Fakturamal

Oppdatert 2022

Fakturamal

Å bruke en fakturamal forenkler din faktureringsprosess. Fakturamalen fungerer dermed som er verktøy for deg som skal fakturere, slik at du kan lage oversiktlige faktura. Mange regnskapsprogram har en fakturamal som du kan utfylle, skrive ut eller skrive ut som PDF.

Få hjelp fra regnskapsfører

Krav til faktura

Det er svært strenge lovmessige krav til hvordan en faktura skal utarbeides, og en fakturamal kan hjelpe deg langt på vei i å sikre at fakturaene du sender overholder de gjeldende reglene. Noen av kravene som gjelder er:

  • Fakturanummer som er unik for hver enkelt faktura
  • Selgers organisasjonsnummer, etterfulgt av «MVA» hvis selgeren er registrert i merverdiavgiftsmantallet. Samt ordet «Foretaksregisteret» hvis det er et AS, ASA eller NUF.
  • Dato for utsendelse, forfall samt tidspunkt og sted for levering
  • Angivelse av begge parter: selgers navn og organisasjonsnummer, kjøpers navn, adresse og telefonnummer.
  • Ytelsens art og omfang og prisen kjøper skal betale
  • Spesifikasjon av evt. merverdiavgift og andre avgifter
  • Summering av de ulike MVA- satsene hver for seg

Typer fakturamal

Hvis du vil ha en fakturamal er det mange muligheter. Mange velger å lage faktura gjennom et fakturaprogram eller et regnskapsprogram, dette for å overholde lovverkets krav om at man benytter en faktura som har autogenerert fakturanummer. Det finnes også internettsider som tilbyr en gratis fakturamal. Vær helt sikker på at fakturamalen inneholder de påkrevde elementene før du benytter deg av den. Mange velger også å benytte seg av fakturamaler som allerede er skrevet ut på papir. Denne formen for faktura krever litt mer manuell håndtering, men for mindre foretak kan det være greit å benytte denne form for faktura.

De fleste synes det er svært viktig at man kan eksportere fakturamalen som PDF, slik at den enkelt kan lagres digitalt og sendes som vedlegg i en email til kunden. Dette er som nevnt mulig i mange program. 

Hjelp med regnskapet?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp fra regnskapsfører