Privat skifte

Privat skifte er en av mulighetene når et arveoppgjør skal finne sted og avdødes formue, eiendeler og gjeld skal fordeles mellom arvingene. Ved privat skifte tar arvingene (som regel den gjenlevende familie) ansvar for fordelingen av dødsboet, i motsetning til et offentlig skifte hvor dette ansvaret gis til tingretten eller byfogden.

Skifteerklæring og skifteattest

Det er flere formaliteter man skal gjennom ved et privat skifte. Aller først må arvingene skaffe en skifteattest, og dette fås ved å utfylle og sende inn en skifteerklæring til tingretten eller byfogden. Her er det viktig at alle arvinger har undertegnet erklæringen. Når en skifteattest er mottatt har arvingene rett til å disponere over avdødes dødsbo, men de må samtidig forholde seg til det som står skrevet i avdødes testamente og handle i henhold til lovgivningen. Blant de tingene som må gjøres ved et privat skifte er:

  • Danne et overblikk over avdødes eiendeler og gjeld, eventuelt be om ligningsopplysninger fra Skatteetaten, sjekke saldo på bankinnskudd og lån.
  • Undersøke om eiendeler må forsikres.
  • Avslutte avdødes løpende forpliktelser, som diverse abonnement og medlemskap.
  • Betale avdødes regninger og gjeld.
  • Avtale om arvingene ønsker å overta eiendeler eller om disse skal selges.

En fullstendig oversikt over hva som skal gjøres ved et privat skifte finner du her.

Minst én av arvingene skal ta ansvar for gjeld

Privat skifte innebærer at arvingene tar fullt ansvar for fordeling av formue, eiendeler og gjeld. Dette er den vanligste løsningen i Norge, og fungerer som regel godt dersom arvingene stort sett er enige om hvordan fordelingen skal foregå. Eventuelt kan én person ta hovedansvar for å gjennomføre skiftet. Minst en av arvingene skal ta ansvar for avdødes gjeld hvis dødsboet ikke har tilstrekkelig verdi til å kunne dekke gjelden.

Noen fravelger privat skifte på grunn av stor gjeld i dødsboet, og velger i stedet offentlig skifte. Dette vil imidlertid også innebære omkostninger for arvingene ettersom retten må påta seg ansvaret på deres vegne. Tingretten eller byfogden vil oppnevne en bobestyrer som kan ta hånd om dødsboet, og arvingene må dekke bobestyrerens salær med midlene fra dødsboet. I tillegg skal rettsgebyr betales. Tenk derfor gjennom hvilken løsning som vil medføre minst kostnader for arvingene, gjerne i samtale med en advokat. 

Trenger du hjelp med dette? Klikk her og få 3 tilbud fra advokater!