Dødsbo

Testamente og arveloven

En viktig del av en persons bortgang er oppgjøret og fordelingen av dennes dødsbo på en hensiktsmessig måte. En av de viktigste retningslinjene i denne sammenheng er avdødes testamente, og dette skal følges såfremt det etterlever arvelovens bestemmelser. 

Avslutte avtaler og fullføre forpliktelser

Det er samtidig mange andre ting å ta hånd om når en person dør. Regninger og eventuell gjeld skal betales, abonnementer og medlemskap skal stoppes, hus og eiendeler skal kanskje forsikres eller selges, og så videre.

Privat skifte, uskiftet bo eller offentlig skfite

Den vanligste løsningen er å velge privat skifte som innebærer at arvingene selv tar ansvar for disse oppgavene. En annen løsning er å utsette arveoppgjøret, og dette er vanlig når den avdøde etterlater seg en ektefelle. Den gjenlevende ektefellen vil i dette tilfellet sitte i det som kalles uskiftet bo. En mindre vanlig, men tredje løsning er offentlig skifte. Dette kan i sjeldne tilfeller være den eneste løsningen dersom arvingene ikke klarer å bli enige om hvordan dødsboet skal håndteres, og det er mye konflikt. 

Offentlig skifte er som regel en lang prosess med høye kostnader, og det anbefales derfor å velge privat skifte såfremt dette er mulig. Bruk av advokat kan være nyttig for å hindre konflikt best mulig. Advokaten vil for det første ta ansvar for å tolke testamentet riktig slik avdøde har ment det, og vil i tillegg være en viktig veileder og rådgiver gjennom dødsboskiftet.

Trenger du hjelp med dette? Klikk her og få 3 tilbud fra advokater!