Honorar

Honorar skal ikke forveksles med lønn, da lønn er inntekt forbundet med en fast arbeidskontrakt. De som mottar honorar arbeider selvstendig, for eksempel privat som leger, advokater, forfattere, frilansere, kunstnere, støttekontakter eller som styremedlemmer i aksjeselskaper.

Hva er et honorar?

Honorar mottas som betaling for et utført oppdrag over en bestemt tidsperiode, hvor oppdragstakeren selv tar det økonomiske ansvaret. 

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!