Kreditor

Oppdatert 2023

Hva er en kreditor?

En kreditor er en person, virksomhet, bank, finansinstitusjon, leverandør eller en annen som har penger til gode hos en annen part som kalles debitor. Begrepet realkreditor sikter til en person som har en vare/tjeneste til gode hos en annen part. På den måten kan man si at selgeren er kreditor fordi kjøperen skylder selgeren penger for varen og dermed er debitor, og samtidig er kunden realkreditor fordi selgeren skylder kjøperen å levere varen etter at kjøper har betalt.

Eksempler:

  • En bank som yter lån til en kunde: Banken er kreditor, kunden er debitor.
  • En privatperson A som låner penger til en privatperson B: Privatperson A er kreditor privatperson B er debitor.
  • En leverandør som leverer varer til en virksomhet: Leverandøren er kreditor. Virksomheten er debitor.
  • En person som kjøper en vare i butikken: Butikken er kreditor, personen er debitor.
  • En person som bruker penger over grensen på kredittkortet: Kredittkortselskapet/banken er kreditor, personen er debitor. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud