0.00 / 0 anmeldelser

Langseth Revisjon AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Langseth Revisjon AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

Langseth Revisjon AS er et revisjonsbyrå med kontorer på Ryen i Oslo og på Kolbotn. Vår stab består av erfarne revisorer som tilbyr revisjonstjenester til små og mellomstore bedrifter. Med høy faglig kompetanse og moderne systemløsninger ønsker vi å være en god samarbeidspartner for deg som kunde. Vi er en pålitelig og stødig partner for din virksomhet. Vi tilbyr relevant rådgivning ut i fra dine behov og tar utgangspunkt i bedriftens helhetlige situasjon innenfor de rammer vi er underlagt.

Langseth Revisjon AS er medlem av Den norske Revisorforening.

Se våre hjemmesider www.langsethservices.no for nærmere informasjon om våre tjenester og systemer.Langseth Revisjon AS

Postboks 2024, Ryen Ryensvingen 3
0680 Oslo
 • Godkjent Revisor
 • Autorisert Regnskapsfører
 • Medlem av Regnskap Norge
 • Ansvarsforsikring
 • Regnskapsfører
 • Medlem av Revisorforeningen
 • Statsautorisert Revisor
 • Registrert revisor

 • Skatterådgivning
 • Selvangivelse Virksomhet
 • Rådgivning
 • Årsregnskap
 • Revisjon

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her