Due diligence

Oppdatert 2022

Hva er due dillgence?

Due diligence er typisk sentralt i forkant av et oppkjøp eller en fusjon, og formålet er oppnå en vellykket transaksjon mellom selger og kjøper. Likevel er de forskjellige elementene som inngår i en selskapsgjennomgang viktige i flere andre situasjoner hvor man vurderer å involvere seg med et selskap – for eksempel ved investeringer i form av kjøp av aksjer eller ved valg av leverandør. Jo mer informasjon man har om relevante aktører, desto bedre er grunnlaget for å ta gode beslutninger som minimerer risiko.

Finn hjelp til due diligence

De tre typene due diligence

I due diligence gjøres det som regel en strukturert gjennomgang på tre hovedområder, og disse undersøkelsene kalles henholdsvis kommersiell, finansiell og juridisk due diligence. Samlet skal gjennomgangene bidra med en dyptgående forståelse av selskapets strategiske posisjon, risiko, kostnadsstruktur, potensielle muligheter og utfordringer, samt juridiske forhold. Innlegget deles opp etter de tre typene due diligence:

  • Kommersiell
  • Finansiell
  • Juridisk

Kommersiell due diligence

I en kommersiell gjennomgang fokuseres det på strategi og den potensielle risikoen selskapet kan stå overfor i fremtiden. Her gjøres det undersøkelser av underliggende markeder og segmenter, og man ser blant annet på historisk lønnsomhet og vekst. Videre lages det analyser av selskapets posisjon i markedet, muligheter for økning av markedsandeler, kundesegmenter, og trender som påvirker markedet.

Finansiell due diligence

Også i den finansielle gjennomgangen er historisk lønnsomhet og vekst et viktig parameter, samt hvilke faktorer som har vært og er drivkraft til vekst. Den finansielle gjennomgangen har, i likhet som de to andre, til hensikt å verifisere de forutsetningene som transaksjonen er basert på. Det utføres derfor utallige analyser for å avdekke det finansielle potensialet og mulige utfordringer selskapet står overfor både nå og i fremtiden. Man ser blant annet på regnskaper og budsjetter, prognoser og langtidsplaner, selskapets likviditet og soliditet, samt eiendeler og gjeld.

Finn hjelp til due diligence

Juridisk due diligence

Den juridiske gjennomgangen skal gi en forståelse av selskapets rettslige posisjon og har derfor som formål å sikre opplysninger om selskapets juridiske rettigheter og forpliktelser. For eksempel skal selskapets skatterettslige og selskapsrettslige forhold undersøkes. Videre er det viktig å undersøke hvorvidt papirer, kontrakter og formalia er utformet ryddig og etter gjeldende lover og regler.

Due diligence i praksis

En due diligence kan variere etter formål og type. Dog kan den oppstilles i fem generelle trinn:

  1. Forberedelse: Ansvarlige for utførselen av undersøkelsen diskuterer dens formål, og hva som er fokuspunkter.
  2. Informasjonsforespørsel: Etter overstående steg er utført settes det sammen en liste over områder som skal undersøkes. Dette kan eksempelvis være finansiell posisjon i markedet, kundeliste, regnskap, etc.
  3. Analyse: Gjennomgangsgruppen innhenter og analyserer nødvendig data etter overstående kriterier og målsetting.
  4. Rapportering: Informasjonsinnhentingen og analysen kombineres i en rapport.
  5. Implementering: Her blir hensikten med undersøkelsen implementert.

Trenger du hjelp til due diligence?

Det kan være en god idé å få hjelp med due diligence. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til due diligence