Pris på revisjon er ofte et viktig spørsmål når man søker hjelp fra revisor. Derfor har vi laget denne artikkelen med forklaringer og priseksempler på hva revisjon kan koste. Å gi en helt presis pris på revisjon kan være vanskelig ettersom det avhenger av flere faktorer. Her kommer en oversikt  over revisjon med priseksempler på hva det kan koste.

Hvem trenger revisjon?

Mange forskjellige typer organisasjoner og enkeltpersoner kan ha behov for revisjon. Her er noen eksempler:

  • Selskaper: Revisjon er spesielt viktig for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, da de er pålagt revisjonsplikt i henhold til loven. Revisjon sikrer at regnskapene er korrekte, etterlever lover og regler, og gir økt tillit til investorer, aksjonærer og andre interessenter.
  • Non-profit organisasjoner: Frivillige organisasjoner, stiftelser og veldedighetsorganisasjoner kan også ha behov for revisjon. Dette bidrar til å sikre at midlene blir brukt i tråd med organisasjonens formål og at regnskapene er pålitelige og transparente, noe som er viktig for å opprettholde tilliten til donorer og samfunnet.
  • Offentlig sektor: Offentlige institusjoner og myndigheter kan også ha behov for revisjon for å sikre ansvarlighet og effektivitet i bruken av offentlige midler. Dette hjelper til med å opprettholde tilliten til skattebetalere og samfunnet generelt.
  • Privatpersoner: Personer med komplekse økonomiske situasjoner, høy nettoformue eller betydelige investeringer kan også ha behov for revisjon. Dette kan hjelpe med skatteplanlegging, eiendomsforvaltning og generell økonomisk rådgivning.


Det er viktig å merke seg at revisjon ikke er nødvendig for alle, men det kan være en verdifull tjeneste for de som trenger ekstra trygghet, uavhengig vurdering og profesjonell rådgivning når det gjelder økonomiske forhold.

Hva koster revisjon?

Prisen for revisjon varierer avhengig av flere faktorer, inkludert størrelsen og kompleksiteten til virksomheten, omfanget av revisjonsoppdraget, geografisk beliggenhet og revisorens erfaringsnivå. Revisorer bruker vanligvis forskjellige metoder for å beregne honoraret, for eksempel basert på timepris, prosentandel av omsetning eller fast pris per oppdrag.

For mindre virksomheter med enklere regnskaper kan revisjonen være relativt rimelig. For større selskaper med mer komplekse regnskaper og spesifikke bransjer kan revisjonen være mer omfattende og dermed dyrere. Prisen kan variere betydelig, og revisjonshonoraret kan ligge på flere titalls tusen kroner eller mer, avhengig av kompleksiteten og omfanget av oppdraget.

Det er viktig å merke seg at revisjon er en investering i økonomisk trygghet og integritet. Å velge en profesjonell revisor med riktig kompetanse og erfaring kan være avgjørende for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i regnskapene. Det anbefales å få tilbud fra ulike revisorer og gjøre en grundig vurdering basert på virksomhetens behov og budsjett.

Hva er revisjonsplikt?

Revisjonsplikt er et juridisk krav som pålegger visse selskaper og organisasjoner å få sine årsregnskaper revidert av en uavhengig revisor. Formålet med revisjonsplikten er å sikre finansiell transparens, nøyaktighet og integritet i regnskapene til virksomheten.

Revisjonsplikten bidrar til å styrke tilliten til selskapets finansielle rapportering. En uavhengig revisor gjennomgår regnskapene, vurderer interne kontroller og bekrefter at regnskapene gir et rettferdig og pålitelig bilde av selskapets økonomiske situasjon. Dette gir interessenter, som aksjonærer, kreditorer og ansatte, større trygghet og tillit til selskapets økonomiske helse og styring.

Help til å finne pris på revisjon?

Pris er et viktig element når man skal finne en fagperson til revisjon. Hent inn opp til 3 gratis tilbud på pris på revisjon. Slutt med gjettingen- Ageras gjør det for deg, gratis og effektivt!

Finn pris på revisjon

Eksempel 1: Pris på revisjon av større AS innen detaljhandel

Flere detaljer:

- Virksomhetstype: AS
- Bransje: Detaljhandel
- Omsetning 2022: 600.000.000 kr
- Antal ansatte: 300

Tjeneste Frekvens Pris per år

Revisjon

 

200.000  kr
Total årspris eksl. moms 200.000 kr

 

Eksempel 2: Pris på revisjon av mindre AS innen byggebransjen

Flere detaljer:

- Virksomhetstype: AS
- Omsetning 2022: 10.000.000 kr
- Ansatte: 15

 

Tjeneste Frekvens Pris per år

Revisjon

 

40.000 kr
Total årspris eksl. moms 40.000 kr

Hjelp til pris på revisjon?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud med pris på revisjon, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere prisen på revisjon basert på hva du søker og å sammenligne hvilken revisor du syns best matcher din virksomhet.

Finn din pris på revisjon

Innhold