Trenger dere ny forretningsfører? Et av de første spørsmålene er ofte hvor mye det koster for forretningsfører til sameie og borettslag. Prisen på forretningsfører avhenger av flere faktorer som du vil se nedenfor. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mye forretningsfører koster, og gir to eksempler på pris for forretningsfører for sameie og borettslag.

En forretningsfører kan hjelpe sameier og borettslag med følgende:

 • Økonomisk styring
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Årsregnskap
 • Garantisaker
 • Vedlikehold av bygninger og fasiliteter
 • Aministrering av sameiets generalforsamling og styremøte

Hva er en forretningsfører til sameie og borettslag?

En forretningsfører er en person som håndterer løpende forretning og administrasjon, og brukes oftest om personen som administrerer økonomi og regnskap for et sameie eller borettslag. Prisen for forretningsfører til sameie og borettslag avhenger av oppgavenes omfang og hvor mange enheter sameiet eller borettslaget har.

Hvorfor du trenger en forretningsfører til sameie og borettslag

En forretningsfører er en person som håndterer løpende forretning og administrasjon, og brukes oftest om personen som administrerer økonomi og regnskap for et sameie eller borettslag.

Det er ikke nødvendig å ansette en forretningsfører for er det fullt mulig å ta på seg deler av ansvaret selv og outsource det man er usikre på. Prisen for forretnigsfører øker jo flere tjenester man ønsker å få hjelp med, og mange forretningsførere tilbyr pakkepriser som er enkle å forholde seg til.

De fleste sameier og borettslag vil ha behov for noe hjelp fra en forretningsfører. Å drive et borettslag eller sameie kan sammenlignes med å være daglig leder i en bedrift på mange måter. Det er et stort ansvar, og arbeidet kan være tidkrevende. Det er mye å sette seg inn i for å kunne forvalte driften på en god måte.

Styrelederen kan oppleve at fritiden forsvinner når man driver sameiet eller borettslaget. Det kan også oppstå problemer og konflikter hvis regnskapet ikke håndteres riktig. Især er det viktig å få riktig hjelp med årsregnskapet, da feil her kan få store konsekvenser.

Hva koster forretningsfører til sameie og borettslag?

Prisen for forretningsfører til sameie og borettslag avhenger av oppgavenes omfang, samt hvor mange enheter det finnes i sameiet eller borettslaget. Forretningsfører er en person som hjelper sameiet eller borettslaget med å ta hånd om regnskapet og økonomien. Forretningsfører for et sameie spiller en viktig rolle i å sørge for at sameiet drives på en effektiv og profesjonell måte. Her er noen av oppgavene en forretningsfører hjelper sameier og borettslag med:

 • Økonomisk styring
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Årsregnskap
 • Garantisaker
 • Vedlikehold av bygninger og fasiliteter
 • Aministrering av sameiets generalforsamling og styremøte

Priseksempler på forretningsfører til sameie og borettslag

Det er verdt å merke seg at hva en forretningsfører koster vil variere avhengig av flere faktorer, inkludert størrelsen på sameiet, antall enheter, og kompleksiteten i oppgavene som skal utføres. I tillegg vil geografisk beliggenhet spille en rolle i prisfastsettelsen. For eksempel vil prisene for forretningsfører i storbyområder som Oslo være høyere enn i mindre byer eller tettsteder.


Det er verdt å merke seg at prisene som er oppgitt her kun er et estimat, og det er mange faktorer som kan påvirke prisen for forretningsførertjenester. For eksempel kan spesielle krav til sameiet eller komplekse bygningsstrukturer øke kostnadene betydelig. Det er også verdt å huske på at selv om forretningsfører kan virke dyrt, kan det være en klok investering for sameiet.

Eksempel 1 er et sameie i Oslo med 84 leiligheter

Eksempel 2 er et mindre sameier utenfor Tromsø

Hva vil forretningsfører koste ditt sameie?

Pris er et viktig element når et sameie skal finne forretningsfører. Hent inn opp til 3 gratis tilbud om hva en forretningsfører vil koste deg. Slutt med gjettingen- Ageras gjør det for deg, gratis og effektivt!

Finn din pris på forretningsfører

Eksempel 1: Forretningsfører til sameie i Oslo med 84 leiligheter 

Hva forretningsføreren skal hjelpe sameiet med:

- Løpende bokføring
- Oppfølgning/purring på fellesinntekter
- Årsoppgave
- Styreportal
- Deltagelse på generalforsamling
- Forretningsførsel

Tjeneste

Frekvens

Løpende bokføring

1100 bilag per år

 

Oppfølging/purring på 84 boenheter

Månedlig

Årsoppgave

Årlig - (x1)  

Detagelse generalforsamling

 

 

Styreportal

 

 

Forretningsførsel

 

 

Sub total

127.204 kr

25% moms

31.801 kr

Total årspris inkl. moms

159.005 kr

EKSEMPEL 2:  Forretningsfører til mindre sameie utenfor Tromsø

Hva forretningsføreren skal hjelpe sameiet med:

- Løpende bokføring
- Årsregnskap

Tjeneste

Frekvens

Løpende bokføring

1100 bilag per år

 

Årsoppgave

Årlig - (x1)

Sub total

5.000 kr

25% moms

3.750 kr

Total årspris inkl. moms

18.750 kr

Hva er forskjellen mellom regnskapsfører og forretningsfører?

Selv om det kan være nødvendig å ansette en forretningsfører eller regnskapsfører for å håndtere de administrative oppgavene i et sameie eller borettslag, er det også mulig å ta deler av ansvaret selv og sette bort det man er usikker på. Prisene for disse tjenestene kan variere avhengig av oppgavene som skal utføres og omfanget av tjenestene som ønskes.

Forretningsførere har vanligvis et bredere ansvarsområde som inkluderer den generelle administrasjonen av eiendommen, mens regnskapsførere er spesialisert innen økonomisk styring. Når det gjelder priser, vil regnskapsførere typisk ha en lavere timepris enn forretningsførere, da deres spesialisering i regnskap kan gjøre oppgavene deres mer effektive og mindre tidkrevende. Det er imidlertid viktig å huske på at prisene vil variere betydelig avhengig av faktorer som størrelsen på sameiet og kompleksiteten i oppgavene som skal utføres.

Uansett om man velger å ansette en forretningsfører, regnskapsfører eller begge deler, er det viktig å sikre at de har nødvendig kompetanse og erfaring til å håndtere de spesifikke behovene til sameiet eller borettslaget. God økonomisk styring og administrasjon er avgjørende for å sikre at eiendommen drives på en effektiv måte og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Sammenlign pris på forretningsfører med Ageras gratis og enkelt

Vi vet at det er tidkrevende å finne forretningsfører. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for dere. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud på pris fra forretningsførere og tjenesten er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere hva prisen kan bli fra ulike forretningsførere og dere kan selv avgjøre hvilken forretningsfører dere syns best passer til deres sameie eller borettslag.

 

Innhold