0.00 / 0 anmeldelser

Escalon Services Norway

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Escalon Services Norway kan gi deg et kvalifisert tilbud

Escalon Services er en "one-stop-shop" for alle økonomiske og administrative funksjoner i bedriften. Det innebærer at vi kan føre regnskapet for din bedrift og kjøre lønn for dine ansatte. I tillegg leverer vi tjenester innen HR/personal, økonomi/controlling, finans, skatt, forsikring mm. Det vil si alle "back-office" oppgaver som må tikke og gå for at hjulene skal gå rundt. Vi er et team som jobber tett med våre kunder, på flere fagfelt, og vi blir på den måten en verdifull partner og ikke bare en leverandør for våre kunder.


Escalon Services Norway

Grundingen 6
0250 Oslo
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Regnskapsfører

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her