Reskontro

Oppdatert 2023

Hva er reskontro?

En reskontro er en form for underkonto i regnskapet. Formålet med en reskontro er å holde oversikt over transaksjoner og fordringer hos kunder (debitorer) og leverandører (kreditorer), og man fører derfor et spesifisert regnskap for hver enkelt forbindelse.

Som regel er kundenummeret man har hos en forretningsforbindelse det samme som reskontronummeret. Dette gjør det enklere å finne frem til kunden og eventuelt utestående krav i interne systemer.

Hva hjelper reskontroen med?

Reskontroen brukes i regnskapet for å holde kontroll på utgifter og utbetalinger til leverandører, utgifter og utbetalinger til tilskuddsmottakere, samt inntekter og innbetalinger fra kunder.

Skal reskontro inkluderes i regnskapet?

I følge bokføringsloven er bedrifter lovpålagt å inkludere kunde- og leverandørspesifikasjoner i regnskapet. Av denne grunn har de fleste regnskapsprogram en reskontrofunksjon. På tross av kravet om å ha en reskontro for hver enkelt forretningsforbindelse, finnes det unntak for visse kontantbetalinger. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud