Regning

En regning brukes som dokumentasjon for et salg og gis til en kunde som spesifikasjon på et utestående beløp som kunden forplikter å betale. En regning er et salgsdokument, og det er derfor visse krav til hva den som minimum skal inneholde.

Vanlig innhold i en regning

Av regningen fremgår det som regel hva kunden har kjøpt, hvor mye hver enhet har kostet og til sist den samlede prisen. Om regningen inneholder ytterligere informasjoner avhenger av hvilken sammenheng man får regningen. Hvis du eksempelvis får en regning etter et restaurantmåltid, vil den som regel ikke inneholde andre informasjoner enn ovenstående. Har du motsatt kjøpt noe fra en nettbutikk eller får en månedlig faktura fra telefonselskapet ditt, vil informasjoner som betalingsbetingelser og betalingsinformasjoner også medfølge.

Lovmessige krav til innhold i en regning

Når en regning sendes som betalingsinnkreving til en kunde og tar form som en faktura, er det visse minimumsregler oppstilt i lovverket for hva den må inneholde. Du kan lese mer om disse kravene her.

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!