Har du noen gang hatt en finansiell rådgiver og opplevd at vedkommende ikke handlet i din beste interesse, men satte sine egne behov først? Dette kan dessverre forekomme og derfor forsøker statlige institusjoner å forebygge problemet ved hjelp av regler og tiltak som skal fremme etisk og moralsk kompetanse. Ettersom Ageras hjelper kunder med å finne regnskapsførere og revisorer er dette et tema som opptar oss og uetiske handlinger er tendenser vi ønsker å motvirke. Vi vil at du skal kunne stole på personen som har ansvaret for å gi deg fornuftige råd.

Klientens interesser skal settes i høysetet

Man snakker ofte om et skille i måten de forskjellige rådgiverne arbeider på. De kan gi råd på en måte som setter klientens behov og interesser over sine egne og dermed ta et forvaltningsansvar. Motsvaret til dette er å gi råd som er passende for klienten, men som samtidig ikke setter klientens behov og interesser først. På denne måten kan vedkommende råde deg til å ta en middelmådig beslutning som ikke nødvendigvis er tilfredsstillende og lønnsom for deg når det kommer til stykket, men som på ulike måter er fordelaktig for rådgiveren selv. Ikke overraskende gjør klienter med førstnevnte rådgivere de beste investeringene.

Moralsk nøytralisering

Flere forskere snakker om begrepet moralsk nøytralisering i denne sammenheng. Begrepet innebærer at en person rettferdiggjør umoralske handlinger for å være i stand til å utføre dem, selv om vedkommende i utgangspunket føler et visst ubehag og er bevisst på at handlingen ikke stemmer overens med sine moralske retningslinjer. Rettferdiggjøring eller rasjonalisering av handlingen kan være å påstå at næringslivets rammer er for rigide, at man av og til er tvunget til bevege seg inn i gråsoner, eller at kunden ikke tar noen skade av det.

Et kjent eksempel på finansiell rådgivning hvor rådgiveren setter sine egne interesser før klientens, er når vedkommende råder klienten til å gjøre en investering som medfører en økonomisk gevinst for rådgiveren. Klienten får i mange tilfeller større kostnader ved å velge disse investeringene, og kunne oppnådd mer gunstige investeringer med lavere kostnader dersom rådgiveren satte klientens interesser over sine egne, og rådet klienten til å gjøre en investering uavhengig av hva dette måtte bety av økonomiske gevinster for seg selv.

Ledelsen må fokusere på klientenes behov

Som avdekket i forskjellige nyhetssaker, skjer dette noen ganger fordi ledelsen i selskapet rådgiveren arbeider har et fokus på profitt. Rådgiveren ønsker kanskje selv å gjøre det som er i klientens beste interesser, men føler et press om å levere gode resultater for selskapet, noe som kan medføre moralsk nøytralisering. I 2012 offentliggjorde The New York Times oppsigelsesbrevet til en ansatt i Goldman Sachs som hevdet at virksomhetskulturen og ledelsen hadde endret seg negativt i løpet av de tolv årene han hadde jobbet der, og at fokuset hadde utviklet seg fra å handle om kundene til å handle om profitt for selskapet. Saken skapte stor debatt med varierende reaksjoner på den ansattes uttalelser. Av de som reagerte negativt på anklagene i brevet var det flere som antydet at vedkommende offentliggjorde brevet og sa opp fordi han ikke fikk den stillingen og den lønnen han ønsket i selskapet. Andre roste mannen for sin ærlighet og kjente seg igjen i de erfaringene han delte.

Tillit til rådgiveren din

Uansett er det viktig at temaet bringes frem i lyset og at rådgivere blir minnet om det viktige moralske ansvaret de har overfor sine klienter. Man ansetter tross alt rådgivere for å få best mulig hjelp og for å lære av den brede kompetansen og erfaringen rådgiveren har opparbeidet. Hvis du skal anvende en finansiell rådgiver kan det være en god idé å holde en innledende samtale med vedkommende hvor du stiller noen spørsmål i forhold til rådgiverens tanker og holdninger rundt emnet. Hvis du etter samtalen ikke føler deg trygg på at rådgiveren vil handle i din beste interesse burde du tenke deg godt om før du beslutter deg for å innlede et samarbeid. En av de viktigste faktorene for et vellykket samarbeid er nettopp gjensidig tillit.

Skal vi finne din nye regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold