En firmabil er et privilegium tilgjengelig i flere stillinger. Dog følger diverse regler om dens bruk og beskatning, hvilket er tema i denne artikkelen. Etter å ha gjennomgått reglene og eksemplene vil du dermed kunne kartlegge hva en potensiell firmabil vil koste deg.

 

Skatt av firmabil

Først og fremst: når skal firmabilen skattlegges? I utgangspunktet skal det betales skatt av kjøretøyet når det disponeres privat. Arbeidstaker har da altså anledning til å medbringe firmabilen hjem etter arbeidstid.

Skattegrunnlaget for firmabilen utregnes fra bilens listepris ved førstegangsregistrering, inklusivt ekstrautstyr, uavhengig om dette er betalt av arbeidsgiver- eller taker.

I 2023 skattlegges arbeidstakeren for 30% av bilens listepris opp til 338 800 kroner, og 20% av det overskytende.

Skattelette på firmabil

Hovedregelen for skatt av firmabil er satsene i overstående avsnitt. Dog finnes det enkelte unntak, som presentert nedenfor.

Alder: Dersom bilen er eldre enn 3 år per. 1. januar i inntektsåret beregnes fordelen av 75% av bilens listepris. Grensen for det lavere grunnlaget er altså første skatteår etter at bilen er eldre enn 36 måneder.

  • Ved en listepris på 500.000 kroner reduseres beregningsgrunnlaget til 375.000 kroner (= 500.000 * 75%).

Elbil: Er firmabilen en elbil utgjør beregningsgrunnlaget 80% av listeprisen som ny. Dersom bilen er eldre enn tre år etter overstående kriterier reduseres grunnlaget til 60%.

  • Ved en listepris på 500.000 kroner reduseres beregningsgrunnlaget for en ny elbil til 300.000 kroner (= 500.000 * 60%). For en elbil eldre enn 3 år med lik listepris utgjør listeprisen 225.000 kroner.

Kjørelengde: Dersom det kan sannsynliggjøres at kjørelengde i yrket overstiger 40.000 kilometer reduseres beregningsgrunnlaget til 75% av bilens listepris som ny. For firmabiler eldre enn tre år beregnes fordelen av 56,25% av listeprisen. Varebiler kvalifiserer ikke til bunnfradrag.

  • Reiser fra og til hjemmet regnes ikke som yrkeskjøring. Yrkeskjøringen må videre dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Unntak

Overstående beskatningsregler gjelder i de fleste praktiske tilfeller. Dog finnes det enkelte unntak, som ved sporadisk bruk av firmabilen. Her heter det at dersom følgende punkter oppfylles, skal bruken ikke beskattes:

  • Firmabilen brukes maksimalt 10 dager årlig
  • Du kjører firmabilen maksimalt 1000 kilometer årlig

Enkelte ansatte har videre firmabil til disposisjon deler av året. I så tilfellet skal bruken skattlegges for månedene hvor du har hatt kjøretøyet. NB: Får du eksempelvis firmabilen 25 august, får du også full skatt for denne måneden.

Enkelte kjøretøy omfattes ikke av standardreglene. Dette er lastebiler med totalvekt på 7,5 tonn eller mer, busser registrert for mer enn 15 passasjerer eller biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted.

Eksempler: Firmabil skatt

Beregningen av kostnadene tilknyttet firmabil deles opp i tre steg. Som det fremkommer av overstående regler skattlegges arbeidstakeren for 30% av bilens listepris opp til 329 600 kroner, og 20% av det overskytende, med enkelte unntak som kan kvalifisere til skattelettelser. Vurderingen og utregningen av overstående utgjør altså det første steget i beregningen, hvor det neste er å kalkulere skattefordelen. Avslutningsvis vil hva firmabilen faktisk koster deg utregnes.

Eksempel: Ny firmabil uten skattebesparelser

En BMW 320i med en listepris på 404.600 kroner brukes i eksempelet. Skattefordelen utgjør 111.310, hvilket er gitt ved følgende:

Skattefordel = 303.900 * 30% + (404.600 - 303.900) * 20%.

Hva firmabilen netto koster deg avhenger av din marginalskatt, lønnen på siste opptjente krone, og deles opp i 9 trinn. I eksempelet anvendes skattesatsen 34,50%, hørende til inntektsgruppen fra 237.901 kroner til 598.050 kroner.

Med en marginalsats på 34,50% vil firmabilen koste deg 38.401,95 kroner i året, eller 3200 kroner i måneden.

Eksempel: Ny elbil

En Tesla Model S 75D med en listepris på 622.700 kroner anvendes i eksempelet. Skattefordelen utgjør 105.114, hvilket er gitt ved følgende:

Skattegrunnlag = 622.700 * 80% = 498.160 kroner

Skattefordel = 303.900 * 30% + (373.620 – 303.900) * 20% = 105.114 kroner

Årlig kostnad = 34,50% * 105.114 = 36.264 kroner i året, eller 3022 kroner i måneden.

 

Ønsker du rådgivning med skatteregler?

Å finne den helt rette spesialisten har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med deg, ditt behov og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold