0.00 / 0 anmeldelser

Kolbjørn Pedersen

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Kolbjørn Pedersen kan gi deg et kvalifisert tilbud

ConProKo:
*Prosjektkontroll
*Avviksanalyse, effektivisering og produktivitetsanalyser
*Økonomistyring (generelt)
*ISO sertifisering og systemrevisjon
*Praktisk og logisk planleggingsevne
*Bruk og utnyttelse av IT - økonomiske og administrative systemerKolbjørn Pedersen

Hvalstadåsen 95
1395 Hvalstad
  • Regnskapsfører

  • Regnskapsføring
  • Selvangivelse Virksomhet
  • Årsregnskap
  • Rådgivning
  • Fakturering

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her