Holdingselskap

Oppdatert 2023

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et selskap hvor majoriteten av selskapets eiendeler er bestående i aksjer eller andre typer kapitalandeler i øvrige selskaper. Det som skiller et holdingselskap fra andre selskaper er at selskapet ikke selv har aktiviteter, altså driver ikke bedriften selv med varehandel eller lignende.

Typer av holdingselskap

Når holdingselskapet brukes for å oppnå en risikofordeling, betraktes selskapet som et investeringsselskap. Brukes holdingselskapet motsatt som morselskap, skjer dette gjennom at holdingselskapet kjøper en aksjemajoritet i et selskap, slik at de får kontrollen over selskapet. Denne konstruksjonen kalles også for et konsern.

Finn hjelp til holdingselskap

Hvorfor skal man velge et holdingselskap?

Det finnes en lang rekke fordeler ved holdingselskap. Dette ble for alvor avdekket i 2005 som følge av skattereformen og fritaksmetoden. Gjennom skattereformen ble det innført skatt på utbytte, men på samme tid åpnet fritaksmodellen for at aksjeselskaper ikke lenger måtte betale skatt på aksjeutbytter og gevinster. Resultatet ble at mange valgte å benytte et holdingselskap til å «oppbevare» gevinst fra virksomhetssalg, utbytte fra datterselskaper, o.l.

Bakgrunnen for dette er at pengene er skattefrie i den perioden de oppbevares i selskapet. På den måten kan gevinsten overføres til holdingselskapet, og etterfølgende eksempelvis gjøre oppkjøp av andre virksomheter, uten at det først må skje beskatning av pengene som følge av at de først må i eierens hender. Det kan dermed skje en reinvestering av hele inntekten. Det er viktig å huske at man ikke slipper for å betale skatten, men kun utsetter den, da inntekten blir skattepliktig når man i senere tid trekker den ut av selskapet.

Spre risikoen

En ytterligere fordel ved å velge et holdingselskap er at man sprer risikoen. Dette gjelder både hvis du har flere virksomheter, men også hvis du driver for deg selv og ønsker å sikre overskuddet i selskapet mot dårlige tider. På denne måten har du mulighet til å avvikle selskapet hvis det går dårlig, uten å måtte benytte overskuddet fra de gode årene.

Hva koster et holdingselskap?

Hva et aksjeselskap koster, avhenger av hvilken selskapsform som benyttes. Ansvarlige selskap og selskap med delt ansvar egner seg ikke til formålet. Dette kommer av at eierne av selskapet i så tilfelle må skatte for overskuddet, og det dermed ikke vil få den tiltenkte funksjonen. De fleste benytter et aksjeselskap (AS) eller et norsk utenlandsk foretak (NUF). Skulle man risikere at noe går galt går man dermed ikke personlig konkurs.

Kostnadene som er forbundet med å drive et aksjeselskap er i all hovedsak registreringskostnadene, samt indirekte også kapitalen som kreves i form av startkapital á 30.000 kr i aksjekapital.  For et NUF er utgiftene noe lavere, men prosessen med å registrere et holdingselskap i utlandet naturligvis mer omfattende.

Hjelp med holdingselskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til holdingselskap