Forsikring for arbeidsgivere

Enkelte forsikringer er lovpålagt forsikring for arbeidsgiver. Andre er det enkelt og greit dumdristig å ikke tegne. I denne forsikringsguiden gjennomgår vi de påkrevde bedriftsforsikringene samt en rekke nødvendige. 

 Innholdsfortegnelse                              

  1. Pensjonsforsikring og yrkesskadeforsikring
  2. Ansvarsforsikring
  3. Cyberforsikring

En fellesnevner for omtrent alle forsikringer er at det ikke er et «enten eller prinsipp». Det finnes minstekrav, og en forsikring kan som oftest utvides utover dette. Årsakene til en utvidelse er typisk selskapets risikoprofil, samt konkurransefordelene som følger en sterk forsikringsportefølje. Med det i bakhodet starter vi med de første pålagte forsikringene.

Pensjonsforsikring og yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til bedriftseier er pålagt å etablere en pensjonsordning, selv om organisasjonen ikke er skattepliktig. Også pålagt er en yrkesskadeforsikring for bedriftens ansatte er lovpålagt forsikring for arbeidsgiver.

Det er tilknyttet minstekrav til begge forsikringene. For pensjonsskadeforsikringen er dette blant annet at 2 prosent av lønnen skal settes av til pensjon. Minstekravet for yrkesskadeforsikringen er at den dekker dens ansatte på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Som nevnt innledningsvis kan det lønne seg å utvide minstekravet. Tilbys eksempelvis en høyere prosentandel avsatt til pensjon opptrer virksomheten som en attraktiv arbeidsplass.

 Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring finnes i mange varianter, og dens hensikt avsløres av navnet. Nå er det snakk om forsikringer som ikke er pålagt av lov, med en relevans som bør vurderes etter hvilke typer risiko som kan medføre økonomiske tap på en størrelse som bedriften ikke ønsker.

Typiske ansvarsforsikringer er:

  • Bedriftsansvarsforsikring
  • Produktansvarforsikring
  • Profesjonsansvarsforsikring
  • Kriminalitetsforsikring
  • Patentforsikring
  • Styreansvarsforsikring

Svært utbredt er styreansvarsforsikringen, som først og fremst beskytter privatøkonomien til styremedlemmene.

Styret i en bedrift er ansvarlig for utøvelsen av vervet, hvor deres personlige økonomi kan risikeres tapt. Det inkluderer alle aktiver, som hus, bil og båt. Denne forsikringen er for mange styremedlemmer et kriteria for å innta ansvaret stillingen inkluderer, noe som er en av årsakene til at denne formen for forsikring er mye brukt.

Cyberforsikring

Hvor avhengig er bedriften din av informasjon lagret på et internt bedriftsnett eller på lokale harddisker? Få bedrifter har fysiske kopier eller sikkerhetskopier hos tredjeparter, noe som gjør dem relativt maktesløse i situasjoner hvor informasjon går tapt under dataangrep.

Ved sistnevnte situasjon kan kundeinformasjon og bestillinger gå tapt. Men, hackerne bak angrepene er ofte behjelpelige. For en gitt sum, som ofte ikke er ubetydelig.

Slike tap, om det så er omsetning, gjenopprettingskostnader eller løsepenger, blir dekket av en cyberforsikring, som både er betryggende for bedriften din og kundene.  

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold