Skattefradrag er avgjørende for økonomisk planlegging i både ENK og AS, senker skattetrykket og øker lønnsomheten. Denne artikkelen utforsker nøkkelaspekter ved skattefordelene for begge selskapsformene og hvordan de kan forbedre den økonomiske effektiviteten.

Hva er skattefradrag? 

Skattefradrag er utgifter du kan trekke fra inntektene dine, slik at du bare betaler skatt av overskuddet. Jo flere utgifter du har, desto mindre skatt betaler du. 

Hvordan optimalisere skattefradragene dine

For å maksimere skattefordelene for din ENK eller AS, bør du:

 • Ha god regnskapsføring: Hold nøyaktige poster over alle inntekter og utgifter.
 • Samarbeid med en regnskapsfører: En profesjonell regnskapsfører kan hjelpe deg med å identifisere alle tilgjengelige fradrag.
 • Hold deg oppdatert: Følg med på skatteregelverket for å dra nytte av nye fradrag og endringer i regelverket.
 • Planlegg for fremtiden: Vurder hvordan dine finansielle beslutninger påvirker skattesituasjonen din på lang sikt.

Finne hjelp til skattefradrag for ENK og AS?

Trenger du hjelp med skattefradrag for ENK og AS? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til skattefradrag for ENK og AS

Vanlige skattefradrag for ENK og AS

Driftskostnader

Både ENK og AS kan trekke fra driftskostnader, som inkluderer utgifter som lønn til ansatte, leie av kontorlokaler, kjøp av utstyr og forsyninger, samt markedsføringskostnader. Det er viktig å holde nøyaktige poster over disse kostnadene for å dra nytte av fradragene fullt ut.

Reise- og Representasjonskostnader

Kostnader knyttet til forretningsreiser og representasjon, for eksempel måltider med kunder eller reiseutgifter, kan også trekkes fra. Husk å dokumentere disse kostnadene nøye, inkludert dato, formål og mottakere.

Renteutgifter

Dersom bedriften din har lån, kan renteutgifter være fradragsberettiget. Dette inkluderer renter på lån for investeringer eller driftskapital.

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til skattefradrag for AS

De fem vanligste skattefradragene for enkeltpersonforetak

De fem vanligste skattefradragene for enkeltpersonforetak (ENK) gir eiere muligheten til å redusere skatteskylden og effektivt administrere sine forretningskostnader. Her er en oversikt over de viktigste skattefradragene for ENK-eiere:

Driftskostnader: ENK-eiere kan dra nytte av fradrag for driftskostnader. Dette inkluderer utgifter som lønn til ansatte (inkludert deg selv), leie av kontorlokaler, innkjøp av utstyr, forbruksvarer og markedsføringskostnader. Disse fradragene hjelper med å redusere den skattepliktige inntekten og dermed skatten.

Hjemmekontorfradrag: Hvis du driver virksomheten din fra hjemmet, kan du ha rett til å kreve fradrag for kostnader knyttet til hjemmekontoret. Dette inkluderer andelen av boligutgifter, som strøm og husleie, som brukes til virksomheten. Hjemmekontorfradraget gir deg en måte å kompensere for de ekstra kostnadene ved å ha et hjemmekontor.

Kjøretøyfradrag: Dersom du bruker ditt personlige kjøretøy for forretningsformål, kan du kreve fradrag for de kjørte kilometerne i forbindelse med virksomheten. Du kan velge mellom å bruke en fast sats per kilometer eller beregne faktiske kostnader som drivstoff, forsikring og vedlikehold. Dette fradraget hjelper med å redusere kostnadene ved forretningsreiser.

Kommunikasjonskostnader: Kostnader knyttet til mobiltelefon, bredbånd, fasttelefon og internett som brukes til virksomheten, kan være fradragsberettigede. Det er viktig å dokumentere at disse kostnadene er direkte relatert til virksomheten for å kunne kreve fradrag.

Pensjonsinnskudd: ENK-eiere kan spare til pensjon gjennom frivillige pensjonsordninger. Innskudd i slike pensjonskontoer gir ikke bare en måte å sikre fremtiden på, men kan også gi skattefordeler. Du kan kreve fradrag for innskudd på pensjonskontoen din, som kan redusere din nåværende skatteskyld.

Disse skattefradragene gir ENK-eiere muligheten til å optimalisere sin skattesituasjon mens de opprettholder en sunn virksomhet. Det er viktig å følge gjeldende skatteregler og rådføre seg med en regnskapsfører eller skatterådgiver for å sikre at du utnytter alle tilgjengelige skattefordeler på riktig måte.

Særskilte skattefradrag for AS

Fornybar Energi

Aksjeselskaper som investerer i fornybar energi kan dra nytte av spesielle skattefradrag og insentiver. Dette kan inkludere fradrag for investeringer i sol- eller vindkraftprosjekter.

Skattefordel for Forskning og Utvikling

AS som driver med forskning og utvikling (FoU) kan kvalifisere seg for skattefordeler som stimulerer til innovasjon. Dette kan inkludere fradrag for FoU-utgifter og skattekreditter.

10 skattefradrag for AS

 1. Kurs og spesialisering: I tillegg til de vanlige driftskostnadene kan aksjeselskaper (AS) også dra nytte av skattefradrag for kurs og spesialisering som bidrar til forbedring og kompetanseutvikling innenfor sitt fagområde. Dette kan inkludere opplæring for ansatte eller lederutviklingsprogrammer.

 2. Aviser og bøker til kontoret: Utgifter til abonnement på faglige tidsskrifter, aviser og bøker som er nødvendige for virksomheten, kan også være fradragsberettigede. Å holde seg oppdatert er viktig for å drive en vellykket virksomhet.

 3. Verneklær og uniformer: Kostnader knyttet til verneklær og uniformer som er nødvendige for ansatte i visse yrker, kan kvalifisere for skattefradrag.

 4. Velferdstiltak: AS kan gi velferdstiltak til ansatte, som for eksempel leie av treningsrom eller andre velferdstjenester. Slike utgifter kan være fradragsberettigede og bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø.

 5. Gaver til ansatte: AS kan gi gaver til ansatte som en form for anerkjennelse eller belønning. Disse gavene kan være skattefradragsberettigede opp til visse grenser.

 6. Bedriftsreise: Kostnader knyttet til forretningsreiser, inkludert reiseutgifter, overnatting og måltider, kan også være fradragsberettigede. Dette gjelder spesielt for reiser som er nødvendige for å drive virksomheten.

 7. Programvare: Kostnader for programvare som er nødvendig for driften av virksomheten, som regnskapsprogramvare eller annen produktivitetsprogramvare, kan være fradragsberettigede.

 8. Veldedighet: Dersom AS donerer til godkjente veldedige organisasjoner, kan dette også kvalifisere for skattefradrag.

 9. Konsulentkostnader: Kostnader for å ansette eksterne konsulenter eller rådgivere for å hjelpe med spesifikke oppgaver eller prosjekter kan også være fradragsberettigede.

 10. Forsikringspremier: AS kan ofte få skattefradrag for forsikringspremier som er knyttet til forretningsvirksomheten. Dette kan inkludere ansvarsforsikring, eiendomsforsikring, ansattes helseforsikring og andre relevante forsikringer som er nødvendige for å beskytte virksomheten. Skattefradrag for forsikringspremier bidrar til å redusere kostnadene ved å opprettholde tilstrekkelig forsikringsdekning.

Hjelp til skattefradrag for ENK og AS?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til skattefradrag for ENK og AS

 

Innhold