0.00 / 0 anmeldelser

Enter Revisjon AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så Enter Revisjon AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

REVISJON

Revisjon innebærer kvalitetssikring av årsregnskapet, slik at eiere, aksjonærer, kreditorer, kunder, banker, offentlige myndigheter og andre regnskapsbrukere kan stole på at det ikke gir et misvisende beslutningsgrunnlag.

Revisor blir også en støttespiller for virksomheten, slik at ledelsen kan styrke sitt beslutningsgrunnlag i den daglige driften.

ENTER REVISJON yter tjenester tilpasset din virksomhet. Vi har lang og bred erfaring, samtidig som vi har tilgang til ressurser som sikrer at vi har den til enhver tid nødvendige spisskompetanse innen selskapsrett, skatterett, merverdiavgift mm.

REGNSKAPSTJENESTER

Vi er fem autoriserte regnskapsførere. Vi kan tilby regnskapsbistand med tett, personlig oppfølging:

\- Bokføring

\- Bistand med etablering av gode regnskapsrutiner

\- Bistand med avstemminger og regnskapsreparasjon

\- Bistand med dokumentasjon av balansen

\- Bistand med lønnsinnberetning (A-ordningen)

\- Utarbeidelse av ligningsoppgaver

\- Utarbeidelse årsregnskap med noter

\- Utarbeidelse av konsernregnskap

Vår kompetanse på regnskap, skatt, avgift og internkontroll gjør at vi kan utføre løpende bokføring og årsoppgjør mer effektivt totalt sett, og gi verdifulle råd underveis.

Vi tilbyr også «interaktivt» regnskap på nett, med mulighet for skanning av bilag, og der du som kunde selv kan bokføre, fakturere, purre osv. i den grad du selv ønsker, med faglig/teknisk støtte fra oss.Enter Revisjon AS

Kilengaten 1
3117 Tønsberg
  • Godkjent Revisor
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Ansvarsforsikring
  • Medlem av Revisorforeningen
  • Regnskapsfører
  • Registrert revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Start anmeldelsen din her