I 2012 stiftet vi Ageras med et mål om å skape transparens i markedet for regnskap og juridiske ytelser. Vi fant fort ut av at alt for mange klienter var utilfredse med servicenivået hos deres nåværende regnskapsfører, og ønsket derfor Ageras' hjelp til å finne en ny. 

Selvfølgelig var dette en god mulighet for Ageras. Men det er en skam for bransjen, fordi den består av så mange profesjonelle som brenner for yrket sitt.

Ved å snakke med flere enn 100.000 klienter, som i etterkant har brukt Ageras, og evaluere tusenvis av rangeringer gjort av partnere, har vi nå funnet ut av hvorfor bedrifter velger å bytte regnskapsfører. Vi ønsker nå å gi deg og likesinnede regnskapsførere muligheten til å se våre konklusjoner. Her er 6 kvaliteter klientene våre leter etter når de finner en ny regnskapsfører gjennom Ageras - formulert som håndgripelige tips.

Tips 1: Vis og forklar din verdiskapelse

Mange eiere av foretak føler at de betaler for mye for regnskapstjenester. Omkostningene til regnskapsfører og revisor er tross alt ikke en investering i salg, markedsføring eller annet som direkte bidrar til nye klienter. 

Sørg for at ytelsene dine er transparente, og forklar klientene dine nøyaktig hvilke tjenester som blir utført - i en sjargong som ikke krever en mastergrad i økonomi for å forstå. 

Noen regnskapsbyråer satser stort i å dele kunnskap gjennom artikler. Dog er problemet ofte at leseren blir sendt til publikasjoner hvor det kreves innsikt i faget for å kunne henge med. Så del kunnskapen din når det er relevant fremfor å kun dele nyhetene i bransjen. Fortell også gjerne hva liknende bedrifter har gjort for å løse utfordringer.

Tips 2: Vær proaktiv

Alt for mange er kun i kontakt med regnskapsføreren sin når det er sesong for årsregnskapet - og selvfølgelig når regningen skal betales. Det er i sånn mange klienter føler det. Vær proaktiv og tilstede hele året rundt så klientene føler at de får valuta for pengene. Ved det viser du at du er der for dem når uforutsigbarheter dukker opp. 

Det er ikke kun nyttig for å yte god service - men også en god mulighet til mersalg. 

Tips 3: Overhold deadlines. Alltid. Og forvent det samme av dine klienter

Klienter forventer alltid at gjøremål blir utført innen avtalt frist - spesielt innen de offisielle tidsfristene. Men det er også en kjensgjerning at mange klienter ikke leverer materiale i tide, og alt for sjeldent av den kvalitet det forventes. 

Det gjør det naturligvis vanskelig som regnskapsfører å levere til tiden og til avtalt pris.

Det klientene ofte ikke tenker over er at det typisk er ukene før de offisielle tidsfristene som er de mest travle for regnskapsførere, og at de derfor ikke kan forvente at deres regnskapsfører leverer like raskt som normalt. Derfor er dette en konstant kilde til konflikter. 

Derfor: Vær klar i talen når du trenger noe fra klienten, og når det trengs. Formuler tydelig hva som skal leveres - klienten er ikke nødvendigvis klar over hva en saldobalanse er.

Gjør klienten oppmerksom på avtaler du ikke kan opprettholde så raskt som mulig - enten det gjelder tidsfrister eller pris. Estimater er vanskelig å arbeide med, men i øyeblikket du opptager at prisen ikke er realistisk, skal du gi beskjed. Fortell hvorfor budsjettet sprakk (dårlig materiale, flere bilag enn forventet, osv.), så det kan unngås neste gang.

Tips 4: Forstå klienten din

I de første månedene av samarbeidet skal du bruke store deler av tiden på å forstå kundens forretning. Dette er også ofte nødvendig for å kun utføre regnskapet. Hva er forretningsmodellen? Hva er utfordringene? Hvordan er virksomheten finansiert? Kun ved å få svar på disse spørsmålene - og sikkert flere - kan du gi rådgivningen klienten ber om.

Deretter bør du se situasjonen fra klientens perspektiv. Prøv å forstå nøyaktig hva vedkommende har bruk for, og hvordan du kan levere. På denne måten kan du gå fra å være en nødvendighet til en funksjon som driver vekst og utvikling. 

Få også et innblikk i klientens egen kunnskap i regnskap. Mange har overhodet ingen kunnskap, erfaring eller interesse. Andre ønsker og forventer å bli dypt involvert. Derfor skal du også tilpasse og vurdere kommunikasjonen med kunden, slik at klienten er i en posisjon hvor handlinger enkelt kan bli utført. Når du rådgir er det noen som kun vil vite hva som skal gjøres (gjør ditt, gjør datt). Andre vil heller ha en dyptgående forståelse (du skal gjøre x, fordi reglene er y. Eller: Hvis du gjør a, skjer b.). 

Tips 5: Vær tilgjengelig

Sørg for at klientene alltid kan nå deg. Og nye potensielle klienter skal ha samme oppfattelse. Lag en Facebook-side hvor du kan dele oppdateringer. Sørg for at du har et nyhetsbrev for eksisterende klienter. Bruk moderne og simple kommunikasjonsverktøy for å holde klientene oppdatert - e-post og telefon er ikke nødvendigvis det mest effektive verktøyet når samarbeidet først har startet. 

Tips 6: Implementer og gjør ny teknologi tilgjengelig

La oss innse det. Regnskap vil aldri bli det samme som det var for 20, 10 eller kun 1 år siden. De lykkeligste klientene føler ofte at deres regnskapsfører hjelper dem med å få styr på deres administrative prosesser, helst understøttet av teknologi. 

Spesielt kjedelig og gjentakende oppgaver kan enkelt bli automatisert av innovative løsninger, som klientene ikke har kjennskap til eller overblikk over. Hjelp klientene med å hjelpe seg selv.

Vil du ha flere tips?

Ageras' Partner Success Managers har god innsikt i hva som driver regnskapsføreres kundesuksess. De har tross alt hjulpet mer enn 100.000 klienter bytte regnskapsfører.

Derfor tilbyr vi nå en gratis og uforpliktende prat, hvor vi vil dele erfaringer og kunnskap om hva som motiverer klienter til å bytte regnskapsfører - eller enda viktigere: Får dem til å bli. Det tar 20 minutter og er 100% gratis.

Overstående tips er naturligvis skrevet som et sammendrag av all den feedback vi har mottatt fra våre klienter. De fleste gjør det heldigvis veldig godt, men det er synd når bransjens dyktigste blir fravalgt på bakgrunn av punkter som enkelt kan forbedres.

Jeg vil gjerne høre din feedback. Har du andre tips? Er du uenig i noen av erfaringene? Del dine kommentarer i her.

Med vennlig hilsen,

Martin Hegelund
Co-Founder & Chief Marketing Officer
Ageras

Innhold