Regnskap Norge har sett på utviklingen i lønnsforskjellene for autoriserte regnskapsførere. Funnet viker klart fra resten av befolkningen generelt.

Likhet i lønnsnivået i Norge har lenge vært et prinsipp, og det samme kan sies om temaet på en generell basis. Norsk Medborgerpanel undersøkte eksempelvis i 2017 hva et utvalg av befolkningen mente om likhet i inntekt, hvor et av funnene var at panelet ønsket at staten burde bidra til å øke denne. Dog har lønnsforskjellene steget siden 1986 i følge SSB, men i mindre grad for autoriserte regnskapsførere når satt opp mot resten av befolkningen.

Vil du bli partner med Ageras?

Slik måles lønnsulikhet

For å få et presist bilde av hvordan ulikheten har utviklet seg presenteres et statistisk mål for å vurdere inntektsforskjellene.

Gini-koeffisienten: Et summarisk ulikhetsmål. Koeffisienten vises som tallverdier mellom 0 og 1, hvor 0 indikerer at alle har lik inntekt (minst ulikhet) og 1 indikerer at en person stikker av med hele kaka, eller hele inntekten i dette tilfellet.

De seneste år har lønnsforskjellene målt 0,25 ved Gini-koeffisienten blant husholdninger i Norge, ifølge SSB. Til sammenligning er verstingen blant inntektsulikheter Mexico, som har vist 0,46 på skalaen.

Regnskap Norge har anvendt, blant annet, dette målet for lønnsnivået for autoriserte regnskapsførere i perioden 2011 til 2017. Data brukt i analysen er Regnskaps Norges årlige lønnsstatistikk, og målet på sentraltendensen er gjennomsnittlig grunnlønn før skatt.

Mindre ulikhet for autoriserte regnskapsførere

Figuren nedenfor viser lønnsforskjellene etter Gini-koeffisienten for autoriserte regnskapsførere, og det er tydelig at differansen i inntekt er lavere enn for resten av befolkningen.

Koeffisientene ligger stabilt på et nivå omkring 0,12 gjennom hele perioden, som betyr at det er lav inntektsulikhet blant autoriserte regnskapsførere. Det er heller ingen synlig trend, og dermed ingen som tar større og større biter av kaka nevnt ovenfor. Også nevnt ovenfor er Gini-koeffisienten på 0,25 for den generelle befolkning, noe som indikerer klart mindre lønnsforskjeller blant autoriserte regnskapsførere.  

Er du en ambisiøs regnskapsfører eller revisor?

Å finne de helt rette regnskapsklientene har aldri vært enklere! Kontakt oss i dag for å høre om dine muligheter for å utvide din kundeportefølje. Ageras er markedsleder med klienter i hele Norge som søker din hjelp.

Innhold