Få klarhet i reglene rundt virksomhetsoverdragelse

Ageras hjelper deg med å finne bistand ved virksomhetsovertagelse

Slik fungerer Ageras:

Fortell oss først om din situasjon slik at vi vet hvilken spesialist som vil være mest relevant.

Deretter vil vi matche deg med 3 spesialister. Her kan du sammenligne de ulike tilbudene.

Til slutt velger du den spesialisten som passer best for deg.

Oppsigelse

En arbeidstaker har mange rettigheter, og de vil bli brutt om de blir et offer for en virksomhetsovertagelse. Oppsigelsen må være begrunnet på en saklig måte, og ofte vil begge parter samarbeide med en advokat. Det vil lønne seg å få en oversikt over de ulike reglene rundt oppsigelser.

Nedbemanning

Det vil være en overtallighetssituasjon ved en virksomhetsovertagelse, derfor kan det gjøres oppsigelser i lys av en rasjonaliseringsprosess. En spesialist vil ha en god oversikt over arbeidsmiljøloven som vil være til stor nytte under en omstrukturering i bedriften.

Nedleggelse og nyetablering

Arbeidsgiver vil ha en styringsrett i bedriften, men det er grenser på hva man kan foreta seg, det kan ikke gå altfor mye utover arbeidsforholdene til arbeidstakere. Ved omorganisering gjelder det å være forsiktig, samtidig som man gjør nødvendige endringer for å styrke økonomien.

Få hjelp til omorganisering og oppsigelser ved en virksomhetsoverdragelse.

Hva er en virksomhetsoverdragelse?

I henhold til arbeidsmiljøloven sikter begrepet til overføringen av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen. Dette innebærer som oftest salg av hele eller deler av virksomheten og dermed et skifte av eier eller driver. Et eksempel kan være at en selvstendig matbutikk blir kjøpt opp av en større kjede. Det kan være vanskelig å tyde hvilke transaksjoner som faktisk er overdragelser, og det som typisk er de viktigste elementene å vurdere er hvordvidt det er en selvstendig økonomisk enhet som blir overdratt, og hvorvidt denne har beholdt sin identitet etter overføringen. Dette vurderes ved å sammenligne enheten før og etter overdragelsestidspunktet. En velkjente form for virksomhetsoverdragelse er en fusjon. Reglene om virksomhetsoverdragelse kommer ikke til anvendelse ved rene aksjesalg.

Har det blitt et eierskifte i din bedrift, vil det skape mange komplikasjoner. Spesielt om den nye eieren er ute etter å gjøre store forandringer. Det er et omfattende regelverk som begrenser muligheten til den nye eieren, derfor vil det lønne seg å få oversikt over hva man kan og ikke kan gjøre. Ageras vil hjelpe deg med å finne spesialister med mye fagkunnskap og erfaring fra andre saker som vil være essensielt for å få til en virksomhetsovertagelse uten noe rot.

For arbeidstakerne blir det ofte en kamp om å beholde de rettighetene som de ble lovet av den forrige eieren. Derfor eksisterer det mange lover og regler rundt virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven som beskytter arbeiderne. Vilkårene til de ansatte vil altså bli overført til den nye eieren. En god dialog med de tillitsvalgte er viktig både for den nye og den gamle eieren. Om ny eier ikke lenger vil at bedriften skal være bundet av en tariffavtale, må han eller hun gi en skriftlig erklæring innen 3 uker til fagforeningen.

Vår formidlingstjeneste vil sette deg i kontakt med dyktige arbeidsrettsspesialister som vil kunne håndtere virksomhetsovertagelsen uten problemer. Da vil du få hjelp til å utforme arbeidskontrakter, gå gjennom ulike punkter i arbeidskontraktene, håndheve misligholdte kontrakter, og generell rådgivning som vil føre til en god og ryddig prosess. Ageras vil matche deg med flere spesialister slik at du får en konkurransedyktig pris og gjennomsiktighet i markedet.

Nedbemanning

Det faktum at en ny eier har kommet inn i bilde, er ikke i seg selv en god nok grunn til å si opp en ansatt. De har rett til en saklig begrunnelse om de blir sagt opp. Det betyr derimot ikke at man aldri kan si opp ansatte etter en virksomhetsovertagelse, men det er noen spesielle regler rundt dette.

Sluttpakker

Arbeidsrettsadvokater kan også hjelpe til med å utforme såkalte sluttpakker. Sluttpakker kan gis til ansatte man ikke er fornøyde med, og det må være frivillig fra arbeidstakerens side. Beløpet som blir gitt i sluttpakker vil avhenge av hvilke forhold som ligger til grunn. En arbeidsrettsadvokat vil hjelpe med å utforme disse.

Regler om arbeidsavtaler

Selv om man ikke kan si opp ansatte etter en virksomhetsovertagelse, kan man allikevel flytte på ansatte til nye posisjoner hvor de vil få andre arbeidsoppgaver. Det kan være frustrerende for arbeidstaker, føler de seg oppgitt over den nye situasjonen, kan en arbeidsrettsadvokat hjelpe dem med en endringsoppsigelse som følge av den nye situasjonen.

Ageras’ overordnede mål er å gjøre markedet for juridiske og økonomiske tjenester mer gjennomsiktig, og det er derfor vi gir deg flere tilbud.

Enten du har en tvist med tidligere eller ny arbeidsgiver, eller bare har behov for rådgivning i forhold til hva dine rettigheter er som arbeidstaker, kan Ageras hjelpe deg med å finne dyktige spesialister med den rette erfaringen. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive situasjonen du står i ved hjelp av skjemaet ovenfor. Ut fra dine behov og forventninger vil vi gjennomsøke vårt nettverk av spesialister i Norge og gjøre vårt ytterste for å finne opptil 3 tilbud fra forskjellige kandidater som ønsker å hjelpe deg. Du har på den måten muligheten til å sammenligne tilbudene basert på dine personlige preferanser, slik at du gjør et godt valg med hensyn til både kvalitet og pris.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg