Skattemelding

Oppdatert 2022

Hva er en skattemelding?

Tidligere navn: selvangivelse.

Alle lønnstakere, pensjonister og de som mottar uføretrygd må levere skattemeldingen hvert år. Det samme gjelder de som har formue- og inntektsskatt. Skattemeldingen er et skjema som gir en oversikt over en persons inntekt, utgifter, gjeld og formue. Skatteetaten henter informasjon om dette og det meste føres automatisk inn i skjemaet. 

Få hjelp med skattemelding

Hvilke fradrag har du rett på?

Det er viktig at du gjennomgår skattemeldingen for å se at alt stemmer. Noen ting må du selv fylle i, og sjekke at er riktig.

For eksempel hvis du har solgt kryptovaluta med tap eller gevinst. Leier du bolig ut over kort eller lenger tid må dette oppgis i skattemeldingen. Er du medlem av fagforening hvor kontigenten ikke blir trukket av lønnen, kan du trekke fra opp til 3850 kroner i fagforeningskontigent.

Skatteetaten har laget en fradragsveileder som kan hjelpe deg forstå hvilke utgifter du kan trekke fra i skattemeldingen.

Når skal skattemeldingen leveres?

Skattemeldingen blir tilgjengelig fra midten av mars og til starten av april, og frist for skattemelding er 30.april. 
Det er mulig å søke om utsettelse hos Skatteetaten på 30 dager på innlevering, men dette må gjøres før den orginale fristen utløper. Det enkleste er å logge seg inn på Skatteetaten og fylle ut RF-1115 skjemaet.

Få hjelp med skattemelding

Innlevering for næringsdrivende er 31.mai, og det er også da fristen er for å søke utsettelse også.

Etter at skattemeldingen er levert, behandles den hos Skatteetaten. Du vil få skatteoppgjøret tilbake en gang i mellom mars og juni, hvor det fremgår om du får restskatt og må betale tilbake,eller om du får penger tilbake. Skatteoppgjøret kan for noen først komme i november, alt ettersom hvor mye som må gjennomgås. Det er derfor ikke en fast dato på når du mottar skatteoppgjøret, men du vil motta både e-post og sms fra Skatteetaten.

Hjelp med skattemelding

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med skattemelding. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med skattemelding