Fremmed­kapital

Oppdatert 2023

Hva er fremmedkapital?

En viktig del av virksomheters regnskapsføring er balansen. Denne inneholder en oversikt over verdien av selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld på et bestemt tidspunkt. Balansen består av to sider og de skal være i balanse. Venstresiden er en oversikt over bedriftens eiendeler og høyresiden en oversikt over egenkapital og fremmedkapital. Balansen viser dermed hvordan selskapet finansierer eiendelene sine, med henholdsvis egenkapital og fremmedkapital.

Fremmedkapital betyr gjeld ettersom dette er kapital selskapet har lånt – det er fremmed.

Fremmedkapitalen/gjelden deles opp i kortsiktig og langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake innen ett år, mens langsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake etter mer enn ett år. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet