Den største forskjellen mellom vanlige aksjeselskaper (AS) og holdingselskaper i skattemeldingen er at holdingselskaper ofte mangler driftsinntekter men må fremdeles rapportere om investeringer og aksjer de eier. Dette påvirker ikke innleveringsprosessen eller reglene de følger. Både AS og holdingselskaper må overholde formelle krav og gi innsikt i sin økonomi for riktig skatteberegning.

Frist skattemelding for holdingselskap

Fristen for innlevering av skattemeldingen for holdingselskap er 31. mai. Vi anbefaler at du leverer skattemeldingen i god tid før fristen (fristen for lønnsmottakere er 30. april).

Hvem må levere skattemelding for holdingselskap?

Alle AS og holdingselskap må levere skattemelding, også om det ikke har vært noe aktivitet i selskapet: Aksjekapital må fylles inn, og mange har eiendeler og gjeld selv om de ikke har hatt drift i det aktuelle året.

Holdingselskap og revisjonsplikt

Revisjonsplikt for holdingselskaper avhenger av størrelsen.
Små holdingselskaper unntas fra revisjon hvis de oppfyller minst to av tre kriterier:

 • Omsetning under 7 millioner kroner
 • Balansesum under 27 millioner kroner
 • Færre enn 10 ansatte

Større holdingselskaper og de som ikke oppfyller kravene, må normalt gjennom revisjon utført av en godkjent revisor eller revisjonsselskap. Revisjonen sikter på å verifisere nøyaktighet og overholdelse av regnskapsstandarder. Mindre holdingselskaper er unntatt for å redusere byrde, men alle bør ha korrekte regnskapsrapporter for tillit. Profesjonell rådgivning anbefales for å sikre overholdelse av krav i henhold til norsk lov.

Det er viktig å merke seg at alle holdingselskap må aktivt fravelge revisjon ved registrering eller generalforsamling hvis selskapet har verdier under terskelverdiene nevnt ovenfor. Overstiger verdier terskler, kreves revisjon neste år. Dette gjelder også konsernverdier. F.eks., hvis holdingselskapet har tre datterselskaper, må alle enhetene være under terskelverdiene for revisjonsfritak. Profesjonell veiledning anbefales for samsvar med regler.

Hjelp til skattemelding for holdingselskap?

Trenger du hjelp til skattemelding for holdingselskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til skattemelding for holdingselskap

Regnskapsprogram for skattemelding for holdingselskap

Det finnes flere regnskapsprogrammer som kan brukes til å utføre skattemelding for holdingselskap. Valg av regnskapsprogram avhenger ofte av selskapets størrelse, kompleksitet og personlige preferanser. Her er noen populære regnskapsprogrammer som kan være nyttige for å utføre skattemeldinger for holdingselskap:

 1. Visma eAccounting: Nettbasert regnskapsprogram som passer for mindre selskaper. Passer for bokføring, fakturering og rapportering, inkludert skattemeldinger.

 2. Tripletex: Et annet skybasert regnskapsprogram som tilbyr en rekke funksjoner, inkludert håndtering av skattemeldinger og rapportering.

 3. PowerOffice Go: Omfattende regnskapsprogram som passer for både små og mellomstore selskaper. Det inkluderer skattemeldingsfunksjoner og kan tilpasses selskapets behov.

 4. Uni Økonomi: Tilbyr en rekke regnskaps- og økonomiløsninger, inkludert skattemeldinger, og er egnet for både små og større selskaper.

 5. Fiken: Fiken er spesielt rettet mot enkeltpersonsforetak og mindre selskaper. Det tilbyr funksjoner for bokføring og skattemeldinger.

Før du velger et regnskapsprogram, er det lurt å vurdere selskapets behov, budsjett, og hvorvidt programmet oppfyller de spesifikke kravene og regler for skattemeldinger i ditt land. Det anbefales også å undersøke brukeranmeldelser og få råd fra regnskapsførere eller revisorer for å sikre at valgt program passer best for ditt holdingselskap.

Andre innleveringer for holdingselskap

Ut over skattemelding og årsregnskap har holdingselskap samme innleveringskrav som vanlige aksjeselskap. Aksjonærregisteroppgave er også påkrevd, og mva-registrerte selskaper må levere mva-meldinger (men det er sjelden for rene holdingselskaper). 

Fem gode råd om skattemelding for holdingselskaper:

 1. Tidlig forberedelser: Start forberedelsene til skattemeldingen i god tid. Samle nødvendig finansiell dokumentasjon, inkludert investeringsinformasjon, aksjebeholdninger og eventuelle transaksjoner.

 2. Korrekt klassifisering: Sørg for korrekt klassifisering av inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld i henhold til gjeldende regnskapsstandarder for å sørge for nøyaktig rapportering og redusere risikoen for feil.

 3. Få profesjonell hjelp: Involver regnskapsførere eller revisorer med kompetanse innen holdingselskapers skatteforhold. Den rette fagpersonen kan bidra med nøyaktig utfylling av skattemeldingen og gi råd om potensielle skattemessige fordeler.

 4. Godt overblikk over investeringer: Registrer og hold oversikt over investeringer, aksjebeholdninger og eventuelle transaksjoner i løpet av året. Dette er viktig for å sikre at all relevant informasjon inkluderes i skattemeldingen.

 5. Overhold frister: Følg nøye med på innleveringsfrister for skattemeldingen. Forsinkelser kan føre til unødvendige bøter eller straffer. Lever skattemeldingen i god tid, og sørg for at all nødvendig dokumentasjon er inkludert.

Disse fem rådene kan ditt sikre ditt holdingselskap en jevn og nøyaktig prosess for innlevering av skattemeldingen, og høste godt av potensielle skattemessige fordeler.

Hjelp til skattemelding for holdingselskap?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til skattemelding for holdingselskap

 

Innhold