Finn spesialister innen eiendoms­forvaltning

Ageras finner eksperter i eiendomsforvaltning som håndterer den daglige drift på en økonomisk bærekraftig måte

Slik fungerer det:

Via vårt søknadsskjema beskriver du hva du trenger hjelp med. Vi hjelper deg med å finne det beste tilbudet basert på din situasjon og ditt behov.

I løpet av 48 timer vil du motta tilbud fra opp til 3 ulike eiendomsforvaltere med spesialkompetanse innenfor din problemstilling.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en eiendomsforvalter som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Drift av næringslokaler

Trenger du hjelp til drifting av næringslokaler vil en eiendomsforvalter ha riktige kvalifikasjoner og vil koble sammen mennesker med unike egenskaper til å utføre de oppgavene som trengs for å skape eiendomsverdi og for å utvikle eiendommen videre.

Drift av borettslag

Et borettslag vil tjene godt på å ansette en eiendomsforvalter som er profesjonell slik at det blir orden i økonomien og at arealet blir forvaltet på en god måte i henhold til regelverk og diverse krav fra myndighetene.

Eiendomsadvokat

En eiendomsadvokat kan bistå med hjelp i tilfeller av mangler, forsinkelser, eller andre avtalebrudd. Ofte kan det være ting som vil påvirke boligens eiendomsverdi, en eiendomsadvokat vil ha kunnskap om hvordan man skal håndtere slike saker.

Finn spesialister innen eiendomsforvaltning enkelt og gratis

Eiendomsforvalter arbeidsoppgaver

En eiendomsforvalter vil ha mange ulike arbeidsoppgaver. Et styre i et borettslag er ofte veldig flinke til å holde orden, men det er mange oppgaver som krever tverrfaglig kompetanse som overgår mange styremedlemmer. Eiendomsforvalterens arbeidsoppgaver kan være å ta seg av beboere og å samarbeide med eieren. Antall arbeidsoppgaver som kreves i et borettslag kan være utrolig mange, fra å drifte tekniske anlegg, energioppfølging, revisjon, kapitalforvaltning, håndtere forsikringer, inngå kontrakter med leietakere, osv. Listen er lang, og det er akkurat derfor mange synes at det er nødvendig med en profesjonell eiendomsforvalter som vet akkurat hva han eller hun driver med.

På lang sikt vil eiendomsforvalteren ha som mål å utvikle eiendommen slik at den kan øke i verdi, på kort sikt handler mye om å holde orden i arealene, i økonomien og den daglige driften. For at et næringslokale eller borettslag skal kunne ha en verdi, må det være leietakere der som vil ønske å fortsette å leie. Det krever at alt er på plass i det daglige og at økonomien går rundt.

Hovedsaklig dreier eiendomsforvaltning seg om å koble sammen ulike mennesker som har ulike roller i borettslaget eller rundt næringslokalene. Det kan være blant annet regnskapsførere, vaktmestere og styret i borettslaget. Ettersom så mange mennesker er involvert, vil gode kommunikasjonsegenskaper være gode å ha. Andre oppgaver som er viktige å påse for en eiendomsforvalter vil være ting knyttet til sikkerhet og å sørge for at krav fra myndighetene blir overholdt.

Næringseiendom

Vil du at din næringseiendom skal øke i verdi? Det kan vi få til. I tillegg vil vi drifte eiendommen på en ordentlig måte for å skape orden til både styret og de ansatte i bedriften. Våre eiendomsforvaltere har mange samarbeidspartnere som har erfaring med alt fra el-forsyning til forsikring, rørleggere, brannsikkerhet og andre tjenester.

Kommunal eiendom

En eiendomsforvalter som drifter kommunale eiendommer vil ofte samarbeide med kommunen om å holde orden på boligen, samt å drive den effektivt og ryddig samtidig som man tenker på elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet og overholder alle myndighetskrav på en skikkelig måte. De vil også være opptatt av om husleien dekker drifting av boligene og utviklingen slik at det ikke går utover kommunens budsjett.

Borettslag

Boliger i et borettslag vil også tjene på økt effektivitet og kostnadseffektive løsninger som vil bedre situasjonen både på kort sikt og på lang sikt. Her gjelder det å beholde leietakere og sørge for at man tilfredsstiller leieboerne slik at de vil fortsette å bo der.

Overlat ansvaret til Ageras

Eiendomsforvaltning er et svært bredt område og for mange kan det hele virke vanskelig å få overblikk over. Begrepet dekker over en rekke oppgaver og tjenester som kan utføres av flere forskjellige faggrupper, noe som kan gjøre det vanskelig å finne akkurat det selskapet eller byrået som er best egnet til å håndtere din situasjon. Ageras er ledende på markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og har bygget opp et omfattende nettverk av regnskapsførere, revisorer og rådgivere. Vi har dermed forutsetningene for å finne akkurat de ekspertene du har behov for i vårt nettverk. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive din situasjon og dine behov ved hjelp av skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetanse og erfaring til å hjelpe deg.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg