Regnskapføreren har gjort feil

Når vi anvender spesialister og betaler dem for å utføre tjenester for oss, forventer vi at alt skal gå som smurt. Det er derfor frustrerende å havne i en situasjon der du må betale for feil du i prinsippet ikke har gjort selv. Likevel er det viktig å huske på at den innleide spesialisten, eller regnskapsføreren i dette tilfellet, alltid arbeider på vegne av et selskap. Det fulle ansvar ligger derfor til syvende og sist hos regnskapsførerens arbeidsgiver. Derfor er det viktig å se gjennom regnskapene før de sendes av gårde til skatteetaten og Brønnøysundregistrene, slik at du ikke plutselig får beskjed om at du har betalt for lite skatt eller har innrapportert feil inntekt og så videre.

Det er også viktig å ta noen forhåndsregler. Når man skal ansette en ekstern regnskapsfører er det viktig å sjekke om vedkommende er autorisert. Autorisasjon innebærer nemlig at regnskapsføreren har den riktige utdannelsen, har hatt et godkjent praksisforløp etter studiet og er blitt godkjent av Finanstilsynet. Hvis alt dette er på plass er forutsetningene veldig gode, og feil i regnskapet er unntaket – ikke regelen.

Oppklar situasjonen og finn en løsning

Hvis feil i regnskapet imidlertid skulle oppstå og du finner ut av dette etter at regnskapet er ferdig utarbeidet og sendt videre, burde du snarest kontakte mottakeren for å oppklare situasjonen. Dette kan gi deg mulighet til å forlenge fristen for innlevering slik at du rekker en ny gjennomgang. Er situasjonen den at det pliktige skattebeløpet er blitt regnet feil i regnskapet så du har betalt for lite skatt, og du på nåværende tidspunkt ikke har råd til å betale hele summen, kan det også bli laget en nedbetalingsplan hvor du har mulighet til å betale litt av gangen frem til en bestemt frist hvor hele det utestående beløpet skal være innbetalt. Lignende løsninger kan også ordnes ved andre typer gjeld. Uansett hvilke løsninger du og din skatteoppkrever blir enige om i etterkant, er det viktig å informere om feil så fort som mulig hvis du har blitt gjort oppmerksom på dem.

Bytte regnskapsfører? Slik gjør du det

Ny gjennomgang

Det kan forekomme at bedriftseiere gir regnskapsføreren uriktig eller ufullstendig informasjon, og at dette er årsaken til feilene som blir gjort. Hvis du imidlertid har gitt regnskapsføreren helt riktige opplysninger og det dermed kan fastlås at det var regnskapsførerens feil, kan du be vedkommende om å gjennomgå regnskapet på nytt og gjøre de nødvendige endringene uten ekstra betaling. Alternativt kan du ansette en ny regnskapsfører for å gjennomgå regnskapet med friske øyne, men da må du totalt ut med to lønninger.

Hvis du befinner deg i en situasjon hvor du føler regnskapsføreren har gjort alvorlige feil og muligens har begått lovbrudd på din bekostning, er det aktuelt å snakke med en advokat og eventuelt gå til sak.

Trenger du ny regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold