ØKONOMI SOGN AS (Accountor Franchise) Vik I Sogn
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
ØKONOMI SOGN AS (Accountor Franchise) Vik I Sogn
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Informasjon

Accountor Økonomi Sogn as vart etablert i 1989 og har kontor i Vik og i Balestrand ved vakre Sognefjorden. Me har sidan 2010 vore medlem i Accountor, ei av dei største rekneskapskjedene i Norden.

Me er 6 autoriserte rekneskapsførarar og 5 rekneskapsmedarbeidarar som har lang erfaring og god kompetanse innan:

• rekneskap, lønn og økonomistyring

• bedriftsrådgjeving og bedriftsetablering

• styrearbeid og forretningsførsel.

Me har gjennom åra opparbeidd oss mykje kunnskap og gode arbeidsmetodar for rekneskap og økonomistyringsrutinar og har gode IT-løysingar.

Kvalitetssikring og fleksibilitet er viktige nykkelord for oss.

Me er ein triveleg gjeng som trivst i jobben vår, - og i samarbeidet med kundane våre, som er ulike både i storleik, bransje og geografi.

Målet vårt er samarbeid for auka lønsemd.

Me er tilslutta Regnskap Norge og har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Norsk bokmål
Regnskapsfører

Sertifisering

Medlem av Regnskap Norge
Autorisert Regnskapsfører
Ansvarsforsikring
Regnskapsfører

Kontaktinformasjon

Lokasjon

Motta 3 tilbud

Motta 3 gratis tilbud fra de beste regnskapsførerne - Helt kostnadsfritt

Skriv en tilbakemelding til firmaet