Honorar

Oppdatert 2022

Hva er honorar?

Honorar skal ikke forveksles med lønn, da lønn er inntekt forbundet med en fast arbeidskontrakt. De som mottar honorar arbeider selvstendig, for eksempel privat som leger, advokater, forfattere, frilansere, kunstnere, støttekontakter eller som styremedlemmer i aksjeselskaper.

Få hjelp fra regnskapsfører

Honorar er en godtgjørelsesform til utøvere av frie yrker eller næringsvirksomhet. Det vil si at mottaker av honorar ikke er fast ansatt med alminnelige faste lønnsvilkår. Honorar mottas som betaling for et utført oppdrag over en bestemt tidsperiode, hvor oppdragstakeren selv tar det økonomiske ansvaret. 

Honorar til styremedlemmer i aksjeselskap

For jobben de gjør i styret, kan styremedlemmer i aksjeselskaper motta honorar for jobben de gjør. Aksjeloven presiserer ikke hvor stort honoraret skal være, eller om det må gis overhodet. Hvor stort styrehonorar medlemmene skal få må da bestemmes ut ifra risikoen de sitter med og lignede faktorer.

Hjelp fra regnskapsfører?

Hvis du ønsker hjelp fra regnskapsfører kan du hos Ageras få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp fra regnskapsfører