Fortsetter med stabil vekst

Ageras vokser fremdeles i stabil takt. Selskapet drives uten noen eksterne investorer og har dermed eksklusiv innflytelse over alle deler av virksomheten. I 2015 hadde konsernet en omsetning på 37 mio. NOK – en fordobling fra året før. Det norske selskapet sto for 22 prosent av disse inntektene som svarer til 8,2 mio. NOK. Ageras’ Chief Visionary Officer, Martin Hegelund, sier at siffrene er positive, men at det fremdeles er mye man både vil og kan gjøre. Blant annet ønsker konsernet å styrke gruppen med flere ansatte, og vil også iverksette nye tiltak på det norske markedet for å gjøre tjenesten enda bedre. Som del av en ekspansiv markedsstrategi kjøpte konsernet opp det danske selskapet Juf i 2015.

Nederland ble en suksess

Utover å operere på det norske, danske og svenske markedet, ekspanderte Ageras inn i det nederlandske markedet i 2015. Dette var et stort steg ettersom blant annet språket er svært forskjellig fra de skandinaviske landene. Det nederlandske markedet var imidlertid sultent og svarte positivt, og er i dag et av Ageras’ mest lovende markeder. I 2015 startet også forberedelsene med å utvide virksomheten til Tyskland, noe konsernet lykkes med i Q1 2016. Tyskland ser i likhet med Nederland svært lovende ut, både med hensyn til partnere og kunder.

«Våre ansatte er vår viktigste ressurs»

Den ekspansive veksten har gått hånd i hånd med et økt antall ansatte. I 2015 ble 60 nye medarbeidere ansatt i Ageras’ hovedkontor i København. Kontoret består i dag av nesten 100 ansatte som sprer seg over mer enn 12 nasjonaliteter. Det internasjonale samarbeidet er en del av virksomhetskulturen. Ageras håper på å utvide med ytterligere 60 ansatte i regnskapsåret 2016. «Våre ansatte er vår absolutt viktigste ressurs» sier CEO, Rico Andersen. På tross av de positive resultatene sier Rico at han aldri vil stoppe opp – det er alltid noe som kan gjøres bedre. Det er takket være hardt og kontinuerlig forretningsarbeid at Ageras har kommet dit det er i dag. «Det er en fundamental del av vårt DNA å alltid sette nye ambisiøse mål og søke nye utfordringer».

2015 bragte også en rekke interne endringer. Blant annet ble ledelsen forsterket ved å ansette flere erfarne mennesker, en beslutning som ble tatt for å bringe selskapet til et høyere nivå.

Fremtiden ser lys ut

Ageras ser positivt på neste kvartal og vil fortsette å vokse i samme takt som tidligere. Mye kommer til å handle om å styrke den operasjonelle virksomheten i Norge og Sverige, og det vil også fokuseres på videre vekst i Tyskland. Ageras kommer til å gi bedre tilbud til både kunder og partnere ved å foreta bedre matchinger, få økt gjennomsiktighet og ha en enda bedre service. Ageras forventer at et fortsatt høyt ambisjonsnivå kombinert med å styrke eksisterende markeder vil gi en lys fremtid for selskapet, de ansatte og brukerne. 

Innhold