene som med størst sannsynlighet vil bli værende hos deg, selv hvis prisene øker. Det krever innsats for å bygge opp den nødvendige tilliten og dette innebærer ikke bare å levere gode resultater innenfor den avtalte tidsrammen. Det er mange andre faktorer i spill. Klienter er forskjellige og har derfor forskjellige forventninger, og det beste er å lese den enkelte klient på riktig måte så du kan gi vedkommende en god opplevelse.

  • Det inntrykket en klient bygger opp av hvem du er og tjenestene du kan tilby begynner å ta form allerede før dere møtes. Som nevnt er jungeltelegrafen en viktig faktor som kan ha avgjørende betydning for om klienter velger å kontakte deg eller ikke. I tillegg kan nettsiden din spille en viktig rolle, og bidrar til at du fremstår mer eller mindre seriøs enn alternative regnskapsførere.
  • Still de riktige spørsmålene og avklar forventninger, slik at du unngår utfordringer som misforståelser og irritasjon. Hvor ofte ønsker klienten oppdateringer? Når og på hvilken måte ønsker vedkommende å bli kontaktet? Lær hvordan klienten foretrekker å samarbeide og forsøk å jobbe i henhold til disse preferansene.
  • Lytt til – og les – klienten. Det er mange måter å kommunisere på, både verbalt og gjennom kroppsspråk. Hvis klienten virker rastløs og nervøst blar gjennom papirene mens dere har et møte kan det hende vedkommende har noe å dele. Spør hva klienten tenker på, og kanskje er det noe dere kan finne ut av sammen. Klienten vil føle seg ivaretatt og kommunikasjonen mellom dere forsterkes, noe som er viktig for å skille gode samarbeidsforhold fra middelmådige.
  • Bygg et forhold. Klienten din er en person som alle andre, og vil sette like stor pris på å bli behandlet med omtanke og hensyn som at du utfører viktige tekniske oppgaver på dennes vegne. Ta deg tid til å bli kjent med personen utover tiden dere tilbringer sammen i forbindelse med oppgavene du blir betalt for å utføre.
  • Be om tilbakemelding på tjenestene du har utført og den generelle opplevelsen av samarbeidet deres. Dette er den enkleste måten å finne ut om du gjør en god jobb for klientene dine. Hvordan kan du gjøre opplevelsen bedre? Husk at tilbakemeldinger kun har noen verdi hvis du tar den til deg og gjør noe med det. Klientene vil legge merke til at du lytter hvis de ser ord bli til handling.

En utfordring når det kommer til klienter er at mange blir værende grunnet høye kostnader forbundet med å bytte til en annen regnskapsfører. Det er derfor noen ganger tilfellet at klienter blir hos sin regnskapsfører, ikke på grunn av god service og et hyggelig forhold, men fordi det er lettere enn å gå et annet sted. En slik oppfattelse ønsker ingen regnskapsførere at klienter skal ha av dem.

Spør derfor alltid om tilbakemelding og gjør ditt ytterste for å beholde eksisterende klienter, og de vil mest sannsynlig snakke godt om deg til andre. 

Les også: Ageras 6 tips til fornøyde klienter.

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold