Termin

Oppdatert 2022

Forfallsdato

Når man snakker om ‘termin’ i relasjon til forfallsdato snakker man om en konkret dato der renter og avdrag forfaller. Termin brukes i denne sammenheng om en forfallsdato som er regelmessig tilbakevendende.

Tidsrom

Har du et boliglån og skal nedbetale dette representerer en termin hvor ofte du skal nedbetale på lånet. Er avtalen at du skal foreta en innbetaling månedlig, har du 12 årlige terminer og en terminlengde på én måned. Er avtalen derimot at du kun skal betale hver 3. måned, har du 4. terminer.

Termin for mva.- betaling

For bedrifter som plikter å betale merverdiavgift henger termin begrepet også sammen med levering av mva- oppgaven. Dette danner deler av grunnlaget for å kalkulere om en bedrift har skylder mva eller har betalt for mye og dermed kan få refusjon. For å foreta utregningen tar man utgående- og inngående moms i betraktning, og ser på differansen.

Få hjelp til termin

Datoer for mva- terminer

Man innleverer mva- oppgaven periodisk, og som hovedregel annenhver måned. Det finnes muligheter for å få kortere perioder, og det skal i så tilfelle søkes om dette. Foretak som har en omsetning som ikke overstiger én million kroner kan også søke om å avlegge mva- oppgaven på årsbasis i stedet. I tråd med kutymen for forfallsdatoer generelt, flyttes termindatoen til første etterfølgende arbeidsdag hvis den opprinnelige forfallsdatoen er på en helligdag. Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift skal skje:

1. termin – 10. april

2. termin – 10. juni

3. termin – 31. august

4. termin – 10. oktober

5. termin – 10. desember

6. termin – 10. februar

For foretak som kun har én termin årlig, skal mva- oppgaven leveres til årsterminen. Datoen for dette er 10. mars. 

Ønsket du moms betalt korrekt og innen termin?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor om du ønsker hjelp med å levere moms feilfritt og innen termin. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp til termin