Skattemelding for AS er noe næringsdrivende med aksjeselskap er pliktig til å levere for å fortelle skatteetaten hvor mye foretaket tjente eller tapte i fjor, og hvor mye skatt selskapet må betale.

Hva er skattemelding for AS?

Skattemelding for aksjeselskap (AS) er en viktig rapporteringsproesess hvor selskapet leverer all nødvendig informasjon til skattemyndighetene. Skattemeldingen gir en omfattende oversikt over selskapets økonomiske aktiviteter, inkludert inntekter, utgifter, avskrivninger, merverdiavgift, og andre økonomiske detaljer. Formålet med skattemeldingen er å fastsette selskapets skattepliktige beløp i henhold til gjeldende skatteregler og sikre at selskapet oppfyller sine skattemessige forpliktelser. Skattemelding er en sentral del av regnskaps-og skatteprosessen for AS og det er viktig å utfylle den korrekt og innenfor fristen for å unngå eventuelle straffetillegg eller komplikasjoner med skattemyndighetene.

Hvem må levere skattemelding

Alle aksjeselskap må levere skattemelding også selvom om det ikke har vært aktivitet i selskapet: Aksjekapital skal fylles inn, og mange har både eiendeler og gjeld selv om selskapet ikke har vært i drift i det aktuelle året. 

Når er frist for skattemelding for AS?

 Fristen for innlevering av skattemelding for aksjeselskap er 31. mai. Altså 31. mai 2023 for regnskapsåret 2022.

Kan man utsette skattemelding for AS?

Man kan utsette skattemelding ved å søke om 30 dagers utsettelse. Fristen for å søke om utsettelse er hvert år 31. mai. Har du fått nye eller forsinkede opplysninger eller finner feil, kan du stadig endre og innsende skattemeldingen. 

Hjelp til skattemelding for AS?

Trenger du hjelp til skattemelding for ditt aksjeselskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg

FInn hjelp til skattemelding for AS

Ny skattemelding - Skattemelding med næringsspesifikasjon

Skattemyndighetene har forsøkt å gjøre skattemelding enklere, og næringsspesifikasjon er siste skudd på stammen. Den vil avløse den tidligere næringsoppgave 2 som AS skulle levere. Husk at reglene er ulike for AS, ENK og andre selskapsformer så orienter deg på skatteetaten.no for å få de korrekte opplysningene om ditt selskap. Endringen trer fult i kraft for alle AS for regnskapsåret 2023 som skal leveres som skattemelding i 2024.

Kort oppsummert er endringen at de forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene forsvinner og blir erstattet med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Hvordan levere skattemelding?

Den nye skattemeldingen skal leveres i er nytt format og derfor skal AS levere skattemelding for 2023 (inntekståret 2023 som leveres i 2024). Det skjer elektronisk og via et regnskaps-eller årsoppgjørsprogram. De fleste AS har nå tilgang til å levere sin skattemelding på et såkalt standardisert digitalt format via et regnskapsprogram. Ta kontakt med din regnskapsfører, eller la oss hjelpe deg å finne en, for å være ajour med nye regler og korrekte frister for skattemelding for AS.

Hjelp til skattemelding for AS?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud med pris på skattemelding, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere prisen på skattemelding basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til skattemelding for AS

Innhold