Debet

Oppdatert 2023

Hva er debet?

Debet er føringer i regnskapet med positivt fortegn. Altså det motsatte fra kreditføringer, som har negativt fortegn. Debet henger sammen med kapitalanvendelse, og hvis man skal se det i sammenheng med kapitalbruk, skjer det en debitering på den kontoen pengene brukes.

Hva betyr debet?

Debet er et regnskapsteknisk begrep som stammer fra «debitere», hvilket betyr å skylde. Debet betyr å postere på venstresiden av en konto.

Debet i regnskapet

Man fører debet og kredit for å undersøke om alle de førte bilagene går i null og er i balanse. Regnskapet er bestående av mange kontoer, med forskjellige kontoer for forskjellige formål. Eksempelvis kan det benyttes en kundereskontro for hvert kundeemne, samt en leverandørkonto for hver leverandør.

I bokføring benytter man seg ofte av prinsippet om tosidig bokføring. Prinsippet bygger på at posteringer skal posteres på både høyre og venstresiden, hvor høyresiden består i egenkapital og gjeldskontoer, mens venstresiden er bestående i eiendelskontoene. Kreditposteringer føres på høyresiden, mens debetposteringer føres på venstresiden. Debetposteringen som skjer på en konto, skal ha en tilsvarende kreditpostering på en annen konto, slik at summen av kredit og debetposteringene blir 0, og er i balanse.

Få hjelp med debet

Hvor skal man føre debet og hvor skal man føre kredit?

Når man skal avgjøre på hvilken konto en transaksjon skal debiteres og krediteres, ses det på:

  1. Hvilken side av balansen kontoen tilhører
  2. Om transaksjonen vil øke eller minske kontoens beholdning

Hvis en konto på venstresiden (eiendelskonto) øker, skal man debitere beløpet. Hvis den motsatt minsker, skal man kreditere beløpet. Dette fordi kontoene på venstresiden har et utgangspunkt som er positivt (altså i debet), gjennom eksempelvis eiendeler bedriften har kjøpt.

Hvis en konto på høyresiden (egenkapitals- og gjeldskontoen) øker, skal man kreditere beløpet. Minsker beløpet, skal man motsatt debitere beløpet. Dette fordi kontoene på høyresiden av balansen har et negativt utgangspunkt (altså i kredit), eksempelvis på bakgrunn av gjeld til aksjonærer o.l.

Kort forklart

Debet betegner en situasjon der eiendelene i balansen øker, eller når en post på egenkapitals- og gjeldssiden reduseres. 

Hjelp med debet

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med debet