Aksjonærregisteroppgaven er et nødvendig administrativt krav for norske selskaper som spiller en viktig rolle i å opprettholde transparens og skattesamsvar. I denne artikkelen vil vi utforske hva aksjonærregisteroppgaven er, når den skal leveres og hvordan du kan håndtere den for å sikre at din virksomhet overholder regelverket og fristene for aksjonærregisteroppgave.

Hva er aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret, også kjent som aksjeeierregisteret eller aksjonæroppgjørsregisteret, er en offentlig registerdatabase som inneholder informasjon om aksjonærene (eierne) av aksjer i alle norske aksjeselskap og utenlandske aksjeselskap notert på Oslo Børs. Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som aksjeselskapene har rapportert inn til Skatteetaten. Aksjonærregisteret innholder følgende:

 • Navn på selskap og organisasjonsnummer
 • Navn på aksjonærer, fødselsår, postnummer og poststed
 • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
 • Totalt antall aksjer i selskapet

Hva er en aksjonærregisteroppgave?

En aksjonærregisteroppgave, også kjent som Aksjonærregisteroppgaven, er en viktig forpliktelse som påligger aksjeselskaper i Norge. Dette dokumentet gir en oversikt over selskapets aksjonærer og deres eierandeler. Hovedmålet med Aksjonærregisteroppgaven er å opprettholde et offentlig register som gir klar innsikt i eierstrukturen til norske selskaper. Dette er avgjørende for å fremme åpenhet og ansvarlighet i næringslivet.

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave?

I Norge må alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis, levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Det må gjøres selv om det ikke har vært noen endringer i relevante aspekter som aksjeeierstrukturen, aksjekapitalen eller utbytte. Det er viktig å merke seg at norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) er unntatt fra denne plikten.

Hvordan levere Aksjonærregisteroppgaven?

Når du forstår viktigheten av Aksjonærregisteroppgaven, er det på tide å se på hvordan du kan sende den inn riktig og enkelt:

1. Logg inn på Altinn: Begynn med å logge inn på Altinn-plattformen ved hjelp av din elektroniske ID.

2. Finn skjemaet: Søk etter Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) på Altinn. Der vil du kunne finne skjemaet og relevant veiledning.

3. Fyll ut skjemaet nøye: Gjennomgå skjemaet grundig og fyll ut all nødvendig informasjon nøyaktig. Dette inkluderer detaljer om aksjonærene og deres eierandeler.

4. Sjekk fristen: Aksjonærregisteroppgaven har en fastsatt frist for innsending, som er 31. januar hvert år. Vær sikker på at du sender den inn i tide for å unngå eventuelle bøter eller sanksjoner.

5. Bekreft og send inn: Før du sender inn Aksjonærregisteroppgaven, dobbeltsjekk all informasjon for eventuelle feil eller mangler. Når alt er klart, send den inn via Altinn-plattformen.

6. Oppdater jevnlig: Hold Aksjonærregisteroppgaven oppdatert i løpet av året, spesielt når det skjer endringer i aksjeeierskapet.

Finne hjelp til aksjonærregisteroppgave?

Trenger du hjelp med aksjonærregisteroppgaven? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til aksjonærregisteroppgave

Kan man gjøre akjseregisteroppgaven selv?

Om du kan eller burde gjøre aksjeregisteroppgaven selv avhenger ofte av å finne en balanse mellom kostnader, tid og kompleksitet.
Nedenfor er tre punkter som kan hjelpe deg når du skal vurdere om aksjeregisteroppgaven er noe du overveier å gjøre selv.

Gjøre aksjeregisteroppgaven selv:

 1. Enkel struktur: Hvis selskapets aksje- og eierstruktur er enkel, og det ikke er mange aksjonærer eller transaksjoner å spore, kan du vurdere å håndtere aksjonærregisteroppgaven selv.

 2. Kunnskap og kompetanse: Hvis du har god kjennskap til regnskap og skatteregler, og du føler deg komfortabel med å fylle ut skjemaet nøyaktig, kan det være rimelig å gjøre det selv.

 3. Kostnadsbesparelser: Å håndtere oppgaven selv kan potensielt spare selskapet penger i form av revisors eller regnskapsførers honorarer.

Profesjonell hjelp til aksjeregisteroppgaven:

 1. Kompleks struktur: Hvis selskapet har en komplisert aksje- eller eierstruktur med mange aksjonærer, holdingselskaper eller utenlandske investorer, kan det være lurt å søke profesjonell hjelp. Dette kan bidra til å unngå feil og sikre nøyaktig rapportering.

 2. Manglende kompetanse: Hvis du mangler erfaring eller kunnskap om regnskap og skatteregler, kan feilaktig utfylling av aksjonærregisteroppgaven føre til problemer med myndighetene og potensielle bøter. I slike tilfeller er det lurt å søke hjelp.

 3. Tidsbesparelser: Å få profesjonell hjelp kan også spare deg tid og stress, spesielt hvis du har mange oppgaver å håndtere som selskapsleder.

 4. Ansvar: Hvis du er usikker på om du vil kunne overholde regelverket riktig, kan det være tryggere å stole på en profesjonell for å unngå juridiske komplikasjoner.

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til aksjonærregisteroppgave

Frist for aksjonærregisteroppgave

Selskapet må levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen 31. januar.


Hva skjer hvis fristen for aksjeregisteroppgave ikke overholdes?

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen den 31. januar, eller ikke godkjennes, får selskapet og aksjonærene umiddelbare konsekvenser. Skatteetaten pålegger en tvangsmulkt som øker hver dag oppgaven er forsinket, tilsvarende 1 rettsgebyr per dag (kr 1243 per 01.01.2023), med en maksimal tvangsmulkt på 50 rettsgebyr. Dette utgjør en betydelig økonomisk belastning.

I tillegg vil private aksjonærer i selskapet oppleve flere konsekvenser. De vil ikke motta forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen, og må i stedet selv beregne disse beløpene. Hvis oppgaven ikke leveres ett år, vil det også hindre godkjenning av en ny oppgave for det påfølgende året. Dette krever først at tidligere års oppgaver blir løst og godkjent før en oppdatert oppgave kan leveres og godkjennes.

Hjelp til aksjonærregisteroppgave?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til aksjonærregisteroppgave

 

Innhold