Lønnskjøring er en viktig oppgave for bedrifter, med ansvar for lønnsberegninger, skattetrekk, utstedelse av lønnsslipper og mer. En presis og effektiv lønnskjøring er avgjørende for å sikre riktig betaling til ansatte og overholde regelverket. Mange bedrifter bruker spesialiserte lønnsprogrammer eller outsourcer denne oppgaven. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten av vellykket lønnskjøring og gi beste praksis for å oppnå pålitelige og korrekte resultater.

Krav til lønnskjøring

Når det gjelder lønnskjøring i Norge, er det flere krav som må oppfylles i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Her er noen av de viktigste kravene:

 1. Hente skattekort: Det er nødvendig å innhente opplysninger om skattetrekk som skal gjøres fra de ansattes lønn.

 2. Lage og sende lønnsslipper: Det må utstedes skriftlige lønnsslipper som viser beregningsmåten for den ansattes lønn.

 3. Bokføre lønn: Forskuddstrekk, skyldig lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift må registreres og bokføres i regnskapet.

 4. Levere A-melding: Informasjon om inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift må rapporteres til myndighetene gjennom en A-melding.

 5. Betale lønn: Penger må overføres til de ansatte, og betalingene må også registreres i regnskapet.

For å håndtere disse kravene benytter flertallet av norske bedrifter lønnsmodulen i sine regnskapsprogrammer. Dette hjelper til med å effektivisere prosessen og sikre at kravene blir oppfylt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Programmer for lønnskjøring

Programvare for lønnskjøring er spesialiserte verktøy som hjelper bedrifter med å effektivt håndtere lønnsprosessen. Disse programmene automatiserer og forenkler oppgaver som datainnsamling, lønnsberegninger, skattetrekk, generering av lønnsslipper og rapporter. De fleste lønnsprogramvare tilbyr også funksjoner som ferieadministrasjon, fraværsregistrering og integrasjon med regnskapssystemer. Fordelene ved å bruke lønnsprogramvare inkluderer økt nøyaktighet, tidsbesparelser, bedre overholdelse av lover og forskrifter, samt muligheten til å generere rapporter og analyser for å bedre forstå lønnskostnader. Det finnes flere leverandører på markedet som tilbyr ulike lønnsprogrammer, og det er viktig å velge en som passer bedriftens størrelse, kompleksitet og spesifikke behov.

Kan man gjøre lønnskjøring selv?

Ja, det er mulig å gjøre lønnskjøringen selv, spesielt for mindre bedrifter med få ansatte. Men det krever grundig kunnskap om skattelover, arbeidskontrakter og lønnsberegninger. Du må ha tid og ressurser til å samle inn, validere og beregne lønnsdata nøyaktig. Bruk av pålitelig lønnssystem eller lønnsprogramvare kan være nyttig. Det er viktig å være oppmerksom på oppdateringer i lover og forskrifter, samt å unngå feilkilder. Konsultasjon med en regnskapsfører kan være til hjelp for å sikre riktig gjennomføring av lønnskjøringen.

Hjelp til lønnskjøring?

Trenger du hjelp til lønnskjøring? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til lønnskjøring

Oversikt over lønnskjøring

Lønnskjøring innebærer flere trinn som må følges for å sikre nøyaktig beregning og utbetaling av lønn til de ansatte. Her er en generell oversikt over hvordan man gjennomfører lønnskjøring:

 1. Innhenting av data: Samle inn nødvendig informasjon fra de ansatte, inkludert timer arbeidet, overtid, ferie, fravær og andre relevante faktorer. Dette kan gjøres gjennom timeregistreringssystemer eller manuelt innsamling av data.

 2. Kontroll og validering: Gjennomgå de innsamlede dataene for å sikre at de er korrekte og fullstendige. Sjekk for eventuelle feil, mangler eller avvik som må korrigeres før beregning.

 3. Beregning av lønn: Bruk et lønnssystem eller lønnsprogramvare for å beregne den totale lønnen for hver ansatt. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle bonuser, overtidsbetaling og fraværsavtaler. Sørg for å følge gjeldende lover og forskrifter om skattetrekk og trygdeavgift.

 4. Skatteinnberetning: Beregn og innberett skattetrekk, trygdeavgift og eventuelle andre fradrag som skal rapporteres til myndighetene. Dette inkluderer å generere lønnsslipper eller rapporter som viser detaljert informasjon om beregningene.

 5. Utbetaling: Overfør den beregnede lønnen til de ansattes bankkontoer. Sørg for å overholde avtalte betalingsdatoer og eventuelle interne retningslinjer for utbetaling.

 6. Rapportering: Generer rapporter som oppsummerer lønnskostnadene og gir oversikt over utbetalinger til de ansatte. Dette kan inkludere rapporter for regnskapsformål, budsjettering og analyser.

 7. Oppdatering av registre: Oppdater lønnsregistre og systemer med de siste endringene, inkludert nye ansatte, avsluttede ansatte, lønnsjusteringer og andre endringer som påvirker lønnsinformasjonen.

Lønnskjøring og A-melding

A-melding er en viktig del av lønnskjøringen i Norge. Det er en elektronisk rapport som sendes til Skatteetaten og NAV hver måned eller kvartal. A-meldingen inneholder opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og andre relevante opplysninger. Gjennom A-meldingen oppdateres myndighetene om lønnsinformasjon og bidrar til riktig skatteberegning, trygdeytelser og statistikk. Nøyaktighet og tidsfrister er viktige for å unngå eventuelle sanksjoner. Ved hjelp av moderne lønnsprogrammer kan A-meldingen genereres automatisk og sendes elektronisk, noe som forenkler og effektiviserer lønnskjøringen.

Hva skal stå på lønnsslippen?

Lønnsslippen sendes på epost eller deles ut i papirform. Følgende skal være med i lønnsslippen:

 • Dato for lønnsutbetaling
 • Arbeidstakerens navn
 • Ansattnummer
 • Feriepenger opptjent hittil i år
 • Perioden lønnsutbetalingen gjelder
 • Skattegrunnlag
 • Skattetrekk
 • Pensjon
 • Fordelsbeskatning
 • Årslønn
 • Netto beløp

Lønnkjøring med regnskapsfører

En erfaren regnskapsfører kan være en uvurderlig ressurs når det gjelder lønnskjøring. Regnskapsføreren har ekspertise innenfor lønnsregnskap og kan håndtere alle aspekter av prosessen. De kan hjelpe med å håndtere skattekort, beregne og utstede lønnsslipper, bokføre lønn og rapportere til myndighetene. Regnskapsføreren kan også sørge for at alle lønnsrelaterte lover og forskrifter blir fulgt nøye. Ved å overlate lønnskjøringen til en profesjonell regnskapsfører kan bedriften spare tid og sikre nøyaktighet i lønnsprosessen. Det frigir også interne ressurser, slik at de ansatte kan fokusere på kjernevirksomheten.

Hjelp til lønnskjøring?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til lønnskjøring

Innhold