Bruttolønn

Uttrykket brutto defineres som en størrelse før et fradrag. Bruttolønn stammer dermed fra denne definisjonen, hvor størrelsen er lønnen, og fradraget er skatten

Finn bruttolønn ved nettolønn og skatteprosent

Formel:

Nettolønn*100 / (100-skatteprosent) = bruttolønn

Eksempel:

Nettolønn er lik 20.000 og skatteprosent er lik 30%. Bruttolønn er dermed følgende:

20.000 * 100 / (100-30%) =

20.000 * 100 / 70 = 28.571 kroner

Bruttolønnen er utregnet, og er lik 28.571 kroner.

Ved benyttelse av et frikort, som er et fritak for skatt, vil nettolønn og bruttolønn være lik. 

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!